ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner

Biblická fakta

550_ospravedlneni_z_viry.jpg

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner

Vloženo: 16.04.2012
Zhlédnuto: 6792x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

„Tato epištola je vlastně nejhlavnější částí Nového Zákona a nejčistším evangeliem. Je důstojná toho, aby se jí křesťan učil zpaměti slovo za slovem, aby se s ní každodenně stýkal a přijímal ji jako duchovní chléb. Nikdy jí není dost. Čím více o ní uvažujeme, tím více a lépe nám chutná.“ „V této epištole nacházíme vše, co by měl křesťan vědět, konkrétně, co znamená Zákon, evangelium, hřích, trest, milost, víra, spravedlnost, Bůh, Kristus, dobré skutky, láska, naděje, kříž… Proto se zdá, že v ní chtěl Pavel krátce vylíčit celou křesťanskou evangelijní nauku a učinit vstu p do Starého Zákona. Není totiž pochybností o tom, že kdo přijme tuto epištolu do srdce, ten obdrží světlo a moc Starého Zákona. Ať se tedy každý křesťan cvičí v pobožnosti a svatosti a Pán Bůh nechť mu k tomu udělí své milosti. Amen.“ Dr. Martin Luther


Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner

ZnameniCasu.cz - Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner