ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Exodus - přechod přes Rudé moře

Biblická archeologie

100_pillar.jpg

Exodus - přechod přes Rudé moře

Vloženo: 16.09.2010
Zhlédnuto: 375158x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
97_wheel1.jpg98_saudi_chariot_wheel.jpg99_pdvd_040-300x225.jpg100_pillar.jpg101_wpeb6.jpg102_beach.jpg113_exnuweibabridge.jpg114_exodus_kolo.jpg115_exodus_wheel.jpg116_femur.jpg123_model_more_exodus.jpg118_haas1.jpg119_hora-sinaj-mapa1.jpg120_chariot_wheel_covered_with_coral.jpg121_chariotw2.jpg122_mapa_exodu.jpg124_naprava_kola_exodus.jpg125_nuweiba-pillar_exodus.jpg126_prechod_rudeho_more_kola.jpg127_redsea6.jpg128_sinai-map.jpg129_wheel_exodus_2.jpg130_wheels.jpg

Exodus - Biblický přechod přes Rudé moře Izraelským lidem.

V Bibli v knize Exodus najdeme jeden z nejpůsobivějších příběhů. Tento příběh vypráví o putování Izraelitů z Egypta do zaslíbené země. Na této dlouhé pouti Bůh převede pomocí své moci Izraelity přes Rudé moře.

Po dlouhé roky se tento Biblický fakt mapoval do Suezského zálivu, kde marně potápěči hledali po mnoho let pozůstatky ohromné faraónovy armády.

Bible říká, že když Izraelci cestovali k Rudému moři byli již venku z Egypta. Pokud by překročili  Suezský záliv, nacházeli by se stále v Egyptě při přechodu Rudého moře. Pokud byli tedy již z Egypta venku v cestě jim mohl stát jen Akabský záliv.

Pečlivé studování biblických a historických zápisů o exodu Vás zavede do Akabského zálivu na ohromnou pláž Nuweiba.

V Akabském zálivu je jen jediné místo, které je tak velké, aby se tam mohlo shromáždit dva až tři miliony lidí. Toto místo je již zmiňovaná pláž  Nuweiba. Tato pláž je tak ohromná, že je bez problému vidět na satelitním snímku.

Z této pláže se táhne vyvýšený násep, neboli podmořská hráz, která vede až na protější břeh v Saudské Arábii. Tato hráz je jeden až dva kilometry široká. Po obou stranách této podmořské hráze, moře prudce padá až do hloubky jeden a půl kilometru. Tato podmořská hráz se svažuje jen šest stupňů. Toto místo je tím ideálním místem, kde by mohlo být moře pohodlně  překročeno Izraelským lidem.

Roku 1978 se vydal Ron Wyatt se svými syny na Sinajské pobřeží. Ron po pečlivém studiu Bible a historických textů věřil, že právě tam Izraelci přešli Rudé moře při útěku z Egypta.

Na pláži Nuweiba našel Ron v písku sloup Fénického stylu, podobný sloupům, které se nacházejí v Izraeli. Sloup byl znovu vztyčen poblíž silnice a je tam k vidění až do dnešní doby. Roku 1984 našel Ron stejný sloup na protějším břehu v Saudské Arábii. Našel na něm rytiny, které byly stále čitelné. Mizraim, smrt, Hedom, Yahweh, faraon, Šalamoun. Ron podle těchto faktů usoudil, že tyto sloupy vztyčil král Šalamoun na počet zázračného přechodu Rudého moře Izraelity.

Když Ron ukázal tento sloup na straně Saudské Arábie úřadům,  byl okamžitě odstraněn a na jeho místo byla umístěna vlajka. Saudská Arábie je velice světu uzavřená země. Všechny nálezy týkající se Biblické archeologie, které Ron Wyatt světu odhalil v Saudské Arábii, jsou přísně tajené.

Byly provedeny ponory na mořské dno, kde byl předpokládán přechod Rudého moře Izraelity. Na mořském písečném dně bylo nalezeno mnoho korálů podivných tvarů, připomínajících kola. Podrobný průzkum těchto korálů ukázal že se jedná o kola, vozové korby. Dále se nalezlo velké množství lidských a koňských kostí.

Na pobřeží Saudské Arábie naproti pláži Nuweiba bylo nalezeno taky mnoho trosek.

Nejúchvatnější objev na mořském dně, který Ron našel byla tři čtyř paprsková pozlacená kola. Musí se jednat o kola, která byla u vozu významné osobnosti. Pozlacená kola u vozů měli kněží nebo faraón. Kdo vlastnil tyto kola na svém voze se již nedozvíme, můžeme se ale jednat i o kola faraóna Ramasese II. Korály na zlatě nemohou růst, proto zůstal tvar kola se zlatým povrchem zachován. Dřevo uvnitř zlatého povlaku bylo shnilé, proto jsou kola příliš křehká na vytažení. Ron se rozhodl kola ponechat na mořském dně.

Lokalitu těchto popisovaných trosek Faraónovy armády navštívilo po Ronovi Wyattovi mnoho potápěčů z mnoha zemí, kteří potvrzují tyto nálezy. Roku 2000, Dr. Lennart Möller z Karolínské university ve Stockholmu, provedl mnoho ponorů v této lokalitě a potvrzuje tyto Ronovy nálezy. Vydal na toto téma video a knihu. V současné době se podílí na připravovaném filmu The Exodus Conspiracy.

Všechny tyto fakta potvrzují, že na mořském dně v Akabském zálivu se opravdu nachází pozůstatky Faraónovy ohromné armády.

Izraelci pokračovali po překonání Rudého moře k hoře Sinaj, kde Mojžíš obdržel desatero Božích přikázání. Potvrzením místa exodu, je nyní jasné, že hora Sinaj se nemůže nacházet na Sinajském poloostrově. Musí se nacházet v Saudské Arábii, kde byla opravdu pravá hora Sinaj nalezena. Tento objev a mnoho dalších se Vám pokusím přiblížit v dalším článku.

V současné době se připravuje rozsáhlý film The Exodus Conspiracy, který bude brzy v kinech. Světu bude odhaleno pomocí vědeckých metod, mnoho důkazů a faktů, že Exodus - přechod Rudého moře Izraelity se opravdu stal tak, jak je zapsáno v Bibli. Ti kteří pochybují o tom, že Bible je slovo inspirované naším stvořitelem, se můžou pomocí těchto archeologických nálezech přesvědčit o svém omylu.


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 198629x

Obětní oltář Noemovy rodiny

26_altarstone01a.jpg Blízko vesnice Erzap byl nalezen oltář Noemovy rodiny. Oltář byl postaven Noemovou rodinou po potopě, na němž bylo obětováno Bohu. Genesis 8:20 - Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 191961x

Exodus - Biblí zmíněná místa Pi-chirot a Baal-cefon

172_pichirot_tarabeen_4.jpg Pi-chirot a Baal-cefon Nuweiba je zkratka pro Nuwayba'al Muzayyinah v arabštině, což znamená v překladu “otevřené vody Mojžíšem“. Můžete se podívat v galerii do mapy, která poukazuje na celý název této oblasti. ...
Vloženo: 08.10.2010
Zhlédnuto: 240024x

Exodus - Jak mohly artefakty přežít po dobu 3500 let ?

133_chariotw2.jpg Jak je možné, že artefakty se mohly v moři zachovat po dobu 3500 let, až do dnešní doby ? Co je korál a kde se vyskytuje ? Korál je označení pro některé mořské ...
Vloženo: 27.09.2010
Zhlédnuto: 163599x

Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel

205_sodom_and-gomorrah.jpg Mnozí se snaží argumentovat, vyvrátit, zpochybnit tyto úžasné biblické nálezy. Tvrdí že v přírodě se na mnohých místech nachází čistá síra. Ano, souhlasím v přírodě po celém světě je opravdu mnoho ...
Vloženo: 05.11.2010
Zhlédnuto: 347606x

ZnameniCasu.cz - Exodus - přechod přes Rudé moře