ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Je potřeba oživení a reformace v našem životě, nestačí jen slova!

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

528_oziveni_a_reformace.jpg

Je potřeba oživení a reformace v našem životě, nestačí jen slova!

Vloženo: 04.01.2012
Zhlédnuto: 226339x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Věřící lid se vroucně modlí o vylití Ducha Svatého, který je zaslíben k tomu, aby bylo dílo dokončeno a Ježíš Kristus mohl přijít ukončit dějiny zla. Všichni toužíme, aby  se Letnice již brzy  opakovaly, ale položme si otázku. Až bude Duch Svatý seslán, bude mě moci naplnit? Žiji tak, abych se Bohu líbil? Byl jsem ochoten se zbavit hříchu, sobectví, pýchy i závislostí ve svém životě?

Viděla jsem, že nikdo nemohl mít účast na „rozvlažení“, dokud nezvítězil nad každou slabostí, pýchou, sobectvím, láskou ke světu a nad každým nepravým slovem a činem. Proto bychom se měli více a více přibližovat k Pánu a vážně usilovat o tu přípravu, která je nutná k našemu uschopnění obstát v boji ve dni Hospodinově. Mějme všichni na paměti, že Bůh je svatý, a že nikdo kromě svatých bytostí nemůže nikdy prodlévat v Jeho přítomnosti. (EW 71)

Viděla jsem, že mnozí zanedbávali tolik potřebnou přípravu a vzhlíželi k času „rozvlažení“ a „pozdního deště“ jako k něčemu, co by je mělo uschopnit k tomu, že by obstáli ve dni Hospodinově a žili před Jeho tváří. Ach, jak mnoho jsem jich viděla v čase soužení bez útočiště! Zanedbali potřebnou přípravu a proto nemohli přijmout rozvlažení, které musí všichni mít, aby je uschopnilo žít před tváří svatého Boha. (Maranatha 2.2)

Také jsem viděla, že mnozí si neuvědomují, jací musí být, aby v době soužení mohli žít před tváři Boží bez velekněze ve svatyni. Ti, kdož mají obdržet pečeť živého Boha a mají být v době soužení ochráněni, musí plně zrcadlit obraz Ježíšův.

Musí dojít k oživení a reformaci pod vedením Ducha svatého. Oživení a reformace jsou dva rozdílné pojmy. Oživení znamená obnovení duchovního života, oživení schopností mysli a srdce, vzkříšení z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci, změnu v myšlení i v pojetí, ve zvycích i v praxi. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, dokud nebude doprovázena oživením z Ducha. Oživení a reformace má vykonat svou určenou práci a při jejím vykonávání musí dojít k jejich splynutí. (1SM 128)

Skutky 3,19 – (pouze Kralická) Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně.

Zjevení 3,19-21 - Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču.

Zjevení 3,3 - Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.

1. Petr 2,9 - „Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý (lid zvláštní -KJB), abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své.“

Zkusme si sami sebe představit jako krásné auto.  Zvenčí je naleštěné, vyčištěné, vypadá nádherně a čeká až přijde řidič. Řidič přichází dívá se jaké je to auto krásné, lesklé a čisté. Obejde ho, aby si ho lépe prohlédl, a potom chce nastoupit dovnitř. Řidič otevře dveře, ale ze dveří se vyvalí velká hromada smetí, odpadků a nečistot. Řidič zesmutní a velmi zklamaný zavírá dveře a odchází jinam.  Přesně toto se může stát nám! Modlíme se o seslání Ducha Svatého, ale až přijde, nalezne nás čistými i uvnitř? Nebo se vyvalí hromada našich nevyznaných hříchů, hromada zlozvyků, slabostí, kterých jsme se nedokázali vzdát, sobeckosti a špatných návyků v jídle, zábavě i oblékání?

Představte si znovu to krásné sportovní auto, je to exoticky vypadající vůz, který stojí tisíce a tisíce dolarů. Řidič auto startuje, motor okamžitě hladce naskočí. Řidič řadí rychlost, pomalu přidává plyn a vyráží vpřed. Teď jede velmi rychle. Vrací se, vystupuje a láskyplně začíná měkkým hadříkem otírat krásný nátěr. Nyní zvedá kanystr s prvotřídním benzínem a opatrně ho nalévá do nádrže.

A co tato varianta?

Řidič přichází k tomu krásnému autu a chrstne do něj laciný benzín. Pak do něj lije láhve nealkoholických nápojů, kofeinové nápoje a  čaje a velkou konvici kávy. Cpe do nádrže mnoho cukroví, hamburgery z prodejny rychlého občerstvení, bramborové hranolky, chleby obložené kuřecím a krůtím masem (plných antibiotik a toxinů) a párky v rohlíku. Potom do ní začne sypat pětikilový sáček cukru. Nyní řidič bere láhve přísad do paliva, které vypadají jako vitamíny, a vsype je do nádrže. Následně obejde auto a nasedne. Snaží se je nastartovat a auto sebou začne škubat, kašle a chrlí kouř. Nakonec motor chytne, a jak auto odjíždí pryč, střílí a kouří.

„Stvořitel tohoto auta ho zkonstruoval jako naprosto dokonale fungující stroj. Řidič se rozhodl dát do nádrže namísto toho nejlepšího paliva to nejhorší.“ Auto míří do opravny, aby na něm mohl pracovat automechanik. Jakmile ale automechanik auto opraví, řidič do něj znovu dá další špatné věci.

Neděláme s naším tělem naprosto to samé? Hospodin stvořil naše tělo úžasným a dokonalým způsobem. Samo se neustále obnovuje, samo se čistí, samo se léčí, ale z čeho se tvoří? Z toho, co do těla my sami dáme. Sníme-li například smažené jídlo a k tomu spoustu sladkostí, kofeinu, tvoří se každá buňka z tohoto špatného jídla. Jak potom asi funguje? A může Duch Svatý v nás přebývat a správně nás ovlivňovat, když je tělo zaplaveno toxiny ze špatného trávení a jedy?

1. Korintským 10,31 - Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.

1. Korintským 6,19 - Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.

Filipským 3,19 - Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci

Přísloví 23,3 - Po jeho lahůdkách nedychti – ten pokrm je totiž ošidný!

Satan se ničeho nebojí tak, jako toho, že Boží lid bude uvolňovat cestu a odstraňovat všechny překážky, aby Pán mohl vylít svého Ducha na umdlévající církev a zatvrzelá shromáždění. (1SM 124)

Vyznávejte Bohu své hříchy

Proste v pokorné modlitbě, aby vám milostivý Bůh připomněl  vše špatné ve vašem životě a mohli jste požádat o odpuštění. Uvidíte, že ožijí staré vzpomínky a vy si uvědomíte mnoho hříchů, které jste Bohu nevyznali. Pokud jste někomu ublížili, je potřeba požádat o odpuštění i toho člověka. Možná se na vás bude dívat divně, ale možná to pohne jeho srdcem a začne přemýšlet o síle, která vás tak změnila. Pokud jste udělali hřích veřejně, který ovlivnil myšlení mnoha lidí, je potřeba i veřejně  vyznat omluvu a chybu.  Je potřeba nikdy nezapomenout, že naše chování ovlivňuje pohled na Ježíše Krista a tím i osud druhých. Jsme za ně tím zodpovědní.

Reformace v jídle a životosprávě

Bylo mi ukázáno, že zásady, které nám byly dána v dřívějších dnech, jsou tak důležité, že dnes bychom měli na ně pohlížet zrovna tak opravdově, jako tenkrát. Jsou někteří, kteří se nikdy neřídili světlem, daným v otázce stravování. Nyní je čas, abychom vytáhli světlo zpod kbelce a nechali zářit jeho jasně pronikavé paprsky. (CD 23)

Bůh měl pro lidi při stvoření světa plán. - "Bůh nám dal k jídlu obilniny, ovoce, ořechy, semena a zeleninu. Připravíme-li je co nejjednodušeji, jsou obzvlášť zdravé a výživné". (E.G.White - Životní štěstí str. 69-70).

1. Jezte potraviny v přírodním stavu, jak je to jen možné. Jezte hodně syrového ovoce a zeleniny, a to zejména tmavé barvy.  Tmavé produkty jsou nejvýživnější a nejzdravější. Živočišné produkty plně nahradí celozrnná mouka a ořechy. Přestaňte jíst těsně předtím, než máte pocit sytosti. Obecně lze doporučit, počkejte alespoň 5-6 hodin před dalším jídlem, jezte v pravidelných časech každý den a nejezte nic mezi jídly. Vyhýbejte se jedení po 18:00 hodině.

Někdy  je nejlepší jíst jen dvakrát denně. V raném středověku lidé jedli dvakrát denně, od 11. století většinou třikrát denně. Zvyk jíst dvakrát mezi hlavními jídly (svačiny) se objevil teprve v posledním století a stal se samozřejmostí. Současně se značně rozšířily civilizační nemoci. Zkušenosti z klinik ukázaly, že snížení počtu jídel na dvě denně se ukázalo být prospěšné při léčení civilizačních nemocí. (Řečtí filozofové považují lidi, kteří jedí více než dvakrát za den, ze barbary.)

Špatně připravené jídlo oslabuje orgány v nichž se tvoří krev. V organismu pak panuje chaos, který vede k nevolnosti. Člověk je podrážděný a má špatnou náladu. Vyvarujte se konzumace nápojů obsahujících kofein, vyvarujte se čokolády, koření, hořčice, octu, vysoce zpracovaných a rafinovaných potraviny, jako je bílá mouka a cukr, a živočišné produkty.

Používejte přírodní anti-virové byliny a potraviny: tymián, šalvěj, rozmarýn, česnek, zázvor, cibuli, jahody, a klíčky. Prospěšné jsou i přírodní  produkty podporující imunitní systém.

2. Všechny procesy v našem těle potřebují vodu. Voda se také s úspěchem používá jako léčebný prostředek. Během dne bychom měli vypít dva až tři litry čisté vody.

3. Nekuřte a nepijte kofeinové a alkoholické nápoje. Nedávné studie prokázaly, že již mírné až střední užívání alkoholu způsobuje zmenšování mozku. Kofein je další látkou, která brání jasnému myšlení. V jedné studii bylo zjištěno, že i když účastníci byli schopni po užití dávky kofeinu psát rychleji, udělali přitom pět- až desetkrát více chyb. Kofein stimuluje, ale nepřispívá ke střízlivému a  zdravému uvažování.

4. Cvičte alespoň 20-30 minut denně nejlépe na čerstvém vzduchu a slunci. Pokud není dost slunce používejte  kvalitní doplněk vitaminu D.

5. Spěte alespoň 6-8 hodin každou noc. Nejlepší doba je před půlnocí. Největšího prospěšného účinku dosáhnete, když budete chodit spát okolo deváté. Uložíte-li se ke spánku okolo devíti hodin a bude-li ložnice v temnotě, vaše tělo si bude moci užít ještě před půlnocí rychlého vzestupu hladiny melatoninu. Ráno pak můžete vstávat časně a stihnete spoustu práce.

6. Uvolněte se, buďte šťastní a důvěřujte Bohu. Jeho prostředky jsou nejlepší! Ať vás v životě potká cokoli, důvěřujte, že vás Bůh povede, že na vás nedopustí nic, co by jste nezvládli a vše co se zdá špatné nakonec využije k dobrému. Zpívejte a chvalte Boha, protože píseň dokáže s lidskou myslí divy a vaše srdce povzbudí.

Když ti, kteří poznají své chyby, budou mít odvahu změnit své zvyky, poznají, že náprava vyžaduje velký boj a vytrvalost. Jakmile však člověk vytvoří správné životní zvyky v jídle, pozná, že požívání pokrmů, jež dříve považoval za neškodné, vytvářely pomalu, ale jistě, základ špatného zažívání a jiných nemocí. (9T 158-160)

Reformace v oblečení

1.Timoteova 2,9 - Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.

Jak se někdo může uspokojit s bezcenností a plaností módy, když někdy okusil lásku Kristovu? Jak mě bolí srdce, když vidím život těch, kteří tvrdí, že následují tichého a pokorného Spasitele, a přesto se tak horlivě snaží udržet krok s úrovní světského odívání. Navzdory jejich vyznání zbožnosti je téměř nemožné rozeznat je od nevěřících. Neradují se ze zbožného života. Jejich život a peníze jsou věnovány na výstřední odívání.

Reformace ohledně zábavy

Žijeme v době nevídané touhy po zábavě. Hýření a přehnaná výstřednost všude převládá. Zástupy dychtí po pobavení. Myšlení slábne a zakrňuje, protože není zvyklé hloubat, anebo ukázněně studovat. Důsledkem toho jsou pošetilé touhy. Bůh požaduje, aby každá duše byla vzdělaná, čistá, vznešená a zušlechtěná. Často jsou hodnotné cíle obětovány kvůli módnímu předvádění se a povrchnímu užívání. (MYP 357)

Každá zábava, při které můžete ve víře prosit o požehnání, je bezpečná. Avšak jakákoli zábava, která vám brání v soukromé modlitbě, olupuje vás o pobožnost, nebo vás zdržuje od modlitebního shromáždění, je nebezpečná. (CT 337)

Milovníci zábav stále plní divadla, dostihy a herny. Všude vládne zábava a vzrušení do krajnosti, avšak hodina zkoušky se chýlí ke konci a všechno se brzy rozhodne navěky. Satan ví, že jeho času už je namále. Nasadil všechny své prostředky, aby člověka oklamal a obloudil, aby ho něčím zaujal a okouzlil, než skončí den zkoušky a dveře milosti se navždy uzavřou.“ DA 636, ChS 51 (Viz také FE 335).

Nyní vám ukazujeme na nutnost neustálého odolávání zlu. Celá nebesa se zajímají o muže a ženy, kterých si Bůh natolik cenil, že dal svého milovaného Syna, aby zemřel a vykoupil je. (IHP 195)

„Každý slabý, pochybující a zápasící člověk, který se plně poddá Bohu, vstoupí do bezprostředního vztahu se silami, které mu umožní získat vítězství. Bude blíže nebi a v každé zkoušce a tísni získá podporu a pomoc milosrdných andělů.“ (AA 298-9)

„Závažná skutečnost nemá být připomínána pouze lidem ze světa, ale také našim vlastním sborům, že den Páně přijde náhle, neočekávaně.“ FE 336.

„Když bude ukončena doba milosti, přijde to náhle, nečekaně - v době, kdy to budou všichni nejméně očekávat. Ale my můžeme mít dnes v nebi čistý záznam a vědět, že nás Bůh přijme. …“ 7BC 989.

Z každého člena církve má světu stále vyzařovat světlo natolik, aby se lidé nemuseli tázat: Co tito lidé dělají jinak než ti ostatní? Mělo by a musí dojít k ukončení připodobňování se světu a také nastat vyvarování se všeho zlého, aby posměvačům nebyla dána žádná záminka. (1SM 121)

Oživení pravé zbožnosti je naší nejnaléhavější potřebou. Tato snaha je naším prvořadým dílem. Musíme se opravdově snažit o obdržení Božího požehnání ne proto, že Bůh by nebyl ochoten udělit nám své požehnání, ale proto, že nejsme připraveni je přijmout. Náš nebeský Otec je ochotnější dát svého Ducha svatého těm, kteří Ho o to žádají, než když pozemští rodiče dávají dobré dary svým dětem. Ale naším úkolem je skrze vyznání, pokoru, pokání a upřímnou modlitbu splnění podmínek, za nichž Bůh zaslíbil, že nám udělí své požehnání. Oživení lze očekávat jen jako odpověď na modlitby. (1SM 121)

Doporučujeme přečíst knížky E.G.Whiteové a  knížku Plíživý kompromis


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Hladomor ve světě

158_hladomor_ve_svete.jpg OSN: Počet hladových na světě přesáhl miliardu, i kvůli ekonomické krizi Kombinace potravinové a ekonomické krize způsobila, že počet hladových ve světě přesáhl miliardu. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 100 milionů ...
Vloženo: 01.10.2010
Zhlédnuto: 363300x

Druhý příchod Ježíše Krista

323_druhy_prichod_jezise_krista.jpg Kristus přijde osobně a viditelně na nebesích. Přijde jako Pán pánů a Král králů. Podle Bible přijde tak jak odcházel a uvidí Ho každý člověk. Každý jasně pochopí, že On je Stvořitelem ...
Vloženo: 25.01.2011
Zhlédnuto: 229248x

Video - papež František vyzývá k sjednocení s protestanty, naplňují se Biblická proroctví ?

665_papez_frantisek.jpg Nedávno uveřejněné video od papeže Františka, vyzývající ke sjednocení s protestanty v Americe, se stalo virálním. Mnozí se ptají: "Není to naplněním Biblických proroctví?" Podívejte se na tuto výjimečnou zprávu od ...
Vloženo: 13.03.2014
Zhlédnuto: 19824x

Jsou čipy znamením šelmy 666, nebo jen prostředkem její moci?

542_cipy.jpg Naprostá většina věřících lidí věří, že právě computerový systém s těmito třemi šesti místními čísly, nutný pro celosvětovou vládu je onou Biblickou šelmou a čipy nesou jméno šelmy - číslo 666. ...
Vloženo: 27.02.2012
Zhlédnuto: 19578x

Čiňte pokání - to je nyní nejdůležitější věc!

484_pokani.jpg Matouš 4,17 - Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ Když Ježíš Kristus i Jan Křtitel kázali o blízkosti Nebeského království, nejdříve volali a vyzývali lid, čiňte ...
Vloženo: 25.09.2011
Zhlédnuto: 227441x

ZnameniCasu.cz - Je potřeba oživení a reformace v našem životě, nestačí jen slova!