ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

21. Zkratky knih EGW

Kniha - Ježíš a jeho svatyně


Rejstřík - na začátek na začátek

21. Zkratky knih EGW

Titul anglického originálu:
Randsom and Réunion Through the Sanctuary

Zkratky knih EGW

AA The Acts of the Apostles
Skutky apoštolů
BC The Seventh-day Adventist Bible Commentary
Biblický komentář Adventistů s. d.
CD Counsels on Diet and Foods
Rady o výţivě a pokrmech
SC Steps to Christ
Cesta ke Kristu
Ed Education
Výchova
EW Early Writings
Rané spisy - Zkušenosti a vidění
Ev Evangelism
Evangelizace
COL Christ´s Object Lessons
Kristova podobenství
PT The prezent Truth
Přítomná pravda
RH The Review and Herold
SM Selected Messages
Vybraná poselství
SP The Spirit of Prophecy
Duch prorocký
ST Sings of the Times
Znamení doby
GC The Great Contraversy
Velký spor věků (VLB – Vítězství lásky Boží)

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 21. Zkratky knih EGW - Kniha - Ježíš a jeho svatyně