ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Nekonečný vesmír

Evoluce nebo stvoření ?

455_mlhovina_orion.jpg

Nekonečný vesmír

Vloženo: 30.07.2011
Zhlédnuto: 178386x
Témata: Evoluce nebo stvoření ?
PrintTisk

Vážený čtenáři. Když se řekne slovo vesmír, tak se nám vybaví hvězdy, měsíc, slunce a modré nebe nad hlavou. A pokud přemýšlíme, tak žasneme, jak se to tam vše mohlo dostat. Když se ale dozvíme od hvězdářů, že jsou to Galaxie, Mléčná dráha a Planety, tak se rozum zastavuje. A připadá mi to, jako když se mravenec dívá na člověka a říká si, co je to za  tvora.

Když si představíme naši  zemi, tak je to jen prášek ve vesmíru. A co je na naší zemi  člověk? Dvounohé NIC. A tento člověk říká - kdybych tak mohl dobýt a ovládnout  vesmír. Ale díky Bohu, že člověk na to nemá. My jako lidé žasneme nad stvořeným vesmírem.

Já bych vám dal několik podmětů k přemýšlení:

Příběh :  Tatínek  poučoval  svého  pětiletého syna, jak to ve vesmíru funguje. Jak naše země a planety obíhají kolem slunce. Při této příležitosti si vzpomněl, že ve škole mají malé planetárium. Poprosil  ředitele,  zda by  hochovi neukázal  planetárium a jak to ve vesmíru funguje. Toto planetárium se dalo do pohybu pomocí kliky. A když to viděli,  jak to vše obíhá, tu se ptal tatínek syna, zda tomu rozumí?  Syn mu položil otázku:  Kdo s tím planetáriem točí ve vesmíru? Kde se vzal vesmír a kde je jeho konec? To je otázka každého přemýšlivého člověka.

Koho by neuchvátil nebeský orloj?

Král David hovoří :

Žalm 8,4 - Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil  …. tak žasnu nad tvým dílem …

Žalm 19,2 - Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.

Pouhým okem vidíme 2000 hvězd a dalekohledem 10x více. Vzdálenost hvězd se počítá na světelné roky - to je vzdálenost rychlosti světla, které urazí za vteřinu. Pro informaci (1 vteřina  je 300 000 km. Jeden světelný rok je 9 bilionů km.) Nejbližší hvězda Polárka je od nás vzdálená 50 světelných roků, kuřátka  -450  světelných roků. Souhvězdí Orion je vzdálen (M 42) 1500 světelných let. Miliony dalších hvězd jsou vzdáleny 120 miliard světelných let. Tímto je vidět, že náš vesmír je nekonečný.

Hvězdy mají svůj řád i zákon - ostrovy, galaxie, mléčná dráha, spirálová galaxie.

Job 26,13 - Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. … dal velkolepost a slávu ….

Job 9,8-10 - On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné.

Naše země se otáčí kolem své osy a řítí se vesmírem. Kde je konec vesmíru?  Vesmír se roztahuje, Galaxie nejsou náhodné, ale jsou přesně ukotvené ve vesmíru.

Co dalo vesmíru energii? Musí to být energie větší jako oheň, nepředstavitelné světlo a větší jako atomová energie a musí to stále oživovat.

Židům 11,3 - Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.  ...bylo stvořeno

My jako lidé stojíme na břehu poznávání. Ale naše planeta země se spíše podobá korábu, který se potácí  vesmírem a čeká na to,  až do něho udeří nějaké kosmické těleso a naše krásná země jednoho dne přestane existovat. Díky Bohu to se nestane, protože Bůh stvořil naši zemi, aby byla našim domovem.

Přemýšlejte  se mnou o DOMOVU - naší Zemi.

DOMOV - všichni touží po krásném a klidném domově. Když se domov vydaří, tak se tam  každý rád vrací. Rodina - tatínek, maminka, děti, sourozenci, přátelé... my jsme jedna rodina - Bohem stvořena.

Žalm 95,3-6 - Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily!Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!

Izaiáš 45,11-12 - Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se mě chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? Já jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ní člověka. Já jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám.

Naše země je našim domovem.

Bůh ji zasadil do sluneční soustavy a dal pohyb a směr ve vesmíru, i místo kolem své osy a rychlost oblétání kolem slunce (149 mil. km.) za den letíme rychlostí 407 103 km. vesmírem a ještě se  točíme kolem své osy.

Čtyři dny Bůh tvořil na naši zemi podmínky pro život. - (Genesis 1,3-19)

První den učinil Bůh  Světlo - oddělil světlo od tmy … světlo nazval dnem a tmu nocí …

Druhý den učinil Bůh Oblohu -  klenbu… Bůh to nazval Nebem…

Třetí den  učinil Bůh Moře a Souš - Bůh  řekl: …zazelenej se země zelení … a bylinami a  ovocným stromovým rozmanitého druhu, které nese  plody...

Čtvrtý den učinil  Slunce a Měsíc - Bůh řekl: …buďte světla na nebeské klenbě … na měření dnů, měsíců a let. …a osvětlujte zemi … aby oddělovala den od noci …

Bůh vybral vhodné slunce pro naši zemi a má velikost o průměru 1 392 000 km. Do slunce by se vešlo 109 našich zeměkoulí. A teplota na povrchu slunce je 6 tisíc stupňů a uvnitř má teplotu asi 25 milionů stupňů.

Vše na naší zemi je obdivuhodně stvořeno a vše se náramně doplňuje. (vodní koloběh, rostliny obnovují kyslík, deštní pralesy - plíce země atd.).

Pátý den stvořil Bůh Všechny živé živočichy na zemi - ryby, ptáci i všechen hmyz atd. (Genesis 1,20-23)

Šestý den  Bůh stvořil - rozmanité druhy zvěře, dobytka a různých zeměplazů, Bůh učinil též  korunu stvoření Člověka.

Bůh učinil člověka, aby byl jeho obrazem a ke svému obrazu  (byl obdařen moudrostí). Muže a ženu, stvořil je a řekl jim ploďte se  a naplňte zemi... a aby panovali nade vším co je na zemi, aby vše spravovali a dobře  jim bylo na zemi, kterou jim Bůh dal... panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a  nade vším co se na zemi hýbe. (Genesis 1,24-31)

Genesis 2,1 - Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí.

Člověk byl postaven do nádherné Rajské zahrady - EDENU. Něco úžasného a krásného. A měl žít věčně, protože měl přístup ke Stromu života, který byl uprostřed ráje. Toto je rodopis nebe a země. (Genesis 2,4-24)

Sedmý den - sedmého dne Bůh přestal konat veškeré své dílo a proto Bůh požehnal a posvětil den sedmý (sabat). Bůh ten den odpočinul a udělal si  čas na člověka, aby prožívali spolu  nádherné chvíle. Proto i člověku dal příkaz, aby odpočinul sedmého  dne  od své práce a aby si užíval společenství s Bohem, lidmi a přírodou.  (Exodus 20,8-11)

Vážený čtenáři toužíš po takovém domově - po Ráji - je to možné a brzy se to uskuteční, nebo naše planeta země žije na sklonku světových dějin. Nevěříte? Jaký  čas nás dělí od atomové války a Nového světa?  Bůh drží naše dějiny ve svých rukou.

Zjevení 21,1 - Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.

Naše země bude očištěna a obnovena. Jak můžeme dosáhnout věčného života?

Jan 17,3 - A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.

Poznávejte nové a nové věci a očekávejte krásnou novou budoucnost. To vám přeje se srdce  M.G.


Související články z kategorie - Evoluce nebo stvoření ?

Stopy života se hledají ve vesmíru přes sto let marně

356_vznik_zovota_vesmir.jpg Mnozí dnes věří, že se život mohl vyvinout i jinde ve vesmíru. Ve skutečnosti se tam stopy života hledají už přes sto let zcela marně, a to jen kvůli primitivní představě ...
Vloženo: 17.02.2011
Zhlédnuto: 147154x

Video - životní příběh - Prof. Dr. Walter Veith

296_walter-veith.jpg Podívejte se na životní příběh Profesora Dr. Waltera Veitha. Mnoho let byl přesvědčeným ateistou a vyučoval evoluci na univerzitě. Pečlivým studiem faktů o evoluci dospěl k poznání, že evoluční teorie nemůže být ...
Vloženo: 15.12.2010
Zhlédnuto: 201856x

Tisíce vědců tvrdí, že život nemohl vzniknout náhodou z neživé hmoty

351_evoluce_neziva_hmota.jpg Mnozí lidé dnes věří, že život vznikl z neživé hmoty zcela bez programu a shodou okolností. Ve skutečnosti život v žádném případě takto vzniknout nemohl. To, že to není možné, tvrdí dnes ...
Vloženo: 11.02.2011
Zhlédnuto: 153089x

Video - Co nám prozrazuje genetický kód?

141_geneticky_kod.jpg V tomto krátkém videu Mgr. Libor Voteček Vám vysvětlí, složitost genetického kódu. Každá rostlina, každý živočich má unikátní genetický kód. Je možný postupný vývoj zvaný evoluce? Je možné aby se genetický ...
Vloženo: 29.09.2010
Zhlédnuto: 13159x

Video - Postupný vývoj? Co na to vědci?

81_postupny_vyvoj.jpg V tomto videu Mgr. Libor Voteček Vám nastíní, složitost lidského genetického kódu. Je možný postupný vývoj? Mohl život vzniknout evolucí postupným vývojem? Více na OtaznikyZivota.sk ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 58184x

ZnameniCasu.cz - Nekonečný vesmír