ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Noemova Archa

Noemova Archa

Každý na tomto světě zná příběh o Noemově Arše. Každý národ, každá rasa na tomto světě má svůj příběh o potopě. Je zajímavé, že se všechny tyto příběhy podobají příběhu, který se nachází v knize, která se jmenuje Bible.

Historik Aaron Smith napočítal neuvěřitelných 80 000 příběhů v 72 jazycích, které vyprávějí o potopě a 70 000 z nich vyprávějí i o lodi. Bylo by opravdu velice zvláštní, kdyby tyto příběhy po celém světě vznikly nezávisle na sobě, pouze na základě lidské fantazie.

11 položek, 1 stránek na začátek zpět vpřed na konec

Noemova Archa byla nalezena, potvrzuje Turecká vláda

4_noahs-ark_1.jpg Turecká vláda provedla výzkum svými archeology na nalezišti Noemovy Archy v horách Araratu. Potvrdila letitý výzkum Rona Wyatta a jeho kolegů. Založila na tomto místě novou přírodní rezervaci Noemovy Archy dne ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 463320x
Doporučujeme

Video vznik kaňonu - pouhé 3 hodiny nebo miliony let?

648_kanon.jpg Katastrofální erupce sopky Mt. St. Helen ve státu Washington, USA dne 18. května 1980 byla jednou z největších světových přírodních katastrof ve dvacátém století. Zároveň však otevřela vědeckému zkoumání nové pohledy ...
Vloženo: 11.04.2014
Zhlédnuto: 5588x

Přednáška - Dr. Salih Mehmet Bayraktutan PhD - Noemova Archa

327_dr_salih_mehmet_bayraktutan_phd_archa_noemova.jpg Dr. Salih Mehmet Bayraktutan PhD se v roce 1987 spolu s Dr. Ekrem Akurgalem (již zemřel) podílel za tureckou vládu spolu s R. Wyattem na objevu a výzkumu Noemovy archy. Turecká ...
Vloženo: 03.02.2011
Zhlédnuto: 143447x

Video - Noemova archa Expedice 2007

79_noahs_ark.jpg Expedice z České republiky k místu nalezení Noemovy Archy Ronem Wyattem. Expedici uskutečnil pan Milan Latka roku 2007. Prohlédněte si toto video, kde jsou k vidění pozůstatky Noemovy Archy a muzeum, ...
Vloženo: 03.09.2010
Zhlédnuto: 174656x

Zprávy o potopě se nacházejí na celém světě

52_vlna.jpg Na světě se nachází nesčetně příběhů o potopě, které se velice podobají té Biblické potopě. Byla opravdu Biblická potopa, nebo tyto příběhy jsou jen souhra náhod a fantazie lidí po celém ...
Vloženo: 26.07.2010
Zhlédnuto: 183140x

Biblické svědectví o Noemově arše

51_ron_ark02.jpg Podívejte se na Biblická vodítka, ve kterých je v Bibli zmíněno o Noemově arše, která můžeme spojit s objevem Noemovy archy v pohoří Araratu. Genesis 8,4 - Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula ...
Vloženo: 26.07.2010
Zhlédnuto: 283813x

Objevené nýty a zkamenělé dřevo - Archa Noemova

47_noahs-ark_petrified_wood.jpg Dne 16.září 1987 byla provedena analýza artefaktu, které byly označeny jako (palubní dřevo, trámy). Galbraith laboratoř ve městě Knowville v Tennessee testovala tyto vzorky. Výsledek analýzy ukázal, že vzorek testovaný z ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 210488x

Turistické návštěvní centrum - Noemova Archa

28_tourist_visitors_center.jpg Turecká vláda nechala provést rozsáhlý výzkum svými archeology. Archeologové prozkoumali všechny fakta, které jim předložil Ron Wyatt a jeho kolegové. Po prozkoumání naleziště a všech nalezených artefaktů, turecká vláda uznala, že ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 156260x

Obětní oltář Noemovy rodiny

26_altarstone01a.jpg Blízko vesnice Erzap byl nalezen oltář Noemovy rodiny. Oltář byl postaven Noemovou rodinou po potopě, na němž bylo obětováno Bohu. Genesis 8:20 - Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 201019x

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 209454x

Kotevní a tažné závěsné kameny - Noemova Archa

14_anchorstone03a.jpg Při návštěvě naleziště Noemovy Archy v létě roku 1977 nalezl Ron Wyatt se svými syny několik dávných masivních kamenů. Tyto kameny jsou proraženy, jedná se o kotevní kameny. Kameny mají na ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 206651x

11 položek, 1 stránek na začátek zpět vpřed na konec

ZnameniCasu.cz - Archa Noemova spočinula v horách Araratu po potopě. Zůstala zde, až do dnešní doby, aby svědčila o Biblických pravdách.