ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista

Aktuální světové dění

619_mapa_sveta.jpg

Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista

Vloženo: 29.05.2013
Zhlédnuto: 7903x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

Uvědomujeme si to? Žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda. Nemusíme se trápit tím jestli budeme smět hlásat naše poselství o Ježíši Kristu ani tím, jestli se budeme moci v sobotu sejít k bohoslužbám. Mnohdy si ani dostatečně neuvědomujeme, jak velké je to požehnání a milosrdenství a mnohdy ani tuto dobu klidu dostatečně nevyužíváme. Ale v ostatních zemích světa to tak není. Je mnoho míst, kde jsou křesťané zavíráni do žaláří, popravováni, perzekuováni jen proto, že mají víru v Ježíše Krista a snaží se toto poselství o záchraně šířit dál.

Podle odhadu nadace Open Doors, která monitoruje pronásledování křesťanů ve světě a každý rok sestavuje žebříček nejrepresivnějších režimů, je útlaku vystaveno zhruba 100 milionů věřících.  Některé státy vydávají proti křesťanské zákony, někde jsou to skupiny extrémistů, které křesťany pronásledují. Přesto v těchto zemích, křesťanů neubývá, ale spíše naopak jejich počet stále roste. Zemí, kde křesťané trpí pro svou víru je velké množství, jsou to země převážně muslimského vyznání nebo země s totalitními režimy. V současné době je nejvíce pronásledovanou zemí Súdán.

Mysleme proto ve svých modlitbách s větší intenzitou na naše spolubratry a spolusestry v Kristu, prosme Pána aby ulehčil jejich těžkostem, aby jim dal sílu, aby měli chléb a střechu nad hlavou a hlavně, aby jejich těžkosti jim nikdy nesebrali víru ve Spasitele Ježíše Krista.

Židům 13,1-3 - Bratrská láska ať zůstává. Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle.

Súdán

Nad Súdánem visí hrozba genocidy. Křesťanské a další nearabské osady ve třech různých oblastech se již staly terčem útoků zahájených na rozkaz prezidenta-generála Umara al-Bašíra, nechvalně proslulého vůdce známého systematickým vyhlazováním odpůrců islamizace...

Nedávné letecké bombardování zcela zničilo domy a zemědělské usedlosti v těchto převážně křesťanských oblastech, včetně úrody. Stovky tisíc lidí přišly o střechu nad hlavou, šíří se podvýživa a lidé umírají hlady, zatímco je jim odpírána možnost příjmu humanitární pomoci.

Modlete se za tyto oběti nespravedlivého a krutého zacházení, aby je Bůh nadpřirozeně zachovával a naplňoval pokojem a také aby jim zázračnými způsoby opatřoval jídlo a zprostředkovával zdravotnickou pomoc. Modlete se také za vládu, aby ukončila politiku systematického pronásledování. Kéž i v této obtížné době zůstanou súdánští křesťané věrní a i nadále demonstrují Krista světu svou láskou a odpuštěním. Hlas mučedníků Súdán

Severní Korea

Čtyřiadvacetimilionová Severní Korea se ocitla na prvním místě žebříčku nadace Open Doors  již podesáté v řadě. Přibližně čtyři sta tisíc severokorejských křesťanů může vykonávat náboženské rituály pouze tajně, v malých domácích komunitách. Podle odhadů poslaly tamní úřady 50-70 tisíc křesťanů do pracovních táborů. Namísto Ježíše uctívají Severokorejci své politické vůdce. Na situaci se zřejmě nic nezmění ani po smrti prezidenta Kim Čong-ila, kterého ve funkci koncem roku vystřídal jeho syn Kim Čong-un. Kimovo úmrtí provázely scény masově demonstrovaného smutku. Aktuálně.cz

Laos

Dříve než přijal Krista, zastával Bounchan Kanthavong v komunistickém Laosu místo asistenta krajského místodržitele. Když se ale stal křesťanem, rozhodl se, že o své víře nebude mlčet. I když toho z Písma věděl jen málo, uměl oslovovat lidi a ukázat jim cestu k Bohu. Úřady ho opakovaně varovaly a hrozily mu zatčením. K tomu i nakonec v roce 1999 došlo a Bounchan byl následně odsouzen k patnáctiletému vězení.

„Vsadili mě do klády a na ruce mi dali želízka,“ vzpomíná Bounchan. „Měli velký strach, abych jim neutekl. Pak mě strčili do zcela temné místnosti, kde jsem bez potravy zůstal sedm dní.“ Když potom dozorci přinesli Bounchanovi jídlo a pití, odmítl je přijmout, protože se obával, že jsou otrávené. „Musel jsem být obezřetný, protože jsem věděl, že můj život má význam pro Boží službu,“ vysvětloval. Bounchan přežil jen díky jednomu z dozorců, který mu tajně nosil po troškách rýži.

Bounchan byl zavřený v cele sám po celý rok. Nejvíce lituje toho, že neměl u sebe Bibli. Jeho kamenná a betonová cela měla jedny kovové dveře s malou rezavou dírou jako ventilaci. „Směl jsem občas na okamžik strčit nos do této díry a nadýchat se čerstvějšího vzduchu,“ vypráví Bounchan. Poprosil také onoho strážce, který mu nosil rýži, aby jeho manželce pověděl, co se s ním děje. „Řekni mojí ženě, že jestli mi chce pomoci, ať mi pošle Bibli. Bez Bible já žít nemohu.“ Hlas mučedníků Laos

Pakistán

Isha a Isham na své matce hodně lpěly. Když ale byla v červnu 2009 obviněna a uvězněna za údajné rouhání, viděly ji od té doby jen několikrát. „Matka nás velmi miluje,“ vypráví Isham pracovníkovi Hlasu mučedníků. „Brala nás s sebou na tržiště a každý den jsme jí pomáhaly v domácnosti. A každé ráno nás pečlivě vypravovala do školy.“ Dvanáctiletá Isha a osmiletá Isham již musí žít bez matky celé dva roky; naposledy ji mohly vidět letos v březnu.

Zatímco se dcerky modlí za propuštění své matky z vězení, sedí Asia Bibiová sama v malé cele a čeká na možnou popravu. Jejím „zločinem“ bylo to, že otevřeně hovořila o své víře. Asia je obyčejná pákistánská křesťanka, námezdní česačka ovoce, nicméně velmi živá co se týče příkazu Páně o zvěstování pravdy ve svém národě. Hlas mučedníků Pakistán

Somálsko

Somálská konvertitka od islámu byla nedávno předvedena před rozjásaný dav a veřejně zbičována za to, že přijala „cizí náboženství“. Sofii Osmanovou, osmadvacetiletou křesťanku ze somálského regionu Lower Shabelle, loni v listopadu zajali radikálové z hnutí al-Šabáb.

Veřejné bičování mělo být součástí jejího propuštění na svobodu. 22. prosince obdržela 40 ran bičem, zatímco se jí přihlížející domorodci hlasitě vysmívali. „Sofia vytrpěla 40 ran bičem… ale už nevyprávěla o tom, jaká další ponížení musela od radikálů snášet,“ uvedl očitý svědek a dodal, že z ní po bičování crčela krev. „Viděl jsem, jak omdlela. Myslel jsem, že je mrtvá, ale brzy se vzpamatovala a rodina ji odvedla pryč.“ Sofia byla zbičována před zraky několika stovek lidí bezprostředně po měsíčním zadržování v táborech radikálů z hnutí al-Šabáb. O několik dní později se Sofia stále zotavovala ze svých zranění u příbuzných, s nikým nemluvila a působila otřeseným dojmem, informoval zdroj, který je v úzkém styku s rodinou. „Modlete se za její rychlé zotavení,“ dodal.

Modlete se, aby Bůh úplně uzdravil Sofiina fyzická i citová zranění a aby ji chránil před další újmou. Modlete se, aby spočinula ve vědomí, že s ní Dobrý pastýř prochází i tímto nelehkým obdobím (Žalm 23). Modlete se, aby se její příkladná věrnost stala svědectvím evangelia. Modlete se za všechny křesťany v Somálsku. Hlas mučedníků Somálsko

Čína

Křesťané z pekingského společenství Šou-wang jsou stále plní radosti a chvály, přestože se již 17 měsíců musejí účastnit bohoslužeb pod širým nebem. Křesťané se scházejí venku od doby, kdy úřady začaly mařit jejich snahy o pronájem jakýchkoli prostor. Při nedávném již 38. venkovním shromáždění v letošním roce bylo 22 věřících zatčeno. Deset jich bylo záhy propuštěno, zbytek byl zadržován na policejní stanici a propuštěn až odpoledne....

Zástupce společenství uvedl: „Z Boží milosti jsme přečkali celý loňský rok a zachovali si venkovní bohoslužby. Děkujeme Bohu za jeho ochranu, a děkujeme také za každého věřícího… který loňský rok vydržel… Když se ohlédneme zpátky, chceme Pánu vzdávat chválu z hloubi našich srdcí: „Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost“ (Žalm 65,12). Kéž nás Bůh obdařuje silou k následování, a kéž naše společenství i nadále prožívá Jeho milost a vítězství!“ Hlas mučedníků Čína

Indie

Tři násilné útoky, ke kterým došlo v uplynulých měsících, demonstrují sílící protikřesťanské nálady v Indii. V únoru byl ve spolkovém státě Kérala napaden pastor s dětmi. Pastor Titus Ignatius Kapan s rodinou obědvali v domě konvertity ke křesťanství, bývalého hinduisty, když dovnitř náhle vtrhli hinduističtí extrémisté. Nejprve pastorovi a dětem nadávali a nakonec začali na jeho automobil házet velké kameny.

O několik dní dříve hinduističtí extrémisté narušili průběh modlitebního shromáždění v osadě Pandhi ve spolkovém státě Čatísgarh. Dva dny útočníci účastníkům vyhrožovali, bili je pěstmi a opasky. Také strhli stan, ve kterém se křesťané shromažďovali.

A nakonec při třetím incidentu v distriktu Haibasa ve spolkovém státě Džarkhand byla skupina křesťanů po sérii útoků místních vesničanů přinucena opustit své domovy. Křesťané nalezli útočiště v místním kostele, podle posledních zpráv se jim však nedostávají základní potřeby nutné k životu. Při posledním útoku násilníci zablokovali všechny přístupové cesty do vesnice a zaútočili na křesťany kovovými tyčemi, sekyrami, šípy a dalšími ostrými zbraněmi. Čtyři křesťany při útoku surově zmlátili. Naštěstí policisté dorazili na místo dostatečně včas, aby hinduisté nikoho nezabili.

Modlete se, aby indičtí křesťané nalezli v Kristu sílu, aby dokázali pronásledování unést a pokračovat ve zvěstování evangelia. Modlete se, aby Bůh obměkčil srdce pronásledovatelů a vedl je k pokání. Modlete se, aby naši trpící bratři a sestry v Indii důvěřovali Bohu, že jim umožní evangelium nadále šířit, navzdory utrpení (2. Timoteovi 4,16–18). Hlas mučedníků Indie

Podobné utpení prožila i mladá muslinka v knize "Za oponu říše temnot", kterou doporučujeme pro povzbuzení. Je to důvěrné vyprávění o zápasech, odporu a odvážném triumfu mladé křesťanské ženy, která se pevně držela své víry v Ježíše Krista i přes fyzické a duševní zneužívání muslimským mužem. dočtete o únosu jejích tří synů do cizí země a o jejím letu do Saúdské Arábie, aby svou rodinu znovu sjednotila. Skrze její slova zažijete útisk a izolaci, která na ni v této zvláštní zemi, kde otevřená oddanost křesťanství může skončit smrtí, čekala. A budete se radovat z triumfu její víry, která přinesla zázračné zásahy a vysvobození, které se podobá vysvobození Daniela.

Něco z  historie

V nejtěžších zkouškách víry je Bůh se svým lidem a dává odvahu, statečnost a sílu toto utrpení vydržet.  Buďme na modlitbách těmto lidem víry oporou a posilou. Stejné to bylo v době reformace, kdy v mnoha zemích byli protestanté krutě pronásledováni a týráni, přesto se protestantská víra velice šířila a ohně hranic nemohly Bibli a pravé Boží následovníky vymýtit. Bůh dal lidem obdivuhodnou a nadpřirozenou statečnost a věřící prožívali Boží přítomnost ve svých srdcích. Každý kdo byl svědkem takovýchto hrdinských činů musel cítit, že je svědkem nadpřirozené moci Boží.

Malý výňatek z knihy Velký spor věků:

Pak začalo pronásledování. Ale přes mučení a hranice počet věřících stále rostl. Prohlašovali, že Bible je v náboženských záležitostech jedinou neomylnou autoritou a že „nikdo nesmí být k víře nucen, ale má být pro víru získáván kázáním“. Martyn, sv. 2, str. 87

Číst Bibli, poslouchat ji nebo kázat o ní či dokonce jen mluvit o ní znamenalo vystavovat se nebezpečí trestu smrti upálením. Modlit se k Bohu tajně, přestat se klanět obrazům a sochám nebo zazpívat žalm bylo rovněž trestáno smrtí. I ti, kdo se zřekli svých „bludů“, byli odsouzeni k smrti stětím, pokud šlo o muže, nebo pohřbením zaživa, pokud šlo o ženu. Za vlády Karla V. a Filipa II. takto zahynuly tisíce lidí.

Jednou byla před inkvizitory přivlečena celá rodina obviněná z toho, že se neúčastní mše v kostele a uctívá Boha doma. Když byli vyslýcháni, jak uctívají Boha, nejmladší syn odpověděl: „Poklekneme na kolena a modlíme se, aby Bůh osvítil naši mysl a odpustil nám naše hříchy. Modlíme se za našeho panovníka, aby jeho vláda byla úspěšná a jeho život šťastný, modlíme se za vrchnost, aby ji Bůh zachoval.“ (Wylie, sv. 18, kap. 6) Někteří soudci tím byli hluboce dojati, přesto však byl otec a jeden z jeho synů odsouzen k upálení.

Zběsilost pronásledovatelů byla tak veliká jako víra mučedníků. Nejen muži, ale i ženy a mladé dívky projevovaly neochvějnou odvahu. „Ženy stávaly při svých mužích, když je upalovali a když trpěli žárem ohně, šeptaly jim slova útěchy nebo jim zpívaly žalmy, aby je potěšily.“ „Mladé dívky se ukládaly do svých hrobů, v nichž je pochovávali zaživa, jako by se ukládaly k spánku ve svých ložnicích, nebo vstupovaly na popraviště a na hranici oblečeny do nejlepších šatů, jako by šly na svou svatbu.“ (Wylie, sv. 18, kap. 6)

Jako v době, kdy se pohanství snažilo zničit evangelium, stala se krev křesťanů semenem. (Viz Tertullianus: Apologie, odst. 50) Pronásledování mělo za následek jen to, že počet svědků pravdy rostl. Panovník rozzuřený nezdolnou odhodlaností lidu, neustával ve svém krutém díle, ale nadarmo. Pod vedením ušlechtilého Viléma Oranžského nakonec revoluce Holandsku přinesla náboženskou svobodu.

Bůh dá statečnost

Jan 16,2-3 - Budou vás vylučovat ze synagogy; ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl.

2. Timoteova 3,12 - Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.

„Pokud jsme povoláni, abychom trpěli pro věc Kristovu, budeme uschopněni jít do vězení důvěřujíce mu, tak jako dítě důvěřuje svým rodičům. Nyní je čas rozvíjet svou víru v Boha.“

„Nepotřebujeme odvahu a statečnost starověkých mučedníků, dokud se nedostaneme do postavení, v kterém se nacházeli. … Když se navrátí pronásledování, bude dána milost, která vzbudí každou schopnost těla, aby prokázala pravé hrdinství.“ Z knih Ellen Whiteové

Doporučené knihy:

I kdyby jich tisíc padlo...- Susi Haselová Mundyová

Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb - Roger J. Morneau

...za oponu říše temnot - Esmie G. Brannerová

 

 


Související články z kategorie - Aktuální světové dění

Potvrzují média přípravu na Nový světový řád?

527_one_dolar_usa.jpg Mnoho lidí nevěří tomu, že by bylo možné vytvořit Nový světový řád a změnit dnešní podobu světa. Konspirační teorie se jim zdají málo pravděpodobné až absurdní, přestože v mnohém uvádějí  informace ...
Vloženo: 01.01.2012
Zhlédnuto: 20990x

Přednášky Budoucnost Evropy - Kim Kjaer

720_budoucnost-evropy-letak_predni3.jpg 9přednášek, které mohou změnit váš život Budoucnost Evropy - Signalizuje Brexit úpadek EU? Je EU na pokraji zhroucení a rozkladu? Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Proč nenávidím náboženství - Náboženství bylo ...
Vloženo: 19.10.2016
Zhlédnuto: 4644x

USA stále více pošlapávají svou ústavu a sbírají moc k vynucování znamení šelmy

546_usa_ustava_obama.jpg Naplní se již brzy Biblická proroctví o šelmě z moře a šelmě ze země? Někteří lidé tvrdí, že největší hrozbou pro lidstvo je islám který se stále více rozšiřuje do celého ...
Vloženo: 31.03.2012
Zhlédnuto: 12784x

Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku, není to proti Bibli?

681_vystrizek.jpg Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to ...
Vloženo: 30.10.2014
Zhlédnuto: 11383x

Aktuální výzva od Papeže - Doug Batchelor

686_dg.jpg Doug Batchelor zprostředkovává nové události ze světa náboženství. Naplňuje se Zjevení 13. kapitola? Další poselství papeže křesťanům v Severní Americe, pronásledování křesťanů extrémním islámem, islámský stát, plánovaná návštěva papeže u prezidenta ...
Vloženo: 03.07.2015
Zhlédnuto: 13759x

ZnameniCasu.cz - Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista