ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Pravá hora Sinaj - Jebel el Lawz byla nalezena v Arábii

Biblická archeologie

309_hora-sinaj-oltar1.jpg

Pravá hora Sinaj - Jebel el Lawz byla nalezena v Arábii

Vloženo: 10.01.2011
Zhlédnuto: 344466x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
306_sinai.jpg307_al_bad_sinaj.jpg308_sinaj_mapa.jpg309_hora-sinaj-oltar1.jpg310_sinai_plot.jpg

Po tom co objevil  Ron Wyatt místo přechodu Rudého moře Izraelity v Akabském zálivu je nyní jasné, že hora Sinaj se nemůže nacházet na Sinajském poloostrově, jak ho umístili kartografové. Hora Sinaj, na které dostal Mojžíš desatero přikázání se musí nacházet na druhé straně Akabského zálivu v Saudské Arábii.

Izraelský lid přešel zázračně moře v Akabském zálivu. Vyrazil z jižní části oblasti Nuweiba, ze které vede podmořský val právě do Saudské Arábie. Nuweiba je zkratka pro Nuwayba'al Muzayyinah v arabštině, což znamená “otevřené vody Mojžíšem“. Dodnes se název této oblasti dochoval pro svědectví pravosti tohoto Biblického příběhu.

Izraelský lid se překročením Rudého moře dostal do Midiánské země. Bible nám říká, že Mojžíš než vyvedl Izraelský lid z Egypta, žil v Midiánské zemi ve vyhnanství. Zde se usadil, oženil a žil 40 let, než se mu zjevil Hospodin v hořícím keři. Z Bible vyplývá, že Mojžíš znal dobře tuto oblast, znal Boží horu Sinaj, ještě dříve než mu byl svěřen úkol vyvést Izraelský lid z Egypta.

Exodus 3,1 - Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží hoře Oréb.

Exodus 4,27 - Hospodin zatím řekl Áronovi: „Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi.“ Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho.

Na území Sinajského poloostrova, tam kde je tradiční hora Sinaj, byly nalezeny pozůstatky Egyptských pevností. Je tedy zřejmé, že Sinajský poloostrov byl pod kontrolou Egyptského faraóna. Utekl by Mojžíš, kterému hrozil trest smrti před Egypťany na území jimi spravované? Je celkem logické, že by utekl na bezpečné místo, tam kde by ho nikdo nehledal.

Mojžíš utekl do Midiánské země v Arábii (území dnešní Saudské Arábie), tam žil, znal dobře tuto zem. Právě tam dovedl Izraelský lid z Egypta, který byl na útěku tak jako on sám před 40 lety.

Co nám říká Bible o poloze hory Sinaj?

Galatským 4,25 - Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví.

Pokud si pozorně přečteme tento verš v Bibli dopracujeme se k tomu, že hora Sinaj se nachází v Arábii.

Hora, o které dnes věříme, že je pravou horou Sinaj, je na současných mapách známá jako Jebel el Lawz. Tuto horu místní beduíni dodnes nazývají horou Mojžíšovou.

Josephus Flavius lokalizoval Horu Sinaj

Josephus Flavius napsal, že hora Sinaj je největší horou v Midiánu, která je hned vedle města Al Bad. Město Al Bad můžete najít i v dnešních součastných mapách a Jebel el Lawz je opravdu nejvyšší hora v horních dvou třetinách země. Také Philo of Alexandria - (20 BC-AD 50) napsal, že hora Sinaj byla lokalizována východně od Sinajského poloostrova a jižně od Palestiny.

Město Al Bad a Jethro

Jak jsme si psali, historik Josephus Flavius napsal, že hora Sinaj se nachází vedle města Al Bad. Podívejte se v galerii do mapy, ve které můžete opravdu najít město Al Bad. Vedle  tohoto města se nachází v mapě místo, které se nazývá Jethro. Když zapátráme v Bibli zjistíme, že Mojžíš, když žil ve vyhnanství v Midiánské zemi se oženil se Jethrovou dcerou. Jethro byl tedy Mojžíšův tchán.

Máme Biblické záznamy, tak vodítka historiků, důkazy z map, že hora Sinaj se nachází na součastném území Saudské Arábie.

V okolí pravé hory Sinaj Jebel el Lawz bylo nalezeno na 20 archeologických nálezů, které Bible udává. Horu Sinaj Jebel el Lawz  obklopuje velká plocha, nejméně 40 km2. Kolem této hory by se mohl bez problému shromáždit velký počet lidí i se svým dobytkem a vybavením potřebným k přežití. Kolem hory bylo nalezeno mnoho archeologických artefaktů, které poukazují na to, že tam tábořilo kdysi velké množství lidí.

Pojďme se podívat na některé vodítka, které byly nalezeny a poukazují na pravost tohoto naleziště.

Nalezen přechod přes Rudé moře

Rovina

Nejvyšší hora v oblasti,

Orientace na východ

V zemi madianské

Ohromný prostor pro tábořiště

Vytyčená hranice kolem hory

Spálený vrchol hory Sinaj

Místo 70 starších na hoře Sinaj

Oltář na úpatí hory

Oltář zlatého telete

Dno řeky, koryto od hory, eroze

Kamené kruhy

Eliášova jeskyně

Skalní rozsedlina

Mlýnské kameny

Pozůstatky 12 kamených sloupů

Zbytky studní

Oáza Elim - 12 vodních pramenů

Refidim - Prasklá skála do které udeřil Mojžíš, vymleté koryto, eroze

Místní tradice, které mluví o Mojžíšově hoře

Souvislost se jménem (Hurab / Oréb)

Naleziště je velmi blízko místa, kde s největší pravděpodobností žil Jetro, Mojžíšův tchán

V dalším článku si některé tyto vodítka, které potvrzují pravost naleziště Jebel el Lawz, pravé hory Sinaj přiblížíme.


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory

32_4_sodom_and-gomorrah.jpg Sodoma a Gomora, Biblická města zničena sírou. Každý určitě zná pořekadlo Sodoma Gomora, když se mluví o něčem hodně hanebném. Odkud toto pořekadlo pochází, vzniklo čirou náhodou nebo má nějaký pevný základ? ...
Vloženo: 20.09.2010
Zhlédnuto: 565487x

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 231907x

Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel

205_sodom_and-gomorrah.jpg Mnozí se snaží argumentovat, vyvrátit, zpochybnit tyto úžasné biblické nálezy. Tvrdí že v přírodě se na mnohých místech nachází čistá síra. Ano, souhlasím v přírodě po celém světě je opravdu mnoho ...
Vloženo: 05.11.2010
Zhlédnuto: 389015x

Exodus - přechod přes Rudé moře

100_pillar.jpg Exodus - Biblický přechod přes Rudé moře Izraelským lidem. V Bibli v knize Exodus najdeme jeden z nejpůsobivějších příběhů. Tento příběh vypráví o putování Izraelitů z Egypta do zaslíbené země. Na této ...
Vloženo: 16.09.2010
Zhlédnuto: 423236x

Exodus - Jak mohly artefakty přežít po dobu 3500 let ?

133_chariotw2.jpg Jak je možné, že artefakty se mohly v moři zachovat po dobu 3500 let, až do dnešní doby ? Co je korál a kde se vyskytuje ? Korál je označení pro některé mořské ...
Vloženo: 27.09.2010
Zhlédnuto: 188158x

ZnameniCasu.cz - Pravá hora Sinaj - Jebel el Lawz byla nalezena v Arábii