ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Proroctví - New York 9/11 - pád budov WTC - 11.9.2001

Prorokové Bible a dneška

291_wtc7_new_york_11_9.jpg

Proroctví - New York 9/11 - pád budov WTC - 11.9.2001

Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 251164x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Přečtěte si toto zajímavé proroctví. Viděla Ellen Whiteová ve svých viděních dění v New Yorku ze dne 11.9.2001? Nebo nás tyto události teprve čekají v budoucnu? Pozorně čtěte a posuďte sami.

New York

Bůh nevykonal svůj soud bez milosrdenství. Jeho ruka je ještě natažena. Boží poselství musí být ohlášeno i ve velkém New Yorku. Lidé musejí pochopit, že Bůh jediným dotykem své ruky, může zničit majetek, který nashromáždili před posledním velkým dnem. (3MR 310,311, 1902)

Nemám zvláštní informace o tom co se má stát v New Yorku. Vím pouze tolik, že mohutné stavby tohoto města, budou během jediného dne zbořeny působením Boží moci. Všude bude panovat smrt, proto mi tak velmi leží na srdci, aby města byla varována. (RH 5. července 1906)

Když jsem jednou byla v New Yorku byly mi v nočním viděním ukázány velké budovy, které se tyčili mnoha patry k nebi. Tyto budovy měly být ohnivzdorné a jejich účelem bylo proslavit jejich vlastníky a stavitele. Pak jsem slyšela vyhlášení požárního poplachu. Lidé hleděli na tyto ohnivzdorné budovy a říkali. Jsou naprosto bezpečné, ale tyto stavby byly stráveny ohněm, jako by byly ze smůly. Protipožární zařízení nebylo schopno zabránit jejich zničení. Hasiči nemohli použít své přístroje. (9T 12, 13, 1909)

Nezničitelné stavby budou obráceny v popel.

Viděla jsem nejnákladnější stavy, jež byly prohlášeny za ohnivzdorné, které však stejně jako Sodoma hynuly v plamenech Boží pomsty a měnily se v popel. Křehké pomníky lidské pýchy budou obráceny v prach dříve než nastane konečné zničení světa. (3SM 418, 1901)

Bůh odnímá svého ducha ze zločinných měst, jež se stále více podobají předpotopním městům nebo Sodomě a Gomoře. Nákladná obydlí a zázraky architektury budou zničeny v jediném okamžiku, když jejich obyvatelé překročí hranice odpuštění. To, že majestátní stavby, jež dosud byly považovány za zcela ohnivzdorné budou zničeny ohněm, je znamením, že se v krátké době všechny pozemské stavby stanou ruinami.  (TDG 152, 1902)

Lidé budou nadále stavět drahé budovy a budou na ně vynakládat astronomické částky. Zvláštní pozornost bude věnována jejich architektonické kráse, trvanlivosti a solidnosti konstrukce. Pán mě ale poučil, že přes všechna tato opatření, budou budovy sdílet osud Jeruzalémského chrámu. (5BC 1098, 1906)

KOMENTÁŘ

Jestli Ellen Gould Whiteová viděla pád budov WTC v New Yorku dne 11.9.2001 nechám na vašem posouzení.

V každém případě jí leželo na srdci, chtěla nás varovat před blížícím se nebezpečím a následujícím Božím soudem. To, že majestátní stavby, jež dosud byly považovány za zcela ohnivzdorné budou zničeny ohněm, je znamením, že se v krátké době všechny pozemské stavby stanou ruinami.

Fakta o pádu budov.

Nepopiratelný fakt je, že do budov WTC dne 11.9.2001 narazila letadla. Tento počin se považuje za teroristický útok. Mohly budovy WTC nárazem letadel, následným požárem spadnout a to volným pádem za pár sekund? Budovy které byly konstruovány tak, aby přežily případný náraz obřích letadel? Jak je možné, že ocelové jádro budov se proměnilo za pár sekund v hromadu trosek? Na světě proběhlo mnoho rozsáhlých požárů výškových budov, žádná budova nikdy příčinou požáru nespadla. Vždy se zachovalo ocelové jádro budovy.

K této události se vyjádřilo mnoho odborníků v oboru i samotní konstruktéři budov WTC. Z těchto studií se dopracujeme k tomu, že není možné dle fyzikálních zákonů aby ohnivzdorné budovy spadly volným pádem a proměnily se v malou chvíli v hromadu trosek. Budova WTC7, třetí budova, do které nenarazilo žádné letadlo, spadla volným pádem… příčina požár v pár patrech.

Nebudu podrobně rozebírat pád těchto budov. Na internetu se dá najít mnoho faktů k tématu 11.září 2001 WTC, zájemci si je můžou bez problémů vyhledat.

Co přinesla událost 11/9 tomuto světu?

Aniž si mnozí uvědomují, tato událost změnila svět, ovlivnila razantně světové dění. Tato událost změnila legislativu, a bezpečnostní zákony v USA a na celém světě. Díky této události z 11. září 2001 jsou lidé ochotní vzdát se velké části svých práv a svobod. USA můžou tak věznit lidi na neomezenou dobu bez udání důvodu, můžu monitorovat telefony, maily. Můžou dokonce i mučit lidi, tento čin hojně praktikují. USA mají nyní pomyslné právo vojensky zasáhnout kdekoliv na celém světě. Startuje tak nekonečná válka, proti takzvanému terorizmu, která už trvá téměř deset let.

Tento nekonečný boj a růst moci USA směřuje k nastolení Nového světového řádu, po kterém již dlouhá léta prahnou mocní muži světa.

„Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem.“ (David Rockefeller, fórum OSN, 14.9.1994)

„Proces transformace, i kdyby došlo k revolučnímu posunu, bude pravděpodobně dlouhodobý, pokud by ovšem nedošlo k nějaké katastrofické a urychlující události, něčemu jako nový Pearl Harbor.“ (Přestavba americké obrany, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush, Paul Wolfowitz..., září 2000)

USA je bez pochyb v součastné době největší světová velmoc, vede mnoho nesmyslných válek, snaží se nastolit Nový světový řád.

Bible nám říká ve Zjevení Jana ve 13. kapitole, o mocnostech, které ovládnou svět v závěru dějin našeho světa. Naplňuje se již toto Biblické proroctví?

Video - volný pád budovy WTC, 11.září 2001Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 167444x

Video - Hledání naděje - proroctví Daniele

186_proroctvi_daniel.jpg Hledání naděje – Naplňující se proroctví proroka Daniele. Téměř celé proroctví se splnilo s naprostou přesností, Bůh má dějiny ve svých rukou.  Na závěr dějin tohoto světa nyní brzy čekáme. Zdroj: HopeTv.cz ...
Vloženo: 19.10.2010
Zhlédnuto: 11841x

Šelma ze země a Obraz šelmy - Zjevení 13,11

444_selma_ze_zeme_a_obraz_selmy.jpg Zjevení 13,11-17 - Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří ...
Vloženo: 21.06.2011
Zhlédnuto: 248254x

Biblická proroctví - Kdo je Antikrist? - Daniel 7 kapitola

300_kdo_je_antikrist_papezsky_system.jpg Ve druhé kapitole knihy Daniel Bůh odhalil základní prorocký pohled. Používá obraz kovové postavy a kamene, který ji na konci rozdrtil. Zlatá hlava představovala Babylónskou říši, Stříbrná hruď byla obrazem Médoperské říše, ...
Vloženo: 26.12.2010
Zhlédnuto: 364329x

Trojandělské poselství - (soubor ke stažení)

463_trojandelske_poselstvi.jpg Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, ...
Vloženo: 10.08.2011
Zhlédnuto: 9312x

ZnameniCasu.cz - Proroctví - New York 9/11 - pád budov WTC - 11.9.2001