ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Myslím si, že každý člověk dobře zná připodobnění něčeho ohavného, hříšného se slovy Sodoma a Gomora. Jak toto přirovnání vzniklo? Je založeno na výmyslu nebo na nějakém prokazatelném faktu?

Bible, nejstarší a nejznámější kniha nám vypráví o městech Sodoma, Gomora, Adma, Segor, Cebojim. Tyto města se nacházela podél údolí Siddim, dnes Mrtvé moře. Bible nám vypráví, že údolí Siddim a města oplývala hojností a blahobytem.  Právě blahobyt ukolébal obyvatele těchto měst a proměnil jejich činy v hýření, nekonečné radovánky, smilstvo a modlářství. Tyto města byla tak zvrhlá, že se Bůh rozhodl tyto města jako varování pro ostatní pokolení zničit sírou.

Je tento příběh pravdivý? Můžeme se na vlastní oči přesvědčit o existenci těchto měst? Ano, tyto města byla nalezena a dodnes stojí jako výstraha, tak jak se v Bibli píše. Byla nalezena celá města z popelu, která jsou poseta nespočetným množstvím sirných koulí. Byly provedeny výzkumy a analýzy těchto sirných koulí a vědci nedovedou vysvětlit jejich původ.

Byly nalezeny města, sirné koule, tak jak nám Bible vypráví. Mnozí se snaží tyto nálezy zpochybnit a vyvrátit tak pravdivost tohoto Biblického příběhu a tím i pravost Bible. Tyto důkazy nám ale jasně poukazují, že Bible je prává, kniha inspirovaná naším stvořitelem, manuál k našemu životu.

4 položek, 1 stránek na začátek zpět vpřed na konec

Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel

205_sodom_and-gomorrah.jpg Mnozí se snaží argumentovat, vyvrátit, zpochybnit tyto úžasné biblické nálezy. Tvrdí že v přírodě se na mnohých místech nachází čistá síra. Ano, souhlasím v přírodě po celém světě je opravdu mnoho ...
Vloženo: 05.11.2010
Zhlédnuto: 369105x

Sodoma a Gomora - Flavius Josephus, Válka Židovská

179_14_sodom_and-gomorrah.jpg Kdo byl  Flavius Josephus? Iosephus nebo Josephus, narodil se kolem roku 37/38 v Jeruzalémě, zemřel kolem roku 100 v Římě. Původním jménem  Josef ben Matitjahu. Byl učenec a historik, který sepsal velice ...
Vloženo: 13.10.2010
Zhlédnuto: 268477x

Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory

32_4_sodom_and-gomorrah.jpg Sodoma a Gomora, Biblická města zničena sírou. Každý určitě zná pořekadlo Sodoma Gomora, když se mluví o něčem hodně hanebném. Odkud toto pořekadlo pochází, vzniklo čirou náhodou nebo má nějaký pevný základ? ...
Vloženo: 20.09.2010
Zhlédnuto: 545182x

Video - Sodoma a Gomora Expedice 2005

78_sodoma_a_gomora.jpg Expedice z České republiky, vedena Milanem Latkou roku 2005. Milan Latka tak potvrzuje objevy Rona Wyatta, že opravdu existují a jsou pravdivé. Nalezená města jsou celá z popelu a jsou poseta ohromným ...
Vloženo: 31.08.2010
Zhlédnuto: 157279x

ZnameniCasu.cz - Sodoma, Gomora, Adma, Segor, Cebojim. Biblická města ztracená v popelu.