ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

The Exodus Conspiracy - film o biblických pravdách

Biblická archeologie

183_timmahoneyonaltar1.jpg

The Exodus Conspiracy - film o biblických pravdách

Vloženo: 19.10.2010
Zhlédnuto: 245273x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
183_timmahoneyonaltar1.jpg184_sinaimap3.jpg185_exodus_mapa.jpg

Film, The Exodus Conspiracy nám poukáže na biblické pravdy.

Nový název projektu: Patterns of Evidence: The Exodus. První díl byl již odvysílán, v České republice běžel na TV Prima pod názvem Exodus: Hledání pravdy.

Chystá se druhý díl pod názvem Patterns of Evidence: Moses (Mojžíš: Hledání pravdy)

Oficiální webové stránky projektu: patternsofevidence.com

Mnozí navštěvují poutní místo na Sinajském poloostrově o kterém se domnívají, že je horou Sinaj, na které Bůh napsal desatero svým vlastním prstem. Tito návštěvníci ani netuší, že pravé místo se nachází v zemi midiánské (na území dnešní Saudské Arábie).

Než si něco povíme o filmu The Exodus Conspiracy, pojďme se podívat, co říká Bible, kde se hora Sinaj nachází.

Bible nám říká v novém zákoně, že hora Sinaj se nachází v Arábii.

Galatským 4,25 - Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví.

Mojžíš utekl z Egypta do midiánské země, kde žil 40 let, než se mu zjevil Hospodinův anděl v hořícím keři.

Bible nám říká, že Mojžíš v době kdy žil v midiánské zemi, na území dnešní Saudské Arábie, znal Boží horu.

Exodus 3,1 - Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží hoře Oréb.

Exodus 4,27 - Hospodin zatím řekl Áronovi: „Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi.“ Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho.

Bůh řekl Mojžíšovi, že až vyvede Izraelský lid z Egypta, bude sloužit Bohu na této hoře. Bůh toto řekl v době, kdy Mojžíš byl v midiánské zemi. Mojžíš znal Boží horu Sinaj, ještě dříve než se vydal do Egypta vyvést izraelský lid.

Exodus 3,12 - „Já budu s tebou!“ odpověděl Bůh. „A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“

Hora Sinaj není na Sinajském poloostrově, jak se mnozí domnívají. Je mnoho archeologických důkazů a faktů, které dokazují pravost biblického Exodu. Tyto pravdy odhalí světu film, za kterým stojí známí a uznávaní vědci.

Něco o filmu The Exodus Conspiracy

Dr. Lennart Moller  provedl rozsáhlý výzkum, po tom co viděl objevy Rona Wyatta v Rudém moři. Na vlastní náklady se ponořil do moře v  Akabském zálivu a objevil přesně to co popisuje Ron Wyatt. Objevil pozůstatky faraónovy armády, kola a vozy, zachovalé v krustě korálů, potvrzuje objev zlatých kol. Napsal knihu o těchto nálezech a vydal DVD.

Tyto objevy zaujaly filmového producenta Tima Mahoney a začal vznikat tento film.

Tento film byl původně zamýšlen uvést do kin na jaře roku 2007. I přes deset let práce, producenti stále na tomto filmu pracují. Rozsah filmu se dramaticky zvýšil. Tento film byl v první řadě určen zaměřit se na dokumentování Exodu Izraelitů ze starého Egypta.

Původně film zahrnoval události zaznamenané v knihách Genesis a Exodus, počínaje Josefem, který byl zrazen svými bratry a uvržen do otroctví. Nakonec se stal druhým nejmocnějším mužem v tehdejším známém světě.

Příběh pak pokračuje, zahrnuje biblické příběhy o Mojžíšovi, rány na Egypt, přechod Rudého moře. Nakonec horu Sinaj, kde Bůh dal desatero Izraelitům.

Filmoví tvůrci, kteří si zatím nepřejí odhalit každý detail filmu říkají, že film se nesmírně rozrostl. Nyní začínají v době Abrahama a končí dnešními čerstvými novinovými titulky přímo z blízkého východu. To dokonce zahrnuje vystoupení izraelského prezidenta Šimona Perese a premiéra Benjamin Netanjahu.

Tvůrci tohoto filmu se snaží s velkým úsilím uvést každý detail a osvětlit každou pravdu. Chtějí ve filmu uvést všechna dostupná fakta, aby nebyla již žádná pochybnost o biblickém příběhu o Exodu.

Jelikož se film velice rozrostl od původního záměru a každý detail filmu musí být přesně propracován a podložen Biblí se termín uvedení tohoto filmu tak opozdil. Tento film není fádní akční scéna, která nějak dopadne a hravě se udělá. Tento film je podložen fakty jak biblickými, tak archeologickými, které dají velké úsilí zpracovat.

Udělali jsme asi osm prototypů tohoto filmu, asi 500 hodin záznamu, které musíme dostat do časového rozpětí dvou hodin, řekl Windahl.

Film dokumentuje i úsilí arabských vlád, zejména Egypta a Saúdské Arábie, potlačit, nebo alespoň vážně narušit, objevování a zveřejňování archeologických dat, které by potvrdily pravdivost biblického příběhu.

Je to spiknutí s cílem potlačit pravdu o dávné historii na Blízkém východě? A pokud ano, kdo by mohl chtít popírat realitu 3500 roků staré události, a proč?

Film je odpověď na tyto otázky. Je skutečnost, že arabské vlády a politické kruhy chtějí popřít Židům postavení domorodých obyvatel na Blízkém východě. Chtějí především popřít, že Židé jsou zde více jak 3000 let v židovské zemi Izraeli doma. ( země nazývána Palestina Římany, Brity, a nyní Araby). Chtějí poukázat, že Židé jsou cizí evropští osadníci ve Svaté zemi, zatímco Arabové jsou domácí domorodé obyvatelstvo, kteří tam žijí od nepaměti.

Archeologické nálezy potvrzují, že biblický příběh je pravdivý. Starobylé osídlení židovské země proběhlo tak jak ho popisuje biblický příběh. Tyto fakta jsou extrémně nepohodlné pro nepřátele Izraele, přestože se jedná o události v dávné minulosti.

Zatímco několik verzí filmu byly promítány na zkoušku pro pár diváků, finální verze filmu není ještě kompletní.

Otázka kdy bude přesně finální verze filmu je zatím neznámá. "Nemůžeme dát si ještě  datum, řekl Mahoney. Musíme mít finanční prostředky na dokončení. Myslím, že bychom to měli mít hotové v letošním roce a potom bude film uveden."

Věřím, že Bůh včas pomůže dokončit toto dílo a v tu pravou dobu odhalí celému světu tento film, který poukáže na pravost Exodu biblického příběhu.

Bible je kniha inspirovaná Bohem naším stvořitelem. Zákon desatero, který obdržel Mojžíš na hoře Sinaj je platný v celém svém znění až do dnešní doby !


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 209455x

Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory

32_4_sodom_and-gomorrah.jpg Sodoma a Gomora, Biblická města zničena sírou. Každý určitě zná pořekadlo Sodoma Gomora, když se mluví o něčem hodně hanebném. Odkud toto pořekadlo pochází, vzniklo čirou náhodou nebo má nějaký pevný základ? ...
Vloženo: 20.09.2010
Zhlédnuto: 535961x

Exodus - Nuweiba

142_beach.jpg Nuweiba (arabsky : نويبع), je pobřežní město ve východní části Sinajského poloostrova. Nachází se na pobřeží Akabského zálivu. Nuweiba je zkratka pro Nuwayba'al Muzayyinah v arabštině, což znamená “otevřené vody Mojžíšem“.  Už ...
Vloženo: 29.09.2010
Zhlédnuto: 230484x

Obětní oltář Noemovy rodiny

26_altarstone01a.jpg Blízko vesnice Erzap byl nalezen oltář Noemovy rodiny. Oltář byl postaven Noemovou rodinou po potopě, na němž bylo obětováno Bohu. Genesis 8:20 - Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 201020x

Objevené nýty a zkamenělé dřevo - Archa Noemova

47_noahs-ark_petrified_wood.jpg Dne 16.září 1987 byla provedena analýza artefaktu, které byly označeny jako (palubní dřevo, trámy). Galbraith laboratoř ve městě Knowville v Tennessee testovala tyto vzorky. Výsledek analýzy ukázal, že vzorek testovaný z ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 210490x

ZnameniCasu.cz - The Exodus Conspiracy - film o biblických pravdách