ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Tisíce vědců tvrdí, že život nemohl vzniknout náhodou z neživé hmoty

Evoluce nebo stvoření ?

351_evoluce_neziva_hmota.jpg

Tisíce vědců tvrdí, že život nemohl vzniknout náhodou z neživé hmoty

Vloženo: 11.02.2011
Zhlédnuto: 151580x
Témata: Evoluce nebo stvoření ?
PrintTisk

Mnozí lidé dnes věří, že život vznikl z neživé hmoty zcela bez programu a shodou okolností. Ve skutečnosti život v žádném případě takto vzniknout nemohl.

To, že to není možné, tvrdí dnes už tisíce vědců a lze to dokázat jak naší zkušeností, tak i ověřenými přírodními zákonitostmi (v laboratoři) a řadou nálezů (v terénu). Problém není ve vědě, ale v neochotě mnoha vědců i médií uznat, že vše ukazuje směrem ke stvořiteli.

Je všeobecně známo, že vše složité s vysokým stupněm uspořádanosti má vždy svého myslícího autora, konstruktéra. Jednotlivé součásti a prvky celků s vysokou specifickou uspořádaností (to se týká jak buněk a všech živých organizmů tak i lidských výrobků) se nikdy do těchto funkčních celků (uspořádaných soustav) samy od sebe “nevyvíjí” a “neskládají”.

Čas je zde faktorem právě záporným - je funkcí rozkladu!! Prvky a součásti, jak víme, vytvoří slepenec, hřbitov, skládku, sběr či šrot, ale ne sladěný, uspořádaný a smysluplný funkční celek!

Popisuje to i řada známých zákonitostí, entropie, pravděpodobnostní výpočty, zákonitosti v teorii informací, nerovnovážná termodynamika a jiné. Tisíce laboratorních pokusů od dob profesora Pasteura ukázaly, že život vzniká jen ze života, předáváním (odvozováním, kopírováním) složitého programu z generace na generaci. Originál – tedy první život, musel být na samém počátku. O tom je věda, ostatní je lež a fantazie. Tvrzení, že první život vznikl samovolně z neživé hmoty, je nevědecké a směšné. Jde o čisté podvádění laické veřejnosti.

Čím více času dopřejeme nějaké rovnovážné soustavě neživých prvků (bez programu), tím méně uspořádanou ji pak najdeme: samovolně stárne a rozkládá se, ne naopak. Nic nepomáhá tvrzení, že entropie (sklon k samovolné dezorganizovanosti) je definována jen pro uzavřené soustavy – její projevy pozorujeme i v soustavách otevřených! Nevzdělaný člověk, který při pohledu na přírodu prohlásí: “To se přece nemohlo udělat samo,” má v hlavě víc rozumu než akademicky vzdělaný vědec, který je ateista a rozšiřuje zmatené teorie, “jak se to všechno udělalo samo” za miliony let.

Fantazie o dávném sebe oživování hmoty až k jejímu ožití (tzv. chemickou evolucí buňky) byla vymyšlena proto, aby povrchní lidé nemuseli chápat život jako dar, děkovat za něj, hledat dárce a cítit vůči němu zodpovědnost.

Jde o náhradní materialistické náboženství podvodně nazývané věda, jehož bohové (energie, čas, náhoda) nemají žádné tvůrčí schopnosti (na rozdíl od každé inteligence). Jediné, co umí, je kazit. Informaci pro složitou uspořádanost celku umí do hmoty vložit jen inteligence, žádná jiná příčina. Pokud je přírodověda založena na pokusu a pozorování, pak jiný závěr nelze učinit.

Ani v laboratoři, ani v terénu nebyl nikdy doložen proces, při kterém by se na jednom místě, třeba jen desítky let, vytvářela jakási stále složitější chemická sloučenina neperiodického uspořádání, podobná buňce. Proč by se tak mělo dít před miliony let?

Je neuvěřitelné, jak si někteří takzvaní “exaktní” vědci pletou podmínky nutné pro udržení života s podmínkami nutnými pro vznik života. Teplo, voda nebo dostatek energie jsou nutné podmínky pro přežití mnoha organizmů – ale nestačí pro jejich vznik! Sirné bakterie mohou žít při 100°C, ale 100°C ani síra je nevytvoří! Je to asi stejné, jako by někdo tvrdil, že kde je hodně železa, ropy a rovného terénu, tam zákonitě musí vzniknout auta.

Mnoho vědců se zde dopouští zločinné dezinformace v myslích naivních lidí. Pod pláštěm vědecké terminologie jsou skryta ničím nepodložená tvrzení. Nereálná fantazie a klamání doprovází tvrzení, že věda na to jednou přijde. Tedy že přijde na to, jak se stalo, co se stát nemohlo a co v současnosti vědecký výzkum vylučuje. Jak mohla neživá hmota vytvořit sama od sebe nejsložitější stroj na světě – živou buňku. Jak to, že kdysi byla náhoda chytřejší a nepravděpodobnost pravděpodobnější než dnes!

Fantastická a směšná představa o tom, jak buňky vznikaly náhodnými fluktuacemi v neživých materiálech, a pak se postupně vyvíjely k rybám a dál až k člověku, není jen nesmysl, ale také obrovská tragedie. Není náhoda, že se evolučním hloupostem začalo věřit právě v nejkrvavějším století lidských dějin. Tato falešná, na lžích založená víra otupila svědomí lidí, zavlekla lidstvo do vědecky podporovaného ateizmu a dala prostor k vyvražďování celých národů .

Zdroj: http://kreacionismus.cz/hewer/


Související články z kategorie - Evoluce nebo stvoření ?

Evoluční teorie nebo biblické stvoření?

86_evoluce_nebo_stvoreni.jpg Pojďme se podívat co nám přináší evoluční teorie, co nám říká o původu a vývoji tohoto světa. Na začátku dějin vesmíru byl gigantický výbuch neuvěřitelně koncentrované hmoty. Tento výbuch zvaný "velký třesk", ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 198235x

Video - Postupný vývoj? Co na to vědci?

81_postupny_vyvoj.jpg V tomto videu Mgr. Libor Voteček Vám nastíní, složitost lidského genetického kódu. Je možný postupný vývoj? Mohl život vzniknout evolucí postupným vývojem? Více na OtaznikyZivota.sk ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 57851x

Velký třesk spíš něco roztříská, než vybuduje.

365_velky_tresk_evoluce.jpg Mnozí dnes věří, že se vesmír vytvořil jedním velkým třeskem. Ve skutečnosti se třeskem něco spíš roztříská, než vybuduje. Dnes se jasně ukazuje, že vesmír je vyprojektován, a v tomto projektu ...
Vloženo: 23.02.2011
Zhlédnuto: 147064x

Video - Privilegovaná planeta

349_privilegovana_planeta.jpg Je naše země zvláštní a ojedinělou planetou? Aby na planetě mohl vzniknout život, musí být splněno nejméně 20 důležitých faktorů: Musíme být na správném místě v galaxii, mít správnou vzdálenost od ...
Vloženo: 08.02.2011
Zhlédnuto: 12832x

Evoluce x Stvoření

82_latimerie-podivna.jpg Přemýšleli jste již někdy nad tím co se o původu člověka vyučuje ve školách a čemu se obecně věří? Jak se vlastně na evoluční teorii přišlo a je skutečně založená na ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 169407x

ZnameniCasu.cz - Tisíce vědců tvrdí, že život nemohl vzniknout náhodou z neživé hmoty