ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Výrazně stoupá počet přírodních katastrof - mají nás varovat!

Aktuální světové dění

432_katastrofy.jpg

Výrazně stoupá počet přírodních katastrof - mají nás varovat!

Vloženo: 12.05.2011
Zhlédnuto: 213768x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk
429_zemetreseni_japonsko.jpg430_1a_view.jpg431_earthquakes.jpg432_katastrofy.jpg433_katastrofydruh.jpg434_katastrofykont.jpg435_zemetreseni.jpg

Bible předpovídá v jakém stavu se bude země nacházet, před tím než se Ježíš Kristus vrátí. Země bude vyčerpaná a  bude velký počet přírodních katastrof. Lidé budou dokonce  zmírat strachy v předtuše toho, co na svět přichází. Mnozí lidé si již dnes začínají uvědomovat, že se s naší zemí děje něco, co nebylo vždy. Uvědomují si, že je země poničená tolik, že to již nejde napravit.  A že svými lidskými silami nic nezvládneme, i kdybychom se všichni spojili a snažili se sebevíc!  Zem spěje ke své záhubě v ohni a potom k novému stvoření. Musí to tak být. Přestože zde vládne Lucifer a zlo, Bůh má naší zem pevně ve svých rukou. Všem kteří Ho vroucně a celým srdcem hledají, se dá poznat a o své věrné se postará.

2. Petr 3,11-13 - Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti.

Nemusíme se proto bát a strašit toho, co na svět přichází. Jediné co musíme udělat,  je hledat Boha Abrahamova, Jákobova a Izákova. Jediného Boha Izraele, který se nám zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu a který nabízí jedinou cestu záchrany.

To je jediný a pravý Bůh!

Více prostudujte v  článku - Jak najít Boha?  a v článku - Jediná cesta do nebe.

Lukáš 21,25-28 - „Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“

Izaiáš 24, 4-5 - Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.

Izaiáš 13,12-13 - Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv.

Joel 2,12 - A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.

Žalm 46,2-3 - Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem!

Naplňují se slova Bible a Bůh nás tímto varuje a upozorňuje, že Je a přichází!  - podívejte se na malý výčet přírodních katastrof po celém světě za poslední měsíce.

11.5.2011 - Etna se probudila, chrlí lávu a sopečný prach. Proslulý italský vulkán Etna je opět aktivní. Zdroj: www.novinky.cz

11.5.2011 - Zemětřesení ve Španělsku  - Jihovýchod Španělska ve středu odpoledne zasáhlo zemětřesení o síle nejméně 5,1 stupně Richterovy stupnice. Vyžádalo si deset mrtvých. Zdroj: www.novinky.cz

10.5.2011 - Tři státy USA drtí rozvodněná Mississippi! Tři ze zemí Spojených států se připravují na nejhorší záplavy v dějinách. Zdroj: tn.nova.cz

9.5.2011 - Tropická bouře Aere pustoší Filipíny. Při úderu tropické bouře Aere zahynulo na Filipínách nejméně 11 lidí. Dalších 110 000 obyvatel ostrovní země muselo opustit své domovy. Zdroj: tn.nova.cz

5.5.2011 - Další zemětřesení v Japonsku! Zemětřesení o magnitudu 6,1 zasáhlo ve čtvrtek oblast u východního pobřeží japonského ostrova Honšú. Zdroj: tn.nova.cz

03.05.2011 - Tornádo se přehnalo Austrálií! Zdroj: tn.nova.cz

29.4.2011 - Tornáda v USA: Druhé nejhorší v USA! Už 340 mrtvých. Od konce minulého týdne do čtvrtečního rána SELČ zaznamenali meteorologové v oblasti přes 300 tornád, jen ve středu jich napočítali více než 130. Zdroj: tn.nova.cz

23.4.2011 - Zemětřesení v Tichomoří! Silné zemětřesení o magnitudu 6,9 zasáhlo v sobotu oblast u pobřeží Šalamounových ostrovů v západní části Tichého oceánu. Zdroj: tn.nova.cz

10.4.2011Obří požár spaluje Velkou Fatru! Lesní požár se rozhořel ve Velké Fatře na Slovensku, informuje v neděli agentura SITA. Zdroj: tn.nova.cz

11.4.2011Další zemětřesení v Japonsku! Zemětřesení o síle 7,1 stupně Richterovy škály zasáhlo v pondělí východ japonského ostrova Honšú. Zdroj: tn.nova.cz

7.4.2011 - Zemětřesení o magnitudu 6,5 zasáhlo ve čtvrtek Mexiko. Otřesy byly cítit až ve 400 kilometrů vzdáleném hlavním městě Ciudad de México. Zdroj: tn.nova.cz

6.4.2011 - Indonésie se otřásla silou 5,8 Richtera! Zemětřesení o magnitudu 5,8 ve středu udeřilo u pobřeží Indonésie. Zdroj: tn.nova.cz

6.4.2011 - Na Kamčatce ožila sopka! Chrlí mraky popela! Nejsevernější aktivní sopka ruské Kamčatky - Šiveluč - chrlí popel do výšky 7,5 kilometru. Zdroj: tn.nova.cz

5.4.2011 - Ničivá bouře pustošila USA! Statisíce lidí jsou bez elektřiny! Jih Spojených států devastovala ničivá bouře, která se přes něj dnes v noci přehnala.  Zdroj: tn.nova.cz

5.4.2011 - Tropická bouře se přehnala přes Bangladéš! 13 mrtvých. Zdroj: tn.nova.cz

5.4.2011 - Zemětřesení v Indonésii! 5,4 stupně Richterovy škály zasáhlo v úterý Indonésii v oblasti Sundské úžiny. Zdroj: tn.nova.cz

2.4.2011 - Rozsáhlé záplavy, které postihly jih Thajska. Vyžádaly už 35 mrtvých. S neobvykle silnými a časnými záplavami se potýká přibližně jeden milion lidí. Zdroj: tn.nova.cz

1.4.2011 - Zemětřesení v Řecku! Otřesy cítili až v Káhiře! Zemětřesení o síle 5,9 až 6,2 stupně Richterovy škály udeřilo v pátek v Egejském moři. Zdroj: tn.nova.cz

1.4.2011 - Floridu trápí ničivá bouře! Florida se vzpamatovává z řádění ničivé bouře. Při té vítr dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu a odnášel auta i střechy domů. Zdroj: tn.nova.cz

29.3.2011 - Kuvajt pokryl písek a tma! Hlavním městem Kuvajtu se přehnala hrůzostrašná písečná bouře, která připomínala nedávné vlny tsunami v Japonsku. Zdroj: tn.nova.cz

28.3.2011 - Japonsko: další silné zemětřesení a radioaktivita v moři. Zdroj: tn.nova.cz

24.3.2011 - Zemětřesení v Thajsku! Otřesy dosáhly síly 7 stupňů. Severovýchod Barmy poblíž hranic s Thajskem a Laosem zasáhlo ve čtvrtek zemětřesení o síle 6,8 stupně Richterovy škály. Zdroj: tn.nova.cz

13.3.2011 - Japonsko postihla největší katastrofa od konce války. Mrtvých až 11 000. Zemětřesení u východního pobřeží Japonska mělo sílu 8,9 stupně Richtera. Otřesy způsobily vlny tsunami, které se šířily Pacifikem. Zemětřesení v  Japonsku  posunulo Japonsko o 2,4 metru a o několik centimetrů vychýlilo zemskou osu. Zdroj: novinky.cz

13.3.2011 - Japonská sopka chrlí popel! Japonská sopka Šinmoedake na ostrově Kjúšú v neděli vybuchla a chrlí popel a kamení do výše čtyř kilometrů. Zdroj: tn.nova.cz

11.3.2011 - Zoufalství a zmar: Japonsko smetlo tsunami! Tsunami zasáhlo 2100 kilometrů japonského pobřeží. Zdroj: tn.nova.cz

10.3.2011 - Zemětřesení v Číně zabilo 19 lidí. Otřesy o síle 5,4 stupně Richterovy škály zasáhly ve čtvrtek jihozápad Číny u hranic s Barmou. Zdroj: tn.nova.cz

7.3.2011 - Havajská sopka Kilaeua znovu chrlí lávu. Zdroj: tn.nova.cz

6.3.2011 - Severní Chile zasáhlo silné zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy stupnice. Zdroj: tn.nova.cz

25.2.2011 - Zemětřesení v Mexiku: síla 5,7 stupně Richterovy stupnice. Zdroj: tn.nova.cz

21.2.2011 - Filipíny vyděsil výbuch sopky, není vidět na krok. Sopka Bulusan začala chrlit popel a prach. Zdroj: tn.nova.cz

16.2.2011 - Cyklon Carlos pustoší Austrálii. Zdroj: tn.nova.cz

11.2.2011 - Silné zemětřesení zasáhlo Chile. Centrální část Chile zasáhlo v pátek večer SEČ zemětřesení o síle sedmi stupňů Richterovy škály. Zdroj: tn.nova.cz

10.2.2011 - U Filipín udeřilo silné zemětřesení! Otřesy zaskočily obyvatele. Podmořské zemětřesení o síle 6,5 stupně Richterovy škály ve čtvrtek udeřilo nedaleko Filipín. Zdroj: tn.nova.cz

6.2.2011 - Peklo v Austrálii: Po záplavách a cyklonu sužují Austrálii požáry. Západ Austrálie se potýká s lesními požáry. Ve státě Victoria stále bojují s povodněmi. Zdroj: tn.nova.cz

5.2.2011 - Záplavy na Srí Lance vyhnaly z domovů statisíce lidí. Záplavy na Srí Lance, které způsobily prudké monzunové deště, připravily o život 13 lidí. 800 tisíc lidí muselo opustit své domovy. Zdroj: tn.nova.cz

4.2.2011 - Na indicko-barmské hranici se otřásla země! Naměřili 6,4 stupně Richterovy škály. Zdroj: tn.nova.cz

3.2.2011 - Spojené státy ochromila ohromná sněhová bouře. Živel takřka zastavil život ve třiceti amerických státech. Největší město státu Illinois prý postihla třetí nejsilnější sněhová bouře v historii. Na některých místech teploty klesly až pod 30 stupňů mrazu. Americká média už bouři překřtila na "stormaggedon" podle Armagedonu. Zdroj: zpravy.idnes.cz

2.2.2011 - Tropický cyklon Yasi, který zesílil na ničivý pátý stupeň. Ve středu večer místního času dosáhl severozápadního pobřeží Austrálie. Vítr dosahuje rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu. Zdroj: tn.nova.cz

30.1.2011 - Zemětřesení vystrašilo Maďary i Slováky! Síla zemětřesení dosáhla v Maďarsku 4,2 stupně Richterovy škály. Zdroj: tn.nova.cz

28.1.2011 - Sopka na Bali se probrala k životu. Zdroj: tn.nova.cz

27.1.2011 - Japonská sopka chrlí popel a kouř! Vulkán Šinmoedake ve městě Kirišima na japonském ostrově Kjúšú začal ve čtvrtek chrlit popel a kouř. Zdroj: tn.nova.cz

22.1.2011 - Záplavová vlna v  Austrálii se přesouvá do severní části státu Victoria. "Je to nejrozsáhlejší povodeň na severozápadě Victorie od doby, co se vedou záznamy. To je přibližně 130 let," uvedla mluvčí státní krizové služby. Zdroj: tn.nova.cz

22.1.2011 - Přívalové deště v Jihoafrické republice usmrtily již 70 lidí. Zdroj: tn.nova.cz

19.1.2011 - Jedna z nejhorších přírodních katastrof v dějinách Brazílie - záplavy a sesuvy půdy v brazilských státech Rio de Janeiro a São Paulo. Vyžádaly si již 711 mrtvých. Zdroj: tn.nova.cz

18.1.2011 - Silné zemětřesení vyděsilo Pákistán. Silné zemětřesení vyděsilo Pákistán. Zdroj: tn.nova.cz

16.1.2011 - Stoletá voda v Austrálii. Lidé prchají, živel ničí domy. Záplavy, které nyní sužují především jih Austrálie, dosud zničily asi 14 000 domů a toto číslo ještě patrně není konečné. Zdroj: tn.nova.cz

15.1.2011 - Indonésii zasáhlo zemětřesení. Tsunami naštěstí nehrozí. Podmořské zemětřesení o síle 5,5 stupňů Richterovy škály udeřilo v sobotu nedaleko indonéského ostrova Sumatra.Zdroj: tn.nova.cz

13.1.2011 - Záplavy a sesuvy na Filipínách mají už 42 obětí. Zdroj: tn.nova.cz

13.1.2011 - Etna chrlí lávu. Nad sopkou je mrak popela. Italská sopka Etna se probudila k životu a po několika erupcích v noci na čtvrtek vychrlila lávu. Zdroj: tn.nova.cz

13.1.2011 - Silné zemětřesení udeřilo v Tichém oceánu. Zemětřesení o síle 7,3 stupně Richterovy stupnice ve čtvrtek zasáhlo oblast poblíž ostrovů Nová Kaledonie v jižním Pacifiku. Zdroj: tn.nova.cz

7.1.2011  - Německo ohrožují záplavy, vylila se první řeka. Zdroj: tn.nova.cz

5.1.2011 - Čínu zavalil sníh, 58 tisíc lidí bylo evakuováno. Kalamita zasáhla do životů 3,8 milionu lidí. Zdroj: tn.nova.cz

5.1.2011 - Írán zasáhlo středně silné zemětřesení, 16 zraněných. Zemětřesení o síle 5,3 stupně Richterovy škály. Zdroj: tn.nova.cz

4.1.2011Zemětřesení v Anglii. Po 40 letech! Zemětřesení překvapilo v pondělí večer obyvatele severní Anglie. Otřesy o síle 3,6 stupně Richterovy škály pocítili lidé v hrabstvích Severní Yorkshire, Západní Yorkshire a Cumbria, píše BBC. Zdroj: tn.nova.cz

3.1.2011 - Silné zemětřesení v Chile se obešlo bez zraněných.  Seismologové uvedli hodnotu  7,1 stupně. Po tomto zemětřesení následovalo menší o 5 stupních Richtera. Zdroj: tn.nova.cz


Související články z kategorie - Aktuální světové dění

Bývalý Papež Jan Pavel II. bude prohlášen za svatého - Co na to Bible?

316_vatikan.jpg Současný papež Benedikt XVI. schválil dekret, ve kterém svému předchůdci Janu Pavlu II. přiznává vykonání zázraku. Tak může být bývalý papež oficiálně blahořečen. Uznání zázraku je pro blahořečení zesnulého nezbytné. Janu ...
Vloženo: 18.01.2011
Zhlédnuto: 178004x

Solární super bouře v roce 2013

163_solarni_super_boure.jpg Solární superbouře ohrozí v roce 2013 pozemskou infrastrukturu V roce 2013 hrozí podle NASA planetě Zemi silná sluneční aktivita, která vyvolá solární superbouři schopnou vyřadit nejen komunikační a navigační satelity, ale také ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 203737x

Ben Carson kandidát Amerických voleb a jeho životní příběh

688_220px-ben_carson_at_cpac_2015.jpg „Ucházím se o prezidentskou nominaci Republikánské strany v Amerických volbách v roce 2016, oznámil známý neurochirurg a autor knížky „Zlaté ruce" Ben Carson dne 4.5.2015. Informovala o tom agentura Reuters. Co je ...
Vloženo: 13.07.2015
Zhlédnuto: 10380x

Aktuální výzva od Papeže - Doug Batchelor

686_dg.jpg Doug Batchelor zprostředkovává nové události ze světa náboženství. Naplňuje se Zjevení 13. kapitola? Další poselství papeže křesťanům v Severní Americe, pronásledování křesťanů extrémním islámem, islámský stát, plánovaná návštěva papeže u prezidenta ...
Vloženo: 03.07.2015
Zhlédnuto: 13382x

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

727_karta-trump-prof.jpg ...
Vloženo: 06.05.2017
Zhlédnuto: 19311x

ZnameniCasu.cz - Výrazně stoupá počet přírodních katastrof - mají nás varovat!