ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Přicházející velká finanční krize je nevyhnutelná

Aktuální světové dění

478_graf-down.jpg

Přicházející velká finanční krize je nevyhnutelná

Vloženo: 13.09.2011
Zhlédnuto: 196594x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

Celý svět se potýká se stále většími finančními problémy. Mnoho lidí si začalo uvědomovat, že z tohoto začarovaného kruhu obrovských státních dluhů nevede cesta ven. Je jen otázkou krátkého času, kdy se finanční systém zhroutí a nastane chaos. Brzy nás čeká něco, co si dnes nikdo neumí ani představit.  A když se to stane, budou následovat určité události. Do měst nebudou jezdit kamiony s jídlem. Nebudou fungovat banky s bankovními převody. Budou prázdné obchody, na ulicích hladoví a zděšení lidé. Lidé budou doufat a vzhlížet k mocným lidem, od kterých budou očekávat pomoc  a znovunastolení nějakého systému a  řádu.

Jak mnoho vlivných a mocných mužů dnes věří, budou lidé hledat záchranu v nastolení „Nového světového řádu“, který by měl vyvést svět z krize.  Celý svět se změní, finance již nebudou v hotovosti  a svět bude fungovat podle pravidel šelmy z moře  (papežství) a šelmy ze země (USA) Zjevení 13 kapitola. Přesně jak předpovídá Biblické proroctví. Nyní se připravuje nový systém, bezhotovostní měna, která umožní   aby ti, kteří budou mít  Boží pečeť a nepřijmou znamení šelmy nemohli prodávat ani nakupovat. Výklad proroctví.

Zjevení 13, 16-17 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.  Co je tím znamením, komu bude zakázáno nakupovat a prodávat?

Citáty:

„Ocitáme se na pokraji celosvětové transformace. Vše, co potřebujeme, je vhodná světová krize, a národy pak nový světový řád přijmou“ - David Rockefeller

Texe Marrs, bystrý výzkumník a bývalý profesor na University of Texas, nás takto varuje: „finanční magnáti došli k tomu, že jejich snu o ovládání světa lze dosáhnout prostřednictvím kataklizmatické finanční krize. Jejich scénář je zjevný. Nejprve nachystají velkou finanční katastrofu. Následovat bude celosvětový peněžní krach. Potom zprostřed popela povstane slavný fénix, nový mezinárodní ekonomický řád“.

V časopise The Economist, vydávaného v Londýně a v New York City byl titulek jednoho článku, který hlásal: „Připravte se na světovou měnu“. Tento časopis patří mezi elitní britská finanční periodika a finanční lídři celého světa jej čtou jako „modrou knihu“ - (což je oficiální zpráva vydávaná parlamentem nebo vládou.)

Willard Cantelon, vynikající křesťanský finanční expert téměř před třiceti lety prozradil celému křesťanskému světu, že zasedal na konferenci s mezinárodními bankéři světa a slyšel, jak plánují naprosto bezhotovostní společnost. (Napsal knihy The day the dolar died a New Money or None.) Uvedl, že elita mezinárodních bankéřů sestavila plán, který vyzíval k tomu, aby všechny peníze na zemi - hotovost, měny, mince i šeky - byly prohlášeny za zastaralé. Aby veškeré obchody byly uskutečňovány prostřednictvím značek, kódů a čísel. Tento plán dnes známe pod názvem systém elektronického převodu peněžních prostředků.

Je důvod k obavám a panice? Pro ty, kteří nevěří slovům našeho jediného Boha možná ano. Ale pro ty, kteří spoléhají na Hospodina, kteří doufají a očekávají naplnění jeho slov o druhém příchodu není důvod se bát. Je čas se připravit, očistit se od hříchů, plané zábavy a upnout svou víru a důvěru na Boha a nechat se provést tímto těžkým obdobím. Ježíš Kristus je jediným východiskem a zachráncem. Na konci této těžké krize bude radost s naším Spasitelem v  novém domově.

Jste připraveni? Máte živou víru, živé zkušenosti s jediným pravým Bohem Izraele? Hlásáte zvěst o Ježíšově lásce a jeho druhém příchodu ve svém okolí? Následujete rady Ježíše Krista, abychom své poklady ukládali v nebi a ne zde na zemi? Brzy ztratí veškeré finance svou hodnotu. To, co bychom mohli udělat pro Boží dílo záchrany dnes, již neodkládejme!

E.G.Whiteová v 19.století napsala

„Nahromaděné bohatství bude brzy bezcenné. Když vyjde výnos, kdy nebude nikdo moci kupovat ani prodávat, pokud nebude mít znamení šelmy, velmi mnoho našich prostředků nám bude k ničemu. Bůh nás nyní vyzývá, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom vyslali do světa varování.“ RH 3-21-1878, p. 91.

Několik rad k přípravě na krizi

Zbavte se co nejdříve dluhů a našetřete si pokud je to možné finanční rezervu. Nevkládejte peníze do rizikových podniků. Mějte doma k dispozici nějakou hotovost. Neplaťte pomocí platebních karet, které mohou vytvořit dluh na vašem účtu.  Vytvořte si alespoň malou potravinovou rezervu. Investujte do jediného bezpečného místa a tím je Boží království a proste o moudrost a vedení.

Matouš 6,19-21 - „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději vloupávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a kde se zloději nevloupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

Zamyšlení nad přicházející krizí – David Gates

Byl rok 1971. Bylo mi 11 let. Vrátil jsem se z Bolívie, můj tatínek zapnul rádio, národní stanice Tennessee. Kluci, pojďte si něco poslechnout. Předseda amerických rezerv (FED): „Američané, nevím přesně, jak národ tehdy oslovil, tento rok jsme oficiálně vstoupili do bankrotu. Všechno naše jmění je rovno všem našim veřejným dluhům. Oficiálně jsme zbankrotovali. Vyzývám všechny Američany, aby si utáhli opasky, méně utráceli, méně si půjčovali, těžce pracovali a hodně vydělávali a dostaneme se z toho ven“.

„Kluci“, řekl tatínek, „slyšeli jste to. Zbankrotovali jsme. A teď je doba, abychom tvrdě pracovali“. O rok později: „Kluci, pojďte poslouchat rádio“, řekl znovu tatínek. Tatínek zapnul rádio. Zprávy od předsedy amerických rezerv (FED): „Evidentně v severní Americe není žádný politik nebo občan, který by byl ochotný si utáhnout opasek. Každý chce žít tak, jakoby měl všechno. Nebudou tvrději pracovat. Budou si ještě více půjčovat. Utrácejí více. Což znamená, že předběžně za třicet let Amerika totálně finančně zkolabuje“. Třicet let, jé, do té doby přijde Pán Ježíš, jsem si říkal. A už to je 37 let.

Před dvěma lety jsem byl ve Francii. Jedna organizace publikovala oběžník: „Rádi bychom informovali evropany o tom, co se právě rozhodla udělat Severní Amerika. Vláda nemá dost peněz, aby financovala válku, a aby financovala svůj dluh, který už není 50% ale 98 % celého jmění získávaného z daní. 98% jde na placení úroků a stejně to ještě nestačí. A teď vedou válku. Dvě války. Daně to nezaplatí. Americká vláda nemá kde získat peníze. Bez peněz nemohou si dovolit vést válku a nemohou si dovolit dělat všechny vnitrostátní bezpečnostní změny. Takže je jen jeden způsob, jak získat peníze a vláda Severní Ameriky si tento způsob zvolila. Od začátku února 2006 si tisknou tolik peněz, kolik potřebují, aby mohli platit účty, aniž by se tím dluh navyšoval. Jen tisknou. Znamená to sebevraždu pro americkou ekonomiku.

O měsíc později americká vláda už nebyla ochotna informovat M3 (peněžní organizaci), kterou vždy předtím informovala. Nikdo v podstatě neví, kolik se tiskne peněz. Dáváme severoameričanům zhruba dva až dva a půl roku, než dojde k celkové krizi“. Je to teď přesně dva a půl roku. A tato organizace právě vydala další zprávu z Francie. Mimochodem to není psané pro Američany. To je pro Evropany. Je to pro Evropany, aby si to přečetli a připravili se, protože když Amerika zkolabuje, tak to ovlivní celý svět.

Je to poprvé v historii, co máme globální ekonomiku. A když americká ekonomika spadne jako Titanik, každý další stát je připoután k tomuto Titaniku. Když my (USA) se potopíme, strhneme s sebou všechny ostatní. Říkají, že pro září 2008 je předpovězen kolaps – což je za několik měsíců. Každý byznys bude uzavřen, každá banka, každý stát uzavře své služby, protože žijí z daní. Zůstane jen federální vláda. Víme, že Bůh řídí poslední datum. To víme a nikdo nemůže předpovědět kolaps.

Doufám, že nepůjdete ven a nebudete říkat, Ježíš se vrátí v září. To neříkám. Nepředvídám návrat Ježíše Krista v určitém datu, říkám, že nastane kolaps americké ekonomiky, není to založené na proroctví, je to založeno jen na ekonomických faktech.

Hlavní představitel Banky Anglie byl v národní televizi a oznámil svým občanům, aby se připravili na drastické snížení životního standartu. Co to tedy znamená? To neznamená, že ekonomika zkolabuje v září 2008. Prosím Pána, aby nám dal dva nebo tři roky navíc. To se asi nemůže skoro stát, byl by to zázrak, ale Bůh je Bohem zázraků. Prosím, Pane, dej nám ještě trochu času. Ale stane se to ve velmi blízké budoucnosti. A když se to stane, budou následovat určité události. Do měst nebudou jezdit kamiony s jídlem. Nebudou fungovat banky s bankovními převody. Budou prázdné obchody, na ulicích hladoví a zděšení lidé. To, co se stalo v New Orleans, se stane v každém větším městě. Důvod, proč to říkám, není, že bych vás chtěl uspat. Opak je pravdou. Uvědomíme-li si, že čas je krátký a že Bůh má absolutní nadvládu nad všemi událostmi.

A když si uvědomíme, že konec finančního světa Severní Ameriky je už téměř zde, tak se mohou odehrát velmi krásné události. První, že, začnu vážně brát svůj duchovní život. Zaměřím své vzdělání na přípravu k misijní práci a misijnímu působení v církvi...

Je to úžasná věc. Přicházíme do posledních měsíců historie této země. Mimochodem k tomuto tématu se nedostaneme, ale jen vám naznačím, že národní zkáze předchází národní odpadnutí. Je nám řečeno, že po národním odpadnutí následuje národní zkáza. A národní odpadnutí je samozřejmě nedělní zákon. Všechno se odehrává za oponou. Ale hned po národním odpadnutí přijde národní zkáza. Nemusíte to vidět. My už víme, že to tam je. Nevíme, kdy se to stane, ale stane se to před národní zkázou. A to samozřejmě vede k Božímu soudu, vše se odehraje v rychlém sledu. Už jste slyšeli o tom, že Ježíš přijde jako zloděj v noci? Je to Biblické? Je to Biblické?

Přečtěme si to. Chci se ujistit, že znáte své Bible. 1Te 5,1-4. „O časech pak a chvílích, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo. Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.“ Skvělé, znáte své Bible. Čtěme dále. Verš čtvrtý: „Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.“ Evidentně příchod Ježíše jako zloděje je jen pro ty, kteří jsou v temnotě. Příchod Ježíše Jeho lid nepřekvapí, protože Bůh nedělá nic, co by dříve nezjevil svým služebníkům prorokům. A tak dnes, v této chvíli, se obrací na tebe a praví: „Už dál neplatí, přijdu brzo, ale já už přicházím.“

Výtažek z přílohy časopisu Z ráje do ráje 3 2011

Něco málo z aktuálního dění

USA odvrátily díky navýšení dluhového stropu svůj bankrot - Sněmovna reprezentantů v noci na úterý schválila zvýšení stropu pro státní dluh Spojených států ze současných 14,29 bilionu dolarů o zhruba 2,5 bilionu dolarů. Spojené státy tím odvrátily bankrot, který jim hrozil. Zdroj: Idnes.cz

Černý pátek pro americké akcie, prudce klesl i dolar - Americké akcie uzavřely týden dalším výrazným poklesem, za kterým jsou stále stejné důvody: obavy z výrazného zpomalení globální ekonomiky a nervozita kolem státních dluhů v eurozóně a v USA. Zdroj: Centrum.cz

Na trhy se vrátila panika. Burzy v USA i Evropě popadaly - Světové burzy opět zachvátil pesimismus. V červených číslech se hned z kraje obchodování ocitly akcie v USA, v minusu jsou také burzy v Evropě včetně české....Spojené státy se údajně začaly obávat zavlečení dluhové krize z Evropy a více kontrolují evropské banky. Samy se přitom potýkají s obřím zadlužením, které letos  zřejmě dosáhne sta procent HDP. Zdroj: Idnes.cz

Burzami ve světě i v Praze otřásá strach z nové ekonomické krize - Burzy v USA, Evropě i Asii hlásí výrazné ztráty. Investoři se zbavují akcií v obavách z příchodu další ekonomické krize. Přes tři procenta ztrácí také pražská burza. Panika na burzách se zvedala už ve čtvrtek, když investoři na Wall Street zahájili největší výprodeje od hluboké finanční krize v roce 2008. Zdroj: Idnes.cz

Za čtyři roky se stanou peněženky zbytečností - Platební karty a systémy elektronických mikroplateb učiní v následujících letech z peněženek jen zbytečný módní doplněk. Podle nedávného prohlášení prezidenta společnosti PayPal, Scotta Thompsona, budou do roku 2015 elektronické platby dostupné pro každého a kdekoliv na území USA. Proto očekává, že se peněženky stanou zbytečností. Připomíná, že řada obchodů už přestala akceptovat dříve běžné šeky a upřednostňuje elektronický způsob placení. Zdroj: tn.cz

Bůh drží vše ve svých rukách, ale jak dlouho ještě bude mít náš milující Bůh trpělivost a bude zadržovat tyto vanoucí větry, abychom se připravili? Využijeme tento krátký čas?


Související články z kategorie - Aktuální světové dění

Přednášky Budoucnost Evropy - Kim Kjaer

720_budoucnost-evropy-letak_predni3.jpg 9přednášek, které mohou změnit váš život Budoucnost Evropy - Signalizuje Brexit úpadek EU? Je EU na pokraji zhroucení a rozkladu? Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Proč nenávidím náboženství - Náboženství bylo ...
Vloženo: 19.10.2016
Zhlédnuto: 4644x

Přednášky Tajemství hudby - Kladno - Zeb Hourigan

718_zeb_hourigan.jpg Přednáší: Zeb HouriganKde: Dům techniky, klub Dimenze, Cyrila Boudy 1444, Kladno Témata: SKRYTÉ AGENDY VÁLKA SVĚTŮ MYSTERIUM HUDBY Uslyšíte svědectví Zeba Hourigana z Austrálie, bývalého hudebního producenta, zpěváka, tanečníka a porotce v hudebních soutěžích. Zeb strávil ...
Vloženo: 03.10.2016
Zhlédnuto: 5375x

Záhadná úmrtí zvířat po celém světě

399_uhyn_ptactva.jpg Od konce minulého roku se  objevují záhadná úmrtí různých druhů zvířat po celém světě. Umírají náhle, ve velkém množství a bez zjevné příčiny. Příčina se ani potom většinou nevypátrá. Co způsobuje ...
Vloženo: 24.03.2011
Zhlédnuto: 252582x

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 263237x

Potvrzují média přípravu na Nový světový řád?

527_one_dolar_usa.jpg Mnoho lidí nevěří tomu, že by bylo možné vytvořit Nový světový řád a změnit dnešní podobu světa. Konspirační teorie se jim zdají málo pravděpodobné až absurdní, přestože v mnohém uvádějí  informace ...
Vloženo: 01.01.2012
Zhlédnuto: 20990x

ZnameniCasu.cz - Přicházející velká finanční krize je nevyhnutelná