ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?

Aktuální světové dění

355_ufo_china.jpg

Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?

Vloženo: 15.02.2011
Zhlédnuto: 228280x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

Na  celém světě se stupňují různé nadpřirozené zážitky, jevy a spiritismus. Není pochyb že to nejsou výmysly, ale skutečnosti, které nedovedou lidé vysvětlit. Některá z nich proběhla i médii a tiskem, o mnohých se raději média nezmiňují.

Miliony lidí na celém světě vidělo nedávno v televizi a na internetu dva zázračné úkazy: zářící UFO vznášející se na Jeruzalémským Skalním dómem a éterickou postavu v bílém jedoucí na bílem koni skrze davy shromážděné na náměstí Tahrír v egyptské Káhiře zachycené na video. Mnozí lidé létají ve vzduchu a mnohým se zjevují různé náboženské duchovní symboly.

Podle Benjamina Creme jsou tyto  znamení a zázraky znamením, které zvěstují vystoupení Maitréji, Světového učitele, na veřejnou scénu. Více ve článku - Maitréja - napodobení příchodu Ježíše Krista. 14. ledna 2010 pan Creme oznámil, že se Maitréja poprvé objevil (inkognito) v televizi. Od té doby se 29- krát objevil v televizi v USA a další rozhovory se dají brzy očekávat v Severní i Jižní Americe, Japonsku, Evropě a ve zbytku světa.

Co tyto úkazy znamenají? Kdo je vytváří? Jaký je jejich význam?

Zjevení Jana 16,14 - Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.

Chceme-li tedy porozumět působení sil na tomto světě, musíme studovat Bibli a číst, co o tom říká Ježíš Kristus. Bible říká že Ježíš Kristus je Božím synem, Vykupitelem, ale i soudcem země.

Pozor, na mnohé církve a jejich tradice. Bible totiž mluví o něčem jiném, než roky pozměněná tradice katolické církve a dokonce i mnoha protestantských církví. Tím, že do křesťanství vložili nauku o nesmrtelnosti duše, o které se v Bibli nikde nedočtete, umožnili rozšíření spiritismu a působení Satanových zázraků.

Kazatel 9,5-6 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

Leviticus 19,31 - Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Za  nadpřirozenými jevy, kruhy v obilí, Ufo, či dokonce zjevení se duchů, včetně panenky Marie je spiritismus = Satan původce zla.

Již v ráji o podstatě života a smrti satan lidem lhal a nyní, kdy má již málo času svou lež stupňuje. Snaží se lidi odvést od Boha a šokovat je nadpřirozenými jevy. Spiritismus nedělá rozdíl mezi dobrým a zlým, zjevují se duchové všech povah a mluví proti Bibli. Často ale pod pláštíkem křesťanství, které nedodržuje pravý Boží zákon podle Bible. Když lidé uvidí tu nadpřirozenou moc, kterou Satan jako mocný anděl má, půjdou za ním a budou věřit, že Bůh svůj neměnný zákon změnil, ale pozor, je to stále jen lež.

A proč se tyto jevy nyní tak stupňují?

Je to proto, že příchod Ježíše Krista – pravého Vykupitele a vládce světa i celého vesmíru se blíží. Je to jedno ze znamení, které je v Bibli zapsáno a které se již naplňuje.  Celý svět se propojuje do takzvaného hnutí New Age, které má umožnit svými zázraky a nadpřirozenými zážitky napodobení příchodu pravého Vykupitele. Satan má obrovskou moc a jeho napodobenina příchodu Vykupitele bude celosvětová a velmi působivá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha.

Kdo nebude dobře znát slova Bible – Božího slova, bude sveden! - Bůh nás varuje - „ Hle, řekl jsem vám to předem.“

Matouš 24,11 - A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

Matouš 24,23-25 - Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.

2. Tesalonickým 2,3-4 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Když by se vám stal některý z nadpřirozených zážitků a zjevení modlete se k Ježíši Kristu, našemu Pánu, milostivému Vykupiteli a našemu Soudci, kterému Bůh otec předal veškerou moc. On jediný má moc zasáhnout a vysvobodit nás z rukou démonů!

Skutky 4, 10-12 - Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ten‚ kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.‘ V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

K tomuto tématu moc doporučujeme dvě vzácné knihy "Válka stejně skutečná jako vítězství" a "Kouzlo pověry"

Videa - nadpřirozené jevy - Tahrír v egyptské Káhiře a JeruzalémSouvisející články z kategorie - Aktuální světové dění

Přednášky Budoucnost Evropy - Kim Kjaer

720_budoucnost-evropy-letak_predni3.jpg 9přednášek, které mohou změnit váš život Budoucnost Evropy - Signalizuje Brexit úpadek EU? Je EU na pokraji zhroucení a rozkladu? Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Proč nenávidím náboženství - Náboženství bylo ...
Vloženo: 19.10.2016
Zhlédnuto: 4241x

Ben Carson kandidát Amerických voleb a jeho životní příběh

688_220px-ben_carson_at_cpac_2015.jpg „Ucházím se o prezidentskou nominaci Republikánské strany v Amerických volbách v roce 2016, oznámil známý neurochirurg a autor knížky „Zlaté ruce" Ben Carson dne 4.5.2015. Informovala o tom agentura Reuters. Co je ...
Vloženo: 13.07.2015
Zhlédnuto: 9857x

Přicházející velká finanční krize je nevyhnutelná

478_graf-down.jpg Celý svět se potýká se stále většími finančními problémy. Mnoho lidí si začalo uvědomovat, že z tohoto začarovaného kruhu obrovských státních dluhů nevede cesta ven. Je jen otázkou krátkého času, kdy ...
Vloženo: 13.09.2011
Zhlédnuto: 188029x

Program NSA masového sledování elektronické komunikace

677_zc.jpg Berlín - Americká Národní agentura pro bezpečnost zahájila svůj program masového sledování elektronické komunikace už několik týdnů po teroristických útocích z 11. září 2001. Od té doby se snaží získat co ...
Vloženo: 21.07.2014
Zhlédnuto: 5433x

Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista

619_mapa_sveta.jpg Uvědomujeme si to? Žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda. Nemusíme se trápit tím jestli budeme smět hlásat naše poselství o Ježíši Kristu ani tím, jestli se budeme moci v sobotu ...
Vloženo: 29.05.2013
Zhlédnuto: 7588x

ZnameniCasu.cz - Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?