ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Stáhnout dokumenty

Stáhnout dokumentyPříprava na pozdní déšť - citáty E.G.Whiteová - Tento dokument obsahuje citáty E.G.Whiteové o přípravě na pozdní déšť. Tak jako byly seslány letnice na učedníky v počátku křesťanství, tak bude v poslední době seslán pozdí déšť, vylit Duch svatý na Boží lid. V tomto dokumentu se dočtete, jak se připravit, jaký charakter musíme mít, abychom mohli být účastníky pozdního deště. Připravme se dokud je čas! ...


Vloženo: 23.03.2011 Stáhnout: Příprava na pozdní déšť   Důležité Biblické verše - Připravili jsme pro vás praktickou pomůcku k lepší orientaci v Bibli. Vytiskněte si tyto stránky veršů, vystřihněte a vlepte do svých Biblí.  Už se vám jistě stalo, že jste chtěli z Bible vysvětlit důležité pravdy a nevzpomněli jste si na určité verše.  Jistě vám to pomůže při vysvětlování a vyhledávání důležitých Biblických pravd. Verše jsou z nového překladu Bible 21 a formátovány na její velikost. Také jsou tyto stránky vhodné k rozdávání věřícím lidem, aby mohli lépe srovnat svou víru s Biblí. ...


Vloženo: 13.04.2011 Stáhnout: Důležité Biblické verše ke stažení   Je kříž symbolem křesťanství - Je kříž symbolem křesťanství nebo je to pohanský symbol, mučící nástroj, který uctíváme? ...


Vloženo: 04.05.2011 Stáhnout: Je kříž symbolem křesťanství   Drahý Otče, děkuji ti za tvou lásku a prosím, abys zapsal zákon do mého srdce - Můj milý Otče, jsi tak úžasný, laskavý, soucitný a trpělivý a duše má po Tobě touží. Ráno, když se vzbudím, mé myšlenky patří Tobě a přeji si, aby to tak zůstalo celý den. Chci se podřídit Tvé svaté vůli, protože vím, že je dobrá a že to je ta jediná správná cesta... ...


Vloženo: 16.05.2012 Stáhnout: Zapiš prosím zákon do mého srdce   Jděte vpřed - Ted Wilson - Kázání předsedy Generální konference adventistů sedmého dne, Teda Wilsona 3.7.2010, Atlanta, USA ...


Vloženo: 08.05.2011 Stáhnout: Jděte vpřed - Ted Wilson   Neobracet se zpět - Ted Wilson - Neobracet se zpět - Kázání předsedy Generální konference adventistů sedmého dne, Teda Wilsona. ...


Vloženo: 08.05.2011 Stáhnout: Neobracet se zpět - Ted Wilson   Velké překvapení - Toto je první z řady úvah na téma „Velké překvapení“. Jedná se o událost, která již brzy dopadne na obyvatele tohoto světa. Jak se na tuto událost můžeme připravit? ...


Vloženo: 24.05.2011 Stáhnout: Velké překvapení   „Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!“ - Text kázání bratra T. N. C. Wilsona, presidenta Generální konference CASD, na výročním setkání ASI, 6.8.2011 v Sacramentu, Kalifornie, USA ...


Vloženo: 10.08.2011 Stáhnout: „Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!“   Trojandělské poselství - Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, epidemie z potravin atd. Mnozí z nás také vidí, že se naše společnost vzdaluje od určitých základních morálních hodnot. Proč se to všechno děje? ...


Vloženo: 10.08.2011 Stáhnout: Trojandělské poselství   Přicházející krize - David Gates - Pročtěte si kázání, které chytne za srdce. Hovoří o aktuálnosti dnešní doby, blížící se  finanční krizi, živých zkušenostech s Bohem i  potřebě se očistit a připravit na nadcházející závěrečnou bitvu. ...


Vloženo: 29.08.2011 Stáhnout: Přicházející krize - David Gates   Příprava na nedělní zákon - Jim Buller - Jak se připravit na nedělní zákon? Přečtěte si zajímavé pojednání od kazatele Jima Bullera. ...


Vloženo: 24.11.2011 Stáhnout: Příprava na nedělní zákon - Jim Buller   Život na venkove - E. G. Whiteová - Výhody života na venkově jsou v radách Ducha proroctví vytrvale zdůrazňovány. Bouřkové mraky, které se shromažďují na obloze světa, naznačují, že volání vyjděte z měst je stále na místě. Každému myslícímu adventistovi sedmého dne musí být jasné, že život ve městě s jeho přeplněností, lákadly a hromadícími se pracovními problémy neposkytuje bezpečné prostředí pro křesťanskou rodinu. ...


Vloženo: 24.11.2011 Stáhnout: Život na venkove - E. G. Whiteová   Vánoční hody - Zajímavé pojednání našich předků z roku 1937 o Vánočních svátcích. ...


Vloženo: 06.12.2011 Stáhnout: Vánoční hody   10 dnů v horní místnosti - Mark A. Finley - Během studia jednotlivých kapitol této skromné publikace objevíte to, co je nutné k přípravě, abyste obdrželi moc Ducha svatého v její plnosti. Budeme spolu studovat instrukce z inspirovaných zdrojů na téma: Co mám udělat, abych přijal zaslíbený dar Ducha svatého a jak mám žít každodenní život pod jeho vedením a zmocněním. ...


Vloženo: 22.12.2011 Stáhnout: 10 dnů v horní místnosti - Mark A. Finley   Plíživý kompromis - Kniha Plíživý kompromis od autora Joe Crewse. V této knize, je popsáno jaký charakter si musíme vypěstovat, abychom mohli příjmot moc Ducha svatého a mohli se osobně dožít druhého příchodu Pána Ježíše Krista. ...


Vloženo: 25.12.2011 Stáhnout: Plíživý kompromis   Plány Vatikánu - Zvláštní Vatikánský dokument 1997-2002. Katolický plán k evangelizování Adventistů sedmého dne. ...


Vloženo: 15.01.2012 Stáhnout: Plány Vatikánu   Hebrejské pojetí Boha a Jeho jména - Jméno JHWH, je svaté jméno Boha, který vyvedl Izraelský lid z Egyptského zajetí. Izraelité se toto jméno báli vyslovovat, aby Boha neznesvěcovali – neboť je svaté. ...


Vloženo: 30.10.2012 Stáhnout:    

ZnameniCasu.cz -