ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Nadpřirozené zážitky

Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

66_nadprirozene_zazitky.jpg

Nadpřirozené zážitky

Vloženo: 11.08.2010
Zhlédnuto: 177198x
Témata: Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?
PrintTisk

Máte nadpřirozené zážitky?

Hýbe se vám doma obraz, fotka zesnulého příbuzného? Máte pocit, že s Vámi chce mluvit a navázat kontakt člověk, který už není mezi živými? Nevíte, co si o tom myslet?

V článku Proč existuje zlo se dočtete o dvou silách, které mají moc nad naší Zemí.

Zlo Satan, Lucifer a Bůh Láska.

Jelikož Satan svedl první lidi a oni díky němu porušili Zákon daný Bohem, bylo zlo Satan i s jeho pomocníky padlými anděly svržen na Zem, aby se podstata zla,  kterou dosud ve vesmíru nikdo neznal, mohla plně projevit.

Zjevení 12, 7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Bůh Láska nás v tom ale nenechal samotné. Jako vodítko v tom zlem naplněném světě nám dal Své Slovo = Bibli. Jako východisko pro nás, dal život svého Syna Ježíše Krista, který vzal odplatu za naše hříchy na sebe.

Chceme-li tedy porozumět působení sil na tomto světě, musíme studovat Bibli a číst, co o tom říká Ježíš Kristus. Pozor, na mnohé církve a jejich tradice. Bible totiž mluví o něčem jiném, než roky pozměněná tradice katolické církve a dokonce i mnoha protestantských církví.

Kazatel 9,5-6 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

Leviticus 19,31 - Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Jan 11,11-14 - A po těch slovech dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit.“ „Spánek mu prospěje, Pane,“ řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: „Lazar zemřel.

Bible mluví o tom, že mrtví spí a nevědí nic, nemohou tedy ovlivňovat věci, ani dění na tomto světě. Nemohou se zjevovat ani mluvit ani hýbat věcmi - článek Co je po smrti?.

Kdo je tedy za nadpřirozenými jevy?

Bůh zjevuje svou moc svým věrným, kteří dodržují Boží zákon = desatero – (Bible Exodus 20,1-17) a mají v srdci živou víru v Ježíše Krista = každodenní spojení, pak mohou dostat moc Ducha Svatého.

Skutky 2,4.38 - Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“

Za ostatními nadpřirozenými jevy, kruhy v obilí, či dokonce zjevení se duchů, včetně panenky Marie je spiritismus = Satan původce zla. Již v ráji o podstatě života a smrti lidem satan lhal a nyní, kdy má již málo času svou lež stupňuje. Snaží se lidi odvést od Boha a šokovat je nadpřirozenými jevy. Spiritismus nedělá rozdíl mezi dobrým a zlým, zjevují se duchové všech povah a mluví proti Bibli. Často ale pod pláštíkem křesťanství, které nedodržuje pravý Boží zákon podle Bible.

Když lidé uvidí tu nadpřirozenou moc, kterou Satan jako mocný anděl má, půjdou za ním a budou věřit, že Bůh svůj neměnný zákon změnil, ale pozor, je to stále jen lež.

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5,17-18 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

Které síle uvěříte?

Satanu = Lži, který má na Zemi velkou moc? nebo Bohu = Lásce, který bude mít na Zemi poslední slovo?

Vše prověřujte Božím slovem!

Doporučené knihy:

UFO - Tajemství a souvislosti - Daniel Hájek

Cesta do nadpřirozeného světa - Roger J. Morneau

Válka stejně skutečná jako vítězství - Vaughn Allen

Kouzlo pověry - Kurt Hasel


Související články z kategorie - Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

Co je spiritismus a okultismus?

473_spiritismus_okultismus.jpg Spiritismus učí, že duchové zemřelých mohou navazovat spojení s lidmi prostřednictvím media. Media jsou mluvící, píšící, kreslící, uzdravující apod. Podle Písma je známo, že „nesmrtelná duše“ neexistuje, nejsou to duchové zemřelých, ale ...
Vloženo: 05.09.2011
Zhlédnuto: 231918x

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 202976x
Doporučujeme

Video - Zprávy z nebes, zjevení panny Marie

90_zjeveni_panny_marie_2.jpg V dnešní době v katolické církvi je fenomén zjevení panny Marie. Nemůžeme tento fakt popřít, jelikož toto zjevení bylo prokázáno na mnoha místech po celém světě. Jaký je původ Mariánských zjevení? Seslal ...
Vloženo: 08.09.2010
Zhlédnuto: 219157x

O co jde satanovi - místnost vzývání bohů

580_rozhodnuti.jpg V mládí se Roger Morneau téměř připojil k tajnému řádu uctívání duchů. Tito lidé tvrdili, že patří mezi "elitu" a nazývali se Luciferovými služebníky. Než však došlo jeho definitivnímu zapečetění, začal ...
Vloženo: 27.07.2012
Zhlédnuto: 11880x

Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?

355_ufo_china.jpg Na  celém světě se stupňují různé nadpřirozené zážitky, jevy a spiritismus. Není pochyb že to nejsou výmysly, ale skutečnosti, které nedovedou lidé vysvětlit. Některá z nich proběhla i médii a tiskem, ...
Vloženo: 15.02.2011
Zhlédnuto: 236598x

ZnameniCasu.cz - Nadpřirozené zážitky