ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Exodus - Biblí zmíněná místa Pi-chirot a Baal-cefon

Biblická archeologie

172_pichirot_tarabeen_4.jpg

Exodus - Biblí zmíněná místa Pi-chirot a Baal-cefon

Vloženo: 08.10.2010
Zhlédnuto: 248613x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
169_pichirot_tarabeen.jpg170_pichirot_tarabeen_2.jpg171_pichirot_tarabeen_3.jpg172_pichirot_tarabeen_4.jpg174_nuwayby_al_muzayyinah.jpg

Pi-chirot a Baal-cefon

Nuweiba je zkratka pro Nuwayba'al Muzayyinah v arabštině, což znamená v překladu “otevřené vody Mojžíšem“. Můžete se podívat v galerii do mapy, která poukazuje na celý název této oblasti. Na tomto území se shromáždil Izraelský lid před zázračným přechodem Rudého moře.

Exodus 14,1-3 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!‘

Na severním konci pláže oblasti Nuweiba, jsou pozůstatky starověké egyptské pevnosti. Tato starobylá egyptská tvrz je další důkaz, že celé území Sinajského poloostrova bylo pod kontrolou Egypťanů.

V dnešní době se tato starobylá pevnost jmenuje Tarabeen. Ron Wyatt, který objevil místo Exodu se domníval, že tato pevnost je místo, které Bible  nazývá jako Pi-chirot. Toto je pravděpodobně Biblí popisované místo Pi-chirot, které leží mezi Migdolem naproti Baal-cefonu.

Migdol jsou buď hory na západě, nebo strážní věž umístěna na jednom z vrcholků hor. Z Bible vyplývá, že faraón věděl o pohybu Izraelitů, kudy putují. Je historicky podložené, že Egypťané měli po celém Sinajském poloostrově strážní věže, ze kterých si předávali znamení ve dne pomocí odrazu slunečního světla, v noci pomocí ohně. Pomocí těchto věží měl tak faraón zprávy o pohybu lodí v Akabském zálivu. Pomocí těchto strážních věží, mohl mít faraón zprávy o přesném pohybu Izraelského lidu.

Na protějším břehu v Saudské Arábii, přesně naproti, kde Izraelský lid vstoupil do moře, se nalezly pozůstatky další starobylé pevnosti. To je pravděpodobně Midiánská pevnost, která byla zasvěcena Baalovi. Ron Wyatt věřil, že toto je Biblí zmíněné místo Baal-cefon.

Bible nám vypráví, že Mojžíš po útěku z Egypta utekl do Midiánské země. Tato Biblí zmíněná země byla na dnešním území Saudské Arábie. Tam se Mojžíš oženil a žil, než k němu promluvil Hospodin z hořícího keře a dal mu úkol vrátit se do Egypta vyvést Izraelský národ. Mojžíš žil na území Midiánské země ještě než došlo k vyvedení izraelského národa z Egypta.

Exodus 2,15 - Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny.

Proč Mojžíš prchl ve strachu před faraónem do Midiánské země? Jak už víme z historického hlediska Egypt měl kontrolu i nad Sinajským poloostrovem. Midiánská země nebyla pod nadvládou Egypta, bylo to bezpečné místo, kde mohl žít Mojžíš ve vyhnanství.

Je tedy jasné, že Mojžíš dobře znal Midiánskou zemi (území dnešní Saudské Arábie), jelikož zde dlouhá léta žil. Bylo to bezpečné místo, kde mohl žít a kam mohl dovést Izraelský lid.

Bible nám říká, že Boží hora Sinaj se nachází v Arábii.

Galatským 4,25 - Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví.

Ron Wyatt objevil na území Saudské Arábie všechny Biblí zmiňovaná místa. Objevil pravou horu Sinaj, kde Mojžíš dostal desatero přikázání. Objevil oltář zlatého telete a mnoho dalších artefaktů.

Pravá hora Sinaj na které dostal Mojžíš desatero přikázání, je na současných mapách známá jako Jebel el Lawz v překladu “Hora zákona”. Místní beduíni, tuto horu dodnes nazývají horou Mojžíše.

Všechny tyto fakta se Vám pokusím popsat v dalším článku. Je mnoho důkazů a podložených faktů, že Exodus je opravdový příběh, který se odehrál.


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Obětní oltář Noemovy rodiny

26_altarstone01a.jpg Blízko vesnice Erzap byl nalezen oltář Noemovy rodiny. Oltář byl postaven Noemovou rodinou po potopě, na němž bylo obětováno Bohu. Genesis 8:20 - Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 201020x

Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory

32_4_sodom_and-gomorrah.jpg Sodoma a Gomora, Biblická města zničena sírou. Každý určitě zná pořekadlo Sodoma Gomora, když se mluví o něčem hodně hanebném. Odkud toto pořekadlo pochází, vzniklo čirou náhodou nebo má nějaký pevný základ? ...
Vloženo: 20.09.2010
Zhlédnuto: 535959x

Exodus - přechod přes Rudé moře

100_pillar.jpg Exodus - Biblický přechod přes Rudé moře Izraelským lidem. V Bibli v knize Exodus najdeme jeden z nejpůsobivějších příběhů. Tento příběh vypráví o putování Izraelitů z Egypta do zaslíbené země. Na této ...
Vloženo: 16.09.2010
Zhlédnuto: 391365x

Exodus - Jak mohly artefakty přežít po dobu 3500 let ?

133_chariotw2.jpg Jak je možné, že artefakty se mohly v moři zachovat po dobu 3500 let, až do dnešní doby ? Co je korál a kde se vyskytuje ? Korál je označení pro některé mořské ...
Vloženo: 27.09.2010
Zhlédnuto: 170245x

Kotevní a tažné závěsné kameny - Noemova Archa

14_anchorstone03a.jpg Při návštěvě naleziště Noemovy Archy v létě roku 1977 nalezl Ron Wyatt se svými syny několik dávných masivních kamenů. Tyto kameny jsou proraženy, jedná se o kotevní kameny. Kameny mají na ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 206652x

ZnameniCasu.cz - Exodus - Biblí zmíněná místa Pi-chirot a Baal-cefon