ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Který je sedmý den - sobota, lunární sobota nebo neděle?

Pravé desatero

403_kalendar.jpg

Který je sedmý den - sobota, lunární sobota nebo neděle?

Vloženo: 28.03.2011
Zhlédnuto: 203833x
Témata: Pravé desatero
PrintTisk

Dovedeme přesně určit, který den je sedmý?  Mělo by nějaký smysl, aby Bůh ustanovil určitý den jako památník své stvořitelské moci – zvláštní den, kdy ho mají všichni uctívat a kdy mají odpočívat a potom by jasně nezjevil, který den to je?

Existují tři způsoby, jak lze jednoznačně určit, že sedmý den je kalendářní sobota.

Biblický důkaz

Nejprve se podívejme na Biblické důkazy. Bible nám je jasně ukazuje. U Lukáše 23 máme zaznamenanou zprávu o Kristově ukřižování. Když Lukáš píše o dni, kdy Kristus zemřel, uvádí ve verši 54 že byl pátek a začínala sobota. Dále se píše, že ženy zachovaly sobotní klid. Lukáš píše o třech po sobě jdoucích dnech – první den den připravování (pátek), druhý den , sobota – den kdy ženy odpočinuly. Třetí den, první den týdne – den vzkříšení.

Lukáš 23,54-56,24,1 -  Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.

Křesťanský svět se v podstatě shoduje v tom, který den Kristus zemřel a nazývá ho „Velkým pátkem“. A co den, kdy Kristus vstal? Křesťané na celém světě oslavují „Velikonoční neděli“. Takže den, kdy Kristus zemřel je pátek, den, kdy byl Kristus v hrobě – sobota a den, kdy vstal – neděle. Sobota je dnem mezi pátkem a nedělí. Jednoduše si můžeme spočítat:  Když je neděle prvním den, pak pátek je šestý a sobota sedmý. (V Evropských zemích byla až ve 20 století neděle změněna na sedmý den v týdnu). Zeptáte-li se kteréhokoli žida odpoví vám, že den příprav je šestý den - pátek, potvrzuje to tedy že sobota je sedmá.

Jazykový důkaz

Ve slovnících nalézáme pod heslem sobota vysvětlení: „Sobota je sedmý den týdne“ (Websters Standard Dictionary). Ve skutečnosti se slovo sobota objevuje ve 108 jazycích světa. V portugalštině a Španělštině „sabbado“, v ruštině „subbota“, v bulharštině „šubuta“ a v arabštině „as-sabt“. Jazyky světa vydávají svědectví o veliké a slavné skutečnosti, že sobota je sedmý den týdne.

Astronomický důkaz

Dívali jste se někdy do kalendáře, aby jste zjistili, který den je sedmý? Ještě nedávno i v našich kalendářích (a dodnes to vidíme v některých kalendářích v zahraničí) byla neděle – první den, pondělí druhý, úterý třetí, středa čtvrtý, čtvrtek pátý, pátek šestý a sobota sedmý den.  Bylo tomu tak vždycky?

Odkud pochází tento týdenní cyklus? Od slunce – ne, slunce řídí roční cyklus. Od měsíce? Ne, měsíc má na starosti měsíční cykly. A co země, která se otáčí kolem své osy? Ne, země určuje denní cyklus.

Svědectví Královské greenwichské observatoře v Londýně

Mark Finley se pokoušel získat konkrétní důkaz o původu a trvání týdenního cyklu, proto napsal královskému astronomovi na Královské greenwichské observatoři v Londýně (Royal Grenchwich Observatory). Tato observatoř zaznamenává přesný čas celého světa. Cituji dopis ze dne 11 února 1974:

Vážený pane, v současné době se zabývám výzkumem stálého trvání týdenního cyklu. Různí evropští astronomové uvádějí, že týdenní cyklus nebyl odpradávna přerušen. Jinými slovy, sedmý den našeho současného týdne se shoduje se sedmým dnem týdne v biblických dobách. Mám tři otázky:

1. K čemu došly vaše výzkumy stálosti týdenního cyklu od dávných dob?

2. Ovlivnily změny kalendářů (juliánský na gregoriánský …) nějakým způsobem týdenní cyklus?

3. Navazuje sobota v naší době neporušenými cykly sedmi dnů na sobotu, o které se v Bibli hovoří v souvislosti s ukřižováním?

Vážím si vašeho času, který budete věnovat zodpovězení těchto otázek, a těším se na vaší brzkou odpověď. S pozdravem Mark Finley

Odpověď z Královské greenwichské observatoře v Londýně

Vážený pane, byl mi předán váš dopis pro Royal Greenwich Observatory a pan ředitel mne požádal, abych vám odpověděl.

Nepřetržitost sedmidenního týdne je zachována od nejranějších dob židovského náboženství. Astronomové se mohou zabývat pouze tím, co se vztahuje k určení času, kalendářních dat a letopočtů. Ale protože týden je občanský, společenský a náboženský cyklus, není zde důvod, proč by mělo dojít k porušení kalendáře.

Každý pokus o narušení kalendáře narazil na rozhodný odpor židovských představitelů. Máme jistotu, že se žádné takové porušení neujalo.  Změna Juliánského na gregoriánský kalendář (1582 – 1927) byla provedena tak, že při ní nebyl týdenní cyklus porušen.

S úctou R.H.Trucker.

Důkazy z Biblické historie, ze světových jazyků a z astronomie jsou jasné.

Biblická sobota je dnešní, kalendářní sobota, je to sedmý den týdne, který světil Ježíš Kristus!

Sobotu jako sedmý den týdne zachovával starý Izrael, ale také Apoštolé, první křesťané a hlavně Ježíš Kristus.

Ježíš Kristus je pro nás vzorem a  On zachovával sobotní odpočinek jako sedmý den a kalendář se od doby Ježíše Krista nezměnil. Je proto pro  nás hlavním důkazem, proč je kalendářní sobota tím pravým dnem odpočinku. Ježíš Kristus je pro nás důkazem a mezníkem, protože kdyby lid světil špatný den, On by to napravil a upozornil by na to, co je správné. Ježíš Kristus ale nesvětil neděli ani lunární sobotu, ale svým životem potvrdil sobotu podle kalendáře, který se do dnešních dob nezměnil!

Přesně tento den přichází Hospodin, aby se s vámi setkal, čeká na vaší přítomnost a touží po setkání s vámi. Ne v pátek, čtvrtek, neděli, ale přichází za námi v sobotu! Jak  je smutné, že většina křesťanů přichází v neděli, kdy Bůh již odešel.

Dalším mezníkem můžeme vidět svědectví Ellen Gould Whiteové, které Bůh jasně potvrdil  důležitost svěcení sobotního dne odpočinku podle  kalendáře a i to, že sobotní svátek začíná večerem. Bůh skrze ní potvrdil prvním adventistům, že tento den je skutečně Biblický   a znovuvzkřísil svěcení pravého dne odpočinku a rozšíříl toto poznání do celého světa.

Matouš 16,11-12 - Varujte se farizejského a saducejského kvasu!“ Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení.

Matouš 23,13-15 -  „Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!

2. Timoteova 4,2 - Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

Zjevení 2, 15-16 - Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.

Čerpáno z knížky: Téměř zapomenutý den – Mark Finley

Více o neměnnosti Božího zákona naleznete na webu desetprikazani.cz .


Související články z kategorie - Pravé desatero

Bylo desatero přikázání přibito na kříž?

326_bylo_desatero_prikazani_pribito_na_kriz.jpg Bible říká, že Bůh dal  zákon – desatero, které bylo napsáno Božím prstem na kamenné desky a vloženo do truhly smlouvy. A druhý, Mojžíšův zákon ceremoniální, který byl uložen vedle truhly smlouvy. ...
Vloženo: 02.02.2011
Zhlédnuto: 201905x

7. Změna srdce - víra a zákon - Cesta ke Kristu

273_cesta_ke_kristu.jpg "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové" (2 Korintským 5,17). Člověk možná nedokáže říct přesný čas a přesné místo, nebo nedokáže určit celý řetěz ...
Vloženo: 22.11.2010
Zhlédnuto: 150437x

Video - Pátrání po sobotě ve Vatikánu - Samuel Bacchiocchi

622_patrani_po_sobote_samuel_bacchiocchi.jpg Poslechněte si osobní zkušenost člověka z Říma, jak kvůli sobotě zažíval výsměch, odmítnutí a pronásledování, a také jeho fascinující zkušenost ze studia na vatikánské univerzitě. Vnímáte sobotu jen jako přikázání a povinnost? ...
Vloženo: 13.07.2013
Zhlédnuto: 16772x

DesetPrikazani.cz - je stále platný Boží zákon?

560_desetprikazani_cz.jpg Navštivte nový web DesetPrikazani.cz, který pojednává o Božím zákonu. Je stále platný Boží zákon ? Každá vláda potřebuje k své existenci zákon, podle kterého udržuje pořádek v zemi. Bůh má ...
Vloženo: 02.06.2012
Zhlédnuto: 16004x

Boží zákon - pravé desatero Božích přikázání

585_desatero_bozich_prikazani.jpg Přečtěte si deset Božích přikázání, tak jak je dal Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi. Toto je pravé pořadí a znění desatera. Nikdo nemá právo tento zákon jakkoli měnit, žádný člověk, žádná církevní ...
Vloženo: 19.04.2011
Zhlédnuto: 779725x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Který je sedmý den - sobota, lunární sobota nebo neděle?