ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Darujte knihu zdarma - www.VelkySpor.cz

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

570_velky_spor_veku_letaky.jpg

Darujte knihu zdarma - www.VelkySpor.cz

Vloženo: 11.07.2012
Zhlédnuto: 6912x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Velký spor věků“ je knihou, která již od chvíle svého prvního vydání v roce 1888 budí velký zájem, ale také značnou polemiku. Ukazuje vznik věčného konfliktu mezi dobrem a zlem a poutavě vysvětluje na pozadí Bible historii přes 2000 let od pádu Jeruzaléma přes první křesťany, úpadek církve, reformátory až po dnešní dobu, naší budoucnost a blížící se druhý příchod Ježíše Krista.  Autorka uvádí nekompromisní příklady z dějin křesťanství jak bylo manipulováno se svědomím lidí s využitím jejich neznalosti a poukazuje na to, že tyto tendence budou čím dál více sílit až vyústí k naprostému omezení lidské svobody.  Svět se nachází uprostřed velkého boje a naše svoboda je pod záminkou míru a klidu omezována čím dál více. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím? Chcete pochopit co se to s naším světem děje ať v oblasti politického zákulisí, zhoršujícího se stavu přírody, či naprostého morálního úpadu? A kam náš svět směřuje? Chcete porozumět tomu, proč je takový chaos v náboženských naukách a směrech? Chcete porozumět na jaké straně vůbec stojíte? Pak právě pro vás je tato kniha.  www.VelkySpor.cz

Tuto  vzácnou knihu si můžete objednat nejen pro sebe, ale i pro své přátele a lidi, se kterými se potkáváte. Mnoho lidí má krásné zkušenosti s rozdáváním této knihy (některé uvádíme níže) a věříme, že i vás si Bůh může použít ve svém díle.

Mnoho lidí si již dnes všímá, že s naší zemí není něco v pořádku, že stoupá počet přírodních katastrof, stupňuje se zlo i počet nadpřirozených zážitků, celá zem se globalizuje a připravuje na vyvrcholení dějin. Jak je ale psáno v Lukáši 21,28 - Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“

Pán Ježíš Kristus pověřil svůj lid nesením  radostné zprávy „evangelia“ o spasení a vysvobození z hříchu, ale také o svém druhém příchodu. Součástí věčného evangelia je, jak píše kniha Zjevení Jana 14,6 , i varovné poselství tří andělů zapsané ve 14 kapitole.

Ellen Whiteová napsala, že je nesmírně důležité šířit třetí andělské poselství a varovat svět před přijetím znamení šelmy. Toto dílo musí být před příchodem Ježíše Krista vykonáno. Ježíš zatím stále čeká, protože my s tímto dílem otálíme. Celý svět se připravuje k finálnímu dramatickému závěru. Vše nasvědčuje tomu, že svět brzy změní podobu a za velmi rychlého sledu událostí se ocitneme úplně v jiném a nepřátelském světě, kde již nebudeme mít možnosti k práci jako dnes. Práce bude muset být vykonávána jinými a velmi těžkými způsoby. Proto využijme ještě tento čas klidu a šiřme poselství záchrany s co největším úsilím. Modleme se, aby vše bylo jen a jen podle Boží vůle.

Citáty E.G.Whiteové: „Noc zkoušky je téměř u konce. Satan uplatňuje všechnu svou dovednost, neboť ví, že má krátký čas. Boží tresty přicházejí na svět, aby všichni, kdo znají pravdu, skryli se v útočišti Skály a viděli slávu Boží. Pravda nyní nesmí  být zahalena. Musíme jí zvěstovat jasně ve spisech a brožurách a tyto musí být rozšířené, jako listí na podzim.“ - 9T 229-231, (česká verze str. 166)

„Pro každého má Bůh určité dílo. Musí zde být ustavičný rozmach a pokrok. Dílo se musí šířit od města k městu od kraje do kraje, od národa k národu ustavičně vpřed a výš, musí být založeno, posíleno a upevněno.“ 9T 228 -229, (česká verze str. 165)

Všichni jistě zažíváme  ve svých životech zkušenosti s Božím vedením. Známe také Boží výchovu s  mnoha těžkostmi, kterými Bůh mění naší povahu i charakter, ale také nesmírnou radost z možností nést poselství druhým lidem. Ze zkušenosti Vám můžeme říci, že je to radost, která dokáže člověka povznést nad veškeré trápení které  musíme v životě prožívat, a proto se neváhejte zapojit do Božího díla.

Tato kniha se nerozdává pouze v naší zemi, ale je to celosvětová aktivita podpořená  předsedou GK Církve adventistů sedmého dne po celém světě. Existuje mnoho způsobů jak oslovit lidi a promluvit s nimi o Bohu a mezi tyto způsoby patří  rozdávání knížek, ale také informačních letáků, brožurek. Proto jsou  pro vás připraveny knížky Velký spor věků k rozdávání Zdarma a  informační letáky o knize, které můžete roznášet do schránek, čekáren, do autobusů, či  kde uznáte za vhodné, a které mohou toto dílo usnadnit. Knížku noste vždy při sobě, nikdy nevíte, kdy Bůh zkříží cestu hledající ovečky s cestou vaší.

Ted Wilson předseda GK Církve adventistů sedmého dne: „Plán Velkého sporu, který byl přijat světovou církví, žádá členy církve, aby přečetli nebo znovu pročetli Velký spor věků v tomto roce 2011. Potom v roce 2012 a 2013 se po celém světě odehraje masivní rozdávání této knihy jako speciální evangelizační příležitost. Budou vydána různá vydání. Součástí budou karty s Biblickým studiem nebo natištěné webové adresy, aby přivedli čtenáře ke zdroji, kde se mohou zapojit do studia Bible, stahovat Biblické informace, pokud bude třeba stáhnout si celou knihu, spojit se s televizní sítí Adventistů sedmého dne a najít Biblické informace naplněné pravdou.
Někteří se ptali: „Proč roznášet Velký spor, když to není politicky správné? Proč nerozšiřovat Cestu ke Kristu nebo Touhu věků?“ Bylo by skvělé rozšiřovat i tyto knihy. Jsou to úžasné knihy. Ale skutečností je, že sama Ellen Whiteová řekla, že si přeje, aby Velký spor cirkuloval více než jakákoliv jiná kniha, kterou napsala.“

Citát E.G.Whiteové: „Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“
Letter 281, 1905

Někteří máte dar oslovit lidi a dát jim knihu přímo do ruky, ale vy, pro které to není tak jednoduché se nemusíte bát. I tak můžete dělat tuto práci velmi efektivně. Je mnoho míst, kde nechat letáky a modlit se, aby Bůh přivedl toho pravého člověka, pro kterého jste tam leták zanechali. Roznášejte tuto pravdu jako listí na podzim. V jakém množství, a jak rychle se dostanou mezi lidi, záleží na našem společném úsilí a modlitbách. Zkušenosti těchto lidí vám mohou být posilou a inspirací:

Zkušenosti s roznášením knihy

Chci se podělit o své zkušenosti s roznášením Velkého sporu věků. Je krásné, jak to Pán vede a posílá do cesty lidi na kterých pracuje svým Duchem Svatým. Knížku mám stále u sebe, modlím se za to a čekám, jak to Pán zařídí a snažím se naslouchat Jeho hlasu. Potřebovala jsem v brzké době navštívit dvě doktorky a dnes jsem se rozhodla, že za jednou půjdu. Když jsem se vypravila, měla jsem silnou myšlenku jít  za tou druhou  do oční ordinace na poliklinice. Dobře říkám, tak jak Pane Bože myslíš já půjdu tedy tam. Přišla jsem do čekárny a zjistila jsem, že doktorka otvírá až za dvě hodiny. Objevily se hned otázky, říkám si proč to muselo být? Vyjdu ven a před poliklinikou mě osloví pán. Paní nechcete noviny Metro?  Děkuji říkám, vezmu si a na oplátku vám dám taky něco ke čtení. Řekla jsem mu něco málo o knížce a o tom, že jsem věřící a pán byl moc rád. Říkal, že je katolík, ale že je mu smutno z toho, jak dnes věřící víru neprožívají a že on sám cítí, že to má být jinak. Knížku si prý určitě přečte. To byla přímá odpověď na mou otázku a mohla jsem hned děkovat Bohu za tuto příležitost. Jela jsem dál k první doktorce kam jsem měla naplánováno původně. I ona dostala knížku a když jsem jí popsala o čem je, byla velmi dojatá a řekla, že jí toto téma velmi zajímá. Ze srdce děkovala. No není Pán Bůh úžasný? Jen poslechnout a tyto vzácné příležitosti nepromarnit. Takto jsem mohla rozdat přibližně již 40 knih a většina z nich se váže s krásnými zkušenostmi, za které jsem Bohu vděčná a které mě posilují. D.A.

Dnes jsem přišla do kanceláře, kde paní prožívala křivdu od své nadřízené. Uznávala, že by bylo dobré, kdyby ji odpustila, ale momentálně to nedokáže. Ukázala jsem jí knihu a kapitolu o zlu. Radostně ji přijala.  Potom v obchodě paní mluvila o tom, kolik má vnoučat, že je po vánocích bez peněz, že si nemůže koupit žádnou knihu, i když moc ráda čte. Když jsem vyndala vaši knihu, nadšeně zajásala, že to jsou věci, které ji teď nedávají spát, že je pořád na internetu, že ji zajímá, jak  je to s tím koncem světa, že si ji moc ráda přečte. Jsem šťastná, že mám tyto knihy. Připadám si mnohem užitečnější a výkonnější. Ať vám Pán žehná a chrání vaši práci i rodiny. J.L.

Chci se podělit o zkušenost z předávání poselství o záchraně našeho Pána. Nedávno jsem se začal bát, že mi dochází jména kam a ke komu bych ještě mohl zajít, kdo je ještě schopen přijmout nabídku záchrany a v modlitbě jsem to svěřil našemu Všemohoucímu Bohu napadla mne tři jména. Vyvrcholením toho všeho bylo, že jsem tyto tři zbloudilé ovečky potkal v jediném dni, doslova se mi připletly do cesty a to ještě všechny v jediné hodině a mohl jím předat balíčky, které obsahuji knihu Velký spor dále přidávám ještě krásnou knihu Více než Tesař pak Danielův rozbor dějin a ještě další dokumenty které si dovoluji tisknout z vašich webových stránek. P.M.

Rád bych vám popsal jednu zajímavou událost, která dosvědčuje, že duch Boží ve spojení s touto knihou působí doslova zázračné obrácení. Na základě knihy,  ve velice krátkém čase po jejím obdržení,  a andělského poselství začala pravidelně docházet do sboru nová sestra, která se hned druhou návštěvu Sobotní Bohoslužby začala vehementně dožadovat křtu Svatého. A tak děkuji našemu Pánu za všechny povzbudivé události, kterých je mnohem víc. P.M.

Dobrý den, velmi mne zaujaly Vaše články na stránkách www.znamenicasu.cz. Jelikož se dosti ztotožňuji s uváděnými názory, ráda bych také využila vaší nabídky a objednala si knihu "VELKÝ SPOR VĚKŮ". Velmi zajímavé čtení, opravdu. Doposud jsem o existenci podobné knihy neměla tušení. Stáhla jsem si ji sice v mp3 a dá se číst i na počítači, ale není to jaksi ono, kniha je prostě kniha:-). D.I.

Jak objednat knihy a letáky

Každému, kdo si objedná přes objednací formulář z internetových stránek či na poštovní adrese Adventime, PO BOX č. 65, Kolín 2, PSČ 280 02 zasíláme pouze jeden, v odůvodněných případech dva výtisky.

Pokud máte zájem o více knih "Velký spor věků" či "Cesta ke Kristu", jsou k dispozici za nízkou dotovanou cenu na stránkách www.adventime.cz. Naleznete zde i letáky k propagaci těchto knih. Pokud je i tato dotovaná cena z existenčních důvodů pro vás nedostupná, a chcete se věnovat misii, prosíme informujte nás o tom na knihy@velkyspor.cz či poštovní adrese a domluvíme se.

 

Nahromaděná bohatství budou brzy bezcenná. Když bude vydán výnos, že nikdo nemůže nakupovat ani prodávat, nebude-li mít znamení šelmy, mnoho majetku nebude k ničemu. Bůh nás proto vyzývá, abychom nyní učinili pro varování světa vše, co je v našich silách. (RH 21.3.1878)

Přichází čas, kdy nebudeme moci nic prodat za jakoukoli cenu. Brzy vyjde zákon, který nikomu nedovolí kupovat ani prodávat kromě těch, kteří mají znamení šelmy. Před nedávnem jsme si to v Kalifornii mohli uvědomit, to však byl jen náznak vanutí čtyř větrů. Čtyři andělé je dosud drží. Ještě nejsme připraveni. Ještě musí být vykonáno velké dílo, a teprve pak dostanou andělé pokyn pustit větry, aby zavály na zemi. (5T 152, 1882)

Vaše redakce


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Bůh ztrestá svůj nevěrný lid - naplní se Ezechiel 9

618_hrich.jpg Historie Izraelského národa nám ukazuje na to, jak je Bůh milostivý, trpělivý, dlouhoshovívavý. Když ale Boží lid dosáhl hranice svého modloslužebnictví, nedbal na proroky,  neposlouchal Boží prosby o očištění a navrácení ...
Vloženo: 20.04.2013
Zhlédnuto: 6774x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 177111x

Důvody Kristova druhého příchodu na svět

247_duvody_prichodu_jezise_krista.jpg Ježíš Kristus svou smrtí za naše hříchy zvítězil nad zlem – satanem a porazil ho. Ukázal tak celému vesmíru, že Bůh je láska a přesto že jsme zhřešili proti Božímu zákonu, ...
Vloženo: 08.11.2010
Zhlédnuto: 173820x

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 263237x

Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část

261_znameni_doby_prichod_krista_part_2.jpg Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část 20.století je v dějinách světa zcela vyjímečné. Když začínalo, zatím ještě nikdo neletěl letadlem, nikdo nejel automobilem po dálnici, nikdo neposlouchal rádio ani ...
Vloženo: 11.11.2010
Zhlédnuto: 252957x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Darujte knihu zdarma - www.VelkySpor.cz