ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Váš „Nový Začátek“ - NEW START

Zdraví a venkovský život

582_new_start.jpg

Váš „Nový Začátek“ - NEW START

Vloženo: 05.08.2012
Zhlédnuto: 7311x
Témata: Zdraví a venkovský život
PrintTisk

Necítíte se zdravotně, fyzicky a duševně nejlépe? Tušíte, že vaše životospráva a návyky nebudou ty správné? Bible hovoří o zdravotních i hygienických zákonech a říká, že pokud se jich budeme držet, nepostihne nás Bůh žádnou z nemocí, kterou byl postižen Egypt.

Exodus 15,25 - Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji.

Tyto zdravotní principy, jak udržet své tělo i ducha v dobré kondici hlouběji popsala  v 19. století  Ellen Goul Whiteová. Bylo to v době, kdy žádné vědecké a lékařské kapacity nevěděli téměř nic o zdravotních principech nutných pro člověka, a přesto například již v roce 1869 mluvila E.G.Whiteová o „elektrických pochodech v mozku“, dlouho před tím, než Dr.Charles Mayo ze světově proslulé Mayo Clinic dokázal pravdu jejího prohlášení. Mluvila také o tabáku, alkoholu a jejich destruktivních vlivech na člověka v době, kdy ještě lékaři používání tabáku doporučovali jako lék. Celé století před tím, než D.Wendell Stanley – nositel Nobelovy ceny ve virologii, ohromil lékařský svět svým objevem rakovinového viru, prohlásila: „Rakovina je mikrob“.

Přinášíme vám, alespoň obecně, tyto základní body Zdravotního programu nazvaného NEW START. Je to osm jednoduchých bodů, které když přijmeme za své, můžeme prožívat život mnohem plnohodnotněji, šťastněji a vyrovnaněji.

 

N - nutrition = výživa, strava
E - exercise = cvičení
W - water = voda

S - sunshine = sluneční světlo
T - temperance = střídmost
A - air = vzduch
R - rest = klid, odpočinek
T - trust in divine power = důvěra v božskou moc

N – Správná strava

Při volbě stravy bychom se měli nechat vést potřebou živných látek pro naše tělo. Přitom se nemůžeme spolehnout na svoji chuť, kterou mohly změnit špatné stravovací návyky. Často máme chuť na jídla, která nám škodí a zeslabují zdraví, místo aby nám dodávala sil. Také nesmíme klást důraz na všeobecné zvyklost. Mnoho nemocí a utrpení způsobily rozšířené omyly ve způsobu stravování. Špatně připravené jídlo oslabuje orgány v nichž se tvoří krev. V organismu pak panuje chaos, který vede k nevolnosti. Člověk je podrážděný a má špatnou náladu. Tisíce lidí se stávají obětí špatného stravování. Mnoho lidí by mohlo mít na náhrobním kameni napsáno: "Zemřel, protože se špatně stravoval".

"Bůh nám dal k jídlu obilniny, ovoce, ořechy, semena a zeleninu. Připravíme-li je co nejjednodušeji, jsou obzvlášť zdravé a výživné". (E.G.White - Životní štěstí str. 69-70).

E - Čistý vzduch a pohyb

Aktuálním tématem dnešní doby je znečištěný vzduch. Je to pro nás velmi důležité, protože náš život je na vzduchu závislý. Čistý a čerstvý vzduch je pro náš dobrý pocit nepostradatelný. Proto bychom se měli co nejvíce zdržovat v přírodě, zhluboka dýchat a hodně se pohybovat. Ulehčí to nervům a napomáhá dobrému trávení, zažene depresivní nálady a jiné potíže. Bylo dokázáno, že málo používáme svalstvo a oslabené svalstvo je původcem mnoha nemocí. Snížení funkce a ztuhnutí svalstva se podílejí na nejčastějších nemocech jako je bolest hlavy, nespavost, nechuť k jídlu, malátnost, zácpa, srdeční a oběhové poruchy, revma a poruchy látkové výměny (nejčastěji u duševně pracujících). Jako základní léčebné opatření bývá ve všech těchto případech doporučován systematický pohyb - např. práce na zahradě, procházky v rychlejším tempu, chození po horách, gymnastika, plavání a jízda na kole.

W - Používání vody

Všechny procesy v našem těle potřebují vodu. Voda se také s úspěchem používá jako léčebný prostředek. Protože pohybem a látkovou výměnou vodu ztrácíme, musíme ji tělu znovu dodat a to ve formě nápojů a stravy. Většinou necítíme takovou potřebu pít, jakou tělo ve skutečnosti má. Proto si musíme připomenout, že během dne bychom měli vypít dva až tři litry čerstvé vody. Množství závisí na druhu činnosti a na podnebí.

Vnější použití vody by mělo být nedílnou součástí naší péče při předcházení nemocem (např. denně bychom se měli sprchovat či koupat). Při léčbě vodou poslouží parní lázně, obklady či zábaly, lázně rukou i nohou.

S - Sluneční světlo

Tak jako vzduch, tak i sluneční světlo je nezbytnou součástí našeho života. Úspěšné léčení mnoha různých nemocí potvrzuje vždy znovu a znovu význam slunečního záření. Sluneční paprsky zahřívají nejen naše tělo, ale i mysl a srdce. Jak se nám uleví, když se po týdnech deště zamračená obloha rozjasní!  Tak jako každý léčebný prostředek může mít i sluneční záření v nadměrném množství škodlivé účinky. Musíme si uvědomit, že každý sneseme jiné množství. Dobu po kterou budeme vystaveni slunci si musíme zvolit sami podle toho, jak jsme na sluneční záření citliví.

Nervozita, nechuť k jídlu, nespavost, bolest hlavy, bušení srdce a zvýšená teplota jsou známkou, že jsme dobu strávenou na slunci přehnali.

Strava a slunce spolu těsně souvisí. Když sluneční světlo působí na kůži, vytváří určité hormony a vyživovací látky (např. vitamin D). Stravujeme-li se nesprávně, má sluneční záření na kůži opačný efekt. Zapamatujme si, že sluneční záření je nebezpečné pro ty, kdo jí jídla bohatá na kalorie a nemají dostatek zeleniny, ovoce a celozrnných výrobků. V těchto případech je nutné se slunečního záření vyvarovat.

T - Střídmost

Střídmost je téma na které jsme téměř zapomněli. Střídmost je nezbytná v množství potravy a to i zdravé. K tomu je zapotřebí sebeovládání, čemuž by se měly učit již děti. Pudy nesmějí ovládnout naši vůli. Sebeovládání patří k nejcennější výzbroji potřebné k úspěšnému zvládnutí tvrdých požadavků, s nimiž se setká každý člověk. Cesty moudrosti jsou milé a všechny její stezky klidné. Každý člověk, který touží po vyšším cíli než je světská moc, ať přemýšlí o slovech moudrého muže: "Blaze zemi, jejíž vůdce jí proto, aby se posílil a ne z rozkoše".

A - Vzduch

Viz téma E - Čistý vzduch a pohyb

R - Klid

Naše tělo nemůže být v činnosti bez přestávky. Potřebujeme odpočinek pro:

Zažívací orgány

V raném středověku lidé jedli dvakrát denně, od 11. století většinou třikrát denně. Zvyk jíst dvakrát mezi hlavními jídly (svačiny) se objevil teprve v posledním století a stal se samozřejmostí. Současně se značně rozšířily civilizační nemoci. Zkušenosti z klinik ukázaly, že snížení počtu jídel na dvě denně se ukázalo být prospěšné při léčení civilizačních nemocí. Dostatečně dlouhé přestávky k trávení jsou pro zdraví velice nutné. Dnes máme téměř všichni co do činění s jevem, kdy nás "honí mlsná" a nutí nás neustále něco dávat do úst. Řečtí filozofové považují lidi, kteří jedí více než dvakrát za den, ze barbary.

Tělo

Naše tělo má začínat den v plné síle. Máme počítat se sedmi až osmi hodinami spánku.

Duši a ducha

Aby nás nepřemohl stres a spěch, abychom měli jasný úsudek, nesmíme zapomínat na každodenní odpočinek např. na procházce. Ke zotavení a odpočinku pomáhá také každoroční dovolená.

Je rozdíl mezi zotavením a zábavou. Zotavení posiluje tělo přičemž nás osvobodí od denních starostí a osvěží stejným dílem tělo i duši. Umožní nám s novou sílou vykonávat naše každodenní povinnosti a úkoly. Naproti tomu zábava je požitek, který si často dopřáváme v nadměrné míře. Stravuje síly, potřebné k práci a bývá překážkou skutečného životního úspěchu.

T - Důvěra v Boží moc

Kristus nás chce osvobodit

Nikdo nemusí malomyslnět nebo si zoufat. Satan někdy přichází k lidem s našeptáváním: "Ty jsi beznadějný případ. Nemůžeš být zachráněn". Ale přece každý člověk má naději v Kristu. Bůh od nás nepožaduje, abychom zvítězili ve vlastní síle. Vyzývá nás, abychom přišli k Němu a nechali se osvobodit od těžkostí, které nás ubíjejí a jsou příčinou našich nemocí. Protože Kristus byl sám člověkem, rozumí naší nouzi a cítí s námi. Zná nejen naše osobní potřeby a problémy, ale také okolnosti, které nás přemohly a zmalomyslněly, soucitně podává trpícím svou ruku. Těm, kteří obzvlášť trpí, prokazuje zvláštní spoluúčast. Dobře rozumí naším slabostem, proto chce, abychom u Něj odložili své starosti a trápení.

Jestliže upadneme do pokušení a pronásledují nás starosti, strach a utrpení, pak nám pomůže jen připomínat si chvíle, kdy jsme se cítili blízko Bohu. Odpočineme si obklopeni Kristovou láskou a Jeho ochranou. Když nás chce hřích přemoci, když nás tíží pocit viny, cítíme výčitky svědomí a pronásledují nás pochybnosti, pak si uvědomme, že Kristova milost nám pomůže zvítězit nad hříchem a zažene temné mraky. Rozhovor s Bohem nám daruje vnitřní klid.

Vděčnost

Tělesnému zdraví není nic prospěšnější než stálá ochota děkovat Bohu a chválit Ho. Křesťanům, kteří mají stále důvod k naříkání a radost považují za hřích schází pravá naděje. Kdo nachází potěšení jen v melancholických a temných stránkách světa, kdo se raději dívá na zvadlé listí než na čerstvou kytici květů, kdo nevidí žádnou krásu ve vysokých horách a hlubokých údolích, kdo se uzavírá před radostným hlasem přírody, která zní v uších jako hudba - ten nežije s Kristem. Ten kolem sebe šíří smutek a tmu

Vychovejme se k tomu, abychom dokázali vyslovit Bohu díky za jeho nekonečnou lásku k nám. Učme se žít plní naděje ve světle, které září z Golgotského kříže. Nesmíme zapomínat, že jsme děti nebeského Krále, Jeho synové a dcery. Máme tu přednost, že můžeme hledat útočiště u Boha a nacházet u Něj pokoj a mír.

Gertruda a Hans Jurgen Muschong


Související články z kategorie - Zdraví a venkovský život

Ozdravné pobyty - Centrum zdraví Eden - Lipník

726_2.jpg Lidstvo se vzdálilo přírodním zákonitostem nutným pro zachování dobrého zdraví, a proto se nemoci tak rychle rozmáhají. Cukrovka, vysoký krevní tlak či cholesterol, ischias, revmatismus, nespavost, deprese, tak to ...
Vloženo: 30.03.2017
Zhlédnuto: 4623x

Je potřeba oživení a reformace v našem životě, nestačí jen slova!

528_oziveni_a_reformace.jpg Věřící lid se vroucně modlí o vylití Ducha Svatého, který je zaslíben k tomu, aby bylo dílo dokončeno a Ježíš Kristus mohl přijít ukončit dějiny zla. Všichni toužíme, aby  se Letnice ...
Vloženo: 04.01.2012
Zhlédnuto: 226794x

Proč doporučujeme vegetariánství, je to podle Bible?

612_ovoce.jpg Foto zdroj: wikipedia Toto téma je pro mnoho věřících velmi kontroverzní, sporné, rádoby nejasné. Ale pojďme pouvažovat, co pro nás zamýšlí Bůh a jestli jdeme po Jeho cestě, kterou nám určil i ...
Vloženo: 07.02.2013
Zhlédnuto: 19467x

Pozvánka na rekondiční pobyty, nebo kurz zdraví a prevence LIGHT

711_vystrizek-light.jpg Jezdíte rádi na dovolenou? A proč jí letos nezkusit trochu jinak a něco udělat nejen pro své potěšení, ale i pro své zdraví. Institut pro zdraví a rodinu o.p.s. pro ...
Vloženo: 27.04.2016
Zhlédnuto: 4196x

Vše pro váš zdravý život - Ziskejzdravi.cz

694_ziskej_zdravi.jpg Jak uvádí Světová zdravotnická organizace WHO, zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". Inspirujte se tedy na stránkách ZiskejZdravi.cz jak na to. VÍCE NA: WWW.ZISKEJZDRAVI.CZ   ...
Vloženo: 28.08.2015
Zhlédnuto: 4246x

ZnameniCasu.cz - Váš „Nový Začátek“ - NEW START