ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Důležitá porada našeho nepřítele

Biblická fakta

495_zabava.jpg

Důležitá porada našeho nepřítele

Vloženo: 12.10.2011
Zhlédnuto: 192801x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Co má satan v plánu? Jak nás, křesťany, chce dostat? Zamyslete se nad těmito řádky, které napsal Jim Hohnberger ve své knížce Útěk k Bohu. Tato úvaha nebude daleko od pravdy a každý z nás jistě najde to své slabé místo.  Ale nedejme se a postavme svůj život skutečně jen na Ježíši Kristu. Položme si otázky: zobrazujeme ve svém životě Krista? Žijeme jako Kristus? Mluvíme jako Kristus? A chceme vůbec být jako Kristus? Pokud ne, satanova porada byla zatím úspěšná.

Jejich shromáždění bylo největším, jaké kdy svět viděl. Z každého koutu země přišli vystrašení delegáti, kteří byli v nebezpečí, že budou zničeni. Tento večer bude klíčovým v jejich další práci. Je organizován jejich prazvláštním vůdcem. Delegáti mluví tiše jeden k druhému a opakovaně vyjadřují naději, že někdo změní situaci. Snad to dosáhne mluvčí večera.

Tak dlouho, jak si jen pamatují, byl jejich vůdcem. A navíc je jedním, kterého chtějí všichni imitovat. Má obojí. Jejich náklonnost a jejich věrnost. Za ta léta se stal jejich bohem. Ohromující aplaus vyráží spontánně z delegátů, když se před nimi objeví a zaujímá své místo na pódiu. Dívá se do moře dychtivých, vzhůru vzhlížejících tváří a jako politik se sytí uznáním davu. Jak se ovace zklidňují, zhluboka se nadechne a začíná.

„Poslouchejte, vy ďáblové! Nemůžete zakázat křesťanům chodit do jejich církví. Oni tam půjdou! Nemůžete jim zabránit, aby věřili jejich doktrínám nebo odříkávali jejich modlitby. Oni to budou dělat! Musíme změnit naše taktiky, pokud se chceme těšit z úspěchu. Čas je klíčem k úspěchu, moji přátelé. Můžeme jim povolit jejich doktríny, jejich modlitby a jejich návštěvy sborů, pokud budeme kontrolovat jejich čas. Čas je základní složka, protože bez něho nikdy nenajdou zachraňující spojení s Ježíšem!“ řekl a zlomyslně vychrlil poslední slovo.

Satan pokračoval: „Ať si myslí, že jsou zachráněni. My zatím budeme kontrolovat jejich čas a oni se stanou našimi jako ti, kteří nikdy nevkročili do církve. Jak to provedeme? Jednoduše. Zaměstnejte je nepodstatnými věcmi života a naplňte jejich mysl nespočetnými plány. Povzbuďte je utrácet, utrácet, utrácet a potom pracovat, pracovat, pracovat, aby to mohli zaplatit. Zaplňte jejich poštovní schránky nabídkami kreditních karet, aby mohli všechno zaplatit.

Učte je, že radost pochází z věcí a přimějte manžele pracovat osm, deset, dvanáct hodin denně, šest až sedm dní v týdnu. Nechť mají dvě zaměstnání, pokud je to nezbytné. Dejte najevo jejich manželkám, že je nezbytné pracovat. Řekněte jim, že neexistuje jiný způsob, pokud chtějí udržet standart jejich rodin. Potom způsobte, aby manželky pracovaly dlouho, měly doma hodně odpovědností a večer neměly žádnou energii pro své manžele nebo děti.

Přestimulujte mysl všech, aby neslyšeli Ježíše šeptajícího do jejich svědomí. V každé domácnosti, na pracovišti a v obchodě bombardujte jejich smysly hraním hudby. Zasahujte je každý den špatnými zprávami, kamkoli se otočí. Použijte novin, časopisů, rádia a televize dvacet čtyři hodin denně.

Narušte morální strukturu manželství a mladých lidí smyslnými symboly, které navozují nečisté myšlenky. Umístěte je na billboardy, do filmů, na titulní strany novin a časopisů a samozřejmě do televize. Použijte televizní „talk show“ jako přehlídku nejúchylnějších členů společnosti v jejich obývacích pokojích. Nechť se hladově sytí na sprostých podrobnostech nemorálního způsobu chování, dokud nezačnou vidět zlo pouze jako další alternativu.

Nechť se zabývají nesmysly, malichernostmi a problémy světa. Rozebírejte chyby bohatých a slavných. Otočte jejich mysl od vážných realit života k marným nadějím se sázkami, loteriemi a kasiny. Zaplňte jejich poličky knihami a magazíny. Tyto znamenají čas; a čím více času tráví čtením, tím méně času tráví s Bohem. Zaplňte jejich obydlí počítači a zasvěťte je do elektronického světa, kde my kontrolujeme většinu pramenů. Posílejte jim spoustu e-mailů. Ponořte je do „tlačenice“ nikdy nekončících informací. Dejte jim „notebook“, aby pracovali nepřetržitě. Ujistěte se, zda má každý mobilní telefon, děti nevyjímaje.

Zaplňte jejich dny telefonáty, novinkami v oblasti sportu a hudby. Zaplňte jejich cinestary pochybným filmovým žánrem. Udělejte rušno v politické a sociální sféře. Dejte jim bezdrátové a radiové telefony, aby snadněji neustále hovořili. Zařiďte, aby jejich telefonní záznamníky byly přeplněny zprávami.

Zahrňte děti aktivitami, sportovními programy ve škole a po škole, tancem, baletem, skautem, kluby, hodinami hudby, večírky a párty. Stresujte je narůstajícím množstvím domácích úkolů v ranějším a ranějším věku. Pošlete je do školek a programů pro malé děti a oddělte je od vlivu rodičů. Nechte je žít co nejvíce odděleně, aby neměly nic společného s mámou nebo tátou jakmile dospějí. Stresujte je tak, aby hledaly únik v sexuální aktivitě, užívaly cigarety, alkohol nebo jiné drogy.

Povzbuďte dospělé, aby přeháněli své rekreace. Posílejte je na drahé dovolené, které pak pracně splácejí. Uvalte na ně břímě hypoték a půjček všeho druhu, aby ještě více pracovali a neměli čas na svou rodinu. Nechte je chodit, chodit, chodit, aby se vrátili ze svých rekreací vyčerpáni, roztěkáni a nepřipraveni pro nastávající týden. Nedovolte jim jít do přírody. Místo toho je pošlete do zábavných parků, sportovních akcí, koncertů a kin. Nechť je vaším mottem tento výrok: Prázdniny je učiní dostatečně vyčerpanými a dostatečně chudými, aby zase museli pracovat!

Pokud uniknou těmto nástrahám, použijte proti nim jejich vlastní církve. Dejte jim tolik služebností, odpovědností a problémů k řešení, aby netrávili čas v dobrých skutcích. Když se shromáždí k duchovnímu společenství, zapleťte je do pomluv a nízkých řečí, aby odcházeli se znepokojeným svědomím a nestálými emocemi. Přivádějte krize za krizí do jejich sborů, aby byli zaměstnáni uhašováním ohňů a nezbyl jim žádný čas na zapálení plamene evangelia v jejich vlastních srdcích. Povzbuďte je ke studiu doktrín a evangelia. Nechť navštěvují semináře, vedoucí sekce a rozsáhlé církevní konference.

Usnadněte cestu pro velké vnitro-církevní shromáždění za účelem reformace. Ujistěte se, že na prvním místě mluví o postavení rodiny, o hodnotách rodiny. Potom je zaměstnejte velkými společenskými otázkami jako např. potrat. Nechte jim jejich konzervativní životní styl. Ale za všechnu cenu a jakýmkoli způsobem je zadržte, když jako hříšníci budou potřebovat spasení a půjdou k Bibli a k Bohu. Pokud to učiní, je pro nás všechno ztraceno. Čas je naší velkou zbraní a naším největším přítelem, moji přátelé. Užívejme jej moudře a nechme lidi déle spát v jejich klamech. Potom bude svět s církví náš a my získáme věčné vítězství!“

Oběma rukama pobízí satan své přisluhovače: „K vítězství! K vítězství! K vítězství!“ Ozvěna a výsledky tohoto vzrušujícího setkání se dnes dostávají k nám. Bylo to důležité shromáždění! Možná jsem neuhodl všechny podrobnosti, ale vy posuďte výsledky. Zlí andělé dychtivě odcházeli za svými povinnostmi. Všude působili na křesťany, aby byli zaměstnáni, zaměstnáni, zaměstnáni a spěchali tu a támhle. Nežijeme jednoduché životy, moji přátelé. Naše životy jsou příliš přeplněné. Celý systém je přestimulovaný. Byl ďábel v tomto schématu úspěšný?

Satanu se podařilo dostat celý svět do rychle jedoucího vlaku. Tento vlak jede rychleji a rychleji s každým ubíhajícím dnem. Satan není ochoten zpomalit tento vlak, aby mohl někdo vystoupit. V tomto vlaku jsem strávil více než třicet let mého života a nic jsem o této cestě nevěděl.

Celou knížku Jima Hohnbergera - „Útěk k Bohu“  najdete zde: http://www.b-a-n.cz/literatura.html
Je to příběh o tom, jak jedna křesťanská rodina opustila soutěž o úspěch, aby mohla hledat pravé křesťanství a jednoduchý život.


Související články z kategorie - Biblická fakta

Čemu věříme - 5. Velký spor

200_cemu_verime_5_velky_spor.jpg Velký spor v nebi i na zemi Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží charakter lásky, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad ...
Vloženo: 04.11.2010
Zhlédnuto: 5853x

Příčina zla ve vesmíru a na planetě Zemi z perspektivy Bible - TAJEMSTVÍ BIBLE

778_pricina-zla-ve-vesmiru_tajemstvi_bible.jpg Audio přednáška o původu zla ve vesmíru a naší planetě zemi. Existuje Východisko? Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible ...
Vloženo: 29.08.2020
Zhlédnuto: 3317x

BIBLE - zpověď této knihy

558_bible_zpoved_teto_knihy.jpg Vážený  příteli. Již celá staletí hovořím k vám lidem. Promlouvala jsem ke všem generacím v minulosti a mám poselství i k lidem dnešní doby. Navzdory všem pronásledováním a snahám o mé zničení ...
Vloženo: 29.05.2012
Zhlédnuto: 7400x

Náboženství - vznik různých směrů

509_babylon.jpg Napadlo vás někdy, co to je náboženství a kde má svůj počátek? Které je nejstarší? Proč je tolik forem náboženství? A který směr je ten správný? Proč vůbec lidé věří v ...
Vloženo: 02.11.2011
Zhlédnuto: 266969x

Proč existuje zlo?

59_snake.jpg Určitě dáte všichni za pravdu, že na naší zemi je zlo. Existuje a působí velmi silně. Kde se vzalo? Proč? Bible nám dává odpověď na to, jak vše začalo. Mluví o vzpouře proti ...
Vloženo: 02.08.2010
Zhlédnuto: 179621x

ZnameniCasu.cz - Důležitá porada našeho nepřítele