ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Připravte se, jsou tu porodní bolesti, vzkazuje kazatel Kornelius Novak

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

554_kornelius_novak.jpg

Připravte se, jsou tu porodní bolesti, vzkazuje kazatel Kornelius Novak

Vloženo: 13.05.2012
Zhlédnuto: 11970x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

(Kornelius Novak, evangelista a kazatel církve adventistů v Norsku byl před svým obrácením k Bohu členem motorizovaného gangu výtržníků. Pracoval jako vyhazovač, Pak jej Ježíš zachránil před jistou smrtí a od té doby jezdí a zvěstuje Jeho evangelium. Třináct let pracoval jako misionář mezi motorkáři. „To trvá doteď, už pro mě ale nejsou tak důležité ty motorky, ale lidé," říká Kornelius Novak, který se po Evropě pohybuje s podiovým karavanem.)

Ahoj sourozenci, přátelé a známí, určitě jste ve zprávách slyšeli, že ve Winnendenu bylo zastřeleno 15 lidí spolu s pachatelem. V Americe zabil jeden člověk v amoku 10 lidí a v Oslu má útočník na svědomí 6 lidí... Chtěl bych tyto události použít jako důvod k tomu, abychom si jako církev Ježíše Krista uvědomili jednu věc:

Události předcházející soudům, o kterých mluvil Ježíš, již v našem západním světě dávno začaly. K tomu ještě zároveň v těchto dnech sklízíme ovoce „odkřesťanšťování“ naší západní společnosti. Je to jako neustálé vytěžování dolu – jednoho dne se důl zřítí! V posledních desetiletích se v Evropě stále více „vytěžovalo”. Z evangelia byl odstraněn požadavek na důsledné obrácení a posvěcení (!) a namísto toho se z mnohých sborů staly jen „moderní zábavné náboženské podniky“. Ze společnosti byla odstraněna jakákoliv morálka. A jaké v ní vládne pokrytectví! Jsou předváděny ty nejbrutálnější filmy a jsou nabízeny ty nejbrutálnější hry – „jen nám ale nevykládejte nic o Bohu“ a když se potom něco takového stane, tak se politici tváří užasle a překvapeně a řeknou: „Nerozumíme tomu, jak se něco takového mohlo stát…“ ale já vám přesto říkám, že tomu může rozumět každý, kdo si jen trochu namáhá svůj mozek!!!

Pomyslete na pouliční bitky v Řecku a ve Francii, podívejte se na spouště po některých fotbalových utkáních, jak to v současnosti v Německu zažíváme,… je to tak, jak řekl Ježíš: „…vychladne láska mnohých; nepravost se rozšíří a to se může projevit jen ve skutcích nepravosti a bezbožnosti. Pavel mluvil o nepravosti a to je to, co momentálně prožíváme. Svět si zvolil svou cestu, přidal plyn a to jsou teď ty „výmoly”, ke kterým se nechce nikdo přiznat a které se neustále zvětšují, příchází rána za ránou tak, jak o tom mluvil Ježíš, že soudy přijdou jako porodní bolesti!

Porodní bolesti se vyznačují tím, že přicházejí stále silnější a ve stále v kratších intervalech!

A to může momentálně pozorovat každý. Soudy přicházejí ve stále kratších intervalech a jsou stále silnější! Jakým úderem bylo 11. září? A dnes to bouchá každý den v Bagdádu, minulý týden v severním Irsku,… New Orleans byl pod vodou, Dresden, tsunami, Čína, lesní požáry v Americe, Austrálii, Řecku, infekce, BSE, kulhavka, Aids, infikovaná dětská výživa, stále více medicíny a přesto je stále více nemocí, hrůzy v Kongu, …

Vnější i vnitřní dynamiku tohoto světa už nemáme ve svých rukou!!

Nemůže tomu být jinak: co jsme zasévali, to budeme sklízet! Ježíš předpověděl, že na konci časů se rozroste obchod s otroky a v současné době je s 27.000.000 lidí jako s otroky nakládáno a to je víc než kdykoliv předtím v historii. Ve stejné kapitole Bible je předpovězena celosvětová recese,... lidé, už jsme došli až na konec!  Až doposud to byly především přírodní katastrofy, které jako porodní bolesti přibraly na síle, ale teď jsme v Evropě vstoupili do další fáze! Dojde ke skutkům bezbožnosti a k přestoupením, jaké si neumíme představit. Ve společnosti už není žádná morálka ani hodnoty, ztráta perspektivy roste jako rakovinový nádor, strach, zloba, zoufalství, ale i docela prostá zlomyslnost povede k tomu, že to bude silnější a silnější, nebo nevnímáte snad sami, že to vše nabírá na síle jako porodní bolesti? I ten dnešní masakr bude inspirovat další pachatele!

Nechci tímto e-mailem vyvolávat žádnou paniku, jen chci upozornit na následující věc: i Boží soudy jsou součástí Jeho milosti! Tak rozuměl Jeremiáš Božímu soudu nad tehdejším Izraelem. Přečti si někdy pozorně Jeremiášův Pláč! Bůh vykonal předem oznámený a spravedlivý soud, ale ve své milosti se postaral o to, aby někteří přežili! Tito mohli na té skutečnosti, že byli ušetřeni, poznat Boží milost a obrátit se k němu! Jeremiáš nevedl pozůstalé k tomu, aby zpochybňovali Boží spravedlnost, ale aby rozpoznali Boží milost v tom, že žijí! Bůh mohl také zahubit úplně všechny, ale On nemá žádnou radost ze smrti bezbožníka a přeje si, aby se všichni bezbožní k němu obrátili! Kdyby se Bohu líbila smrt bezbožníka, tak by zahubil rovnou všechny a nenechal by nikoho naživu, ale právě proto přicházejí soudy na tento svět takovým způsobem, aby lidé mohli prohlédnout a obrátit se k němu!

Přicházející časy budou proto takovými časy, ve kterých bude nezbytně nutné abychom lidem tam venku říkali pravdu. Mnozí z vás budou konfrontováni s otázkami typu: „Kde tedy byl ten tvůj Bůh?”, „Jak to mohl ten tvůj Bůh lásky dopustit?” Budou to časy, kdy budeme muset být pravdiví a jasní v lásce a budeme ukazovat na Boží spravedlivé soudy, ale také na tu „nepravost”, která způsobuje to, že sklízíme, co jsme sami zaseli, což je přirozený zákon! Zaséváme smilstvo, nemravnost, okultismus, bezbožnost a násilí již do hlav našich dětí a očekáváme snad, že z toho vyroste a rozkvete požehnání?! My musíme lidem znovu připomenout Boží slovo! Bůh koná své soudy i v těchto dnech aby ukázal, co si zaslouží bezbožní a protože si přeje abychom se k němu obrátili! Kdo měl až doposud ve svém slovníku jen to, že „Bůh je láska a přeje si tvou prosperitu”, ten brzy uvidí, co mu z toho zbylo! Bohu se nikdo nebude posmívat a co lidé zasévají, to budou i sklízet!

Dejte si svůj život do pořádku, posvěťte se a buďte si jistí, že brzy kolem nás bude ještě „temněji.”  Boží Duch mi jednou položil otázku: „Kde svítí svíčka jasněji? Ve světle nebo v temnotě?” Ihned mě napadlo: „Co je to za nápad, svíčka přece svítí jasněji v temnotě...” ale ve svém duchu jsem hned věděl, že je to jinak! Svíčka totiž svítí ve světle i v temnotě stejně jasně (!), ale v temnotě je lépe vidět! V tom jsem jasně vnímal Boží výzvu, abychom nechali své světlo svítit i když bude kolem nás úplná temnota! Co to znamená? To znamená: nepodléhejte panice, zůstávajte v Kristu i v přicházejících těžkostech aby On mohl jednat skrze vás!

Měli jsme krásné bohoslužby chval, ale teď uvidíme, kdo bude dál zpívat až bude spolu s Pavlem sedět zbičovaný ve vězení?! Teď se ukáže, jakou hodnotu má naše víra, jestli nás dopraví maximálně na další zážitkovou bohoslužbu, anebo i skrze utrpení a až do nebe! Teď se ukáže, jestli jsme ti „teploměroví křesťané“, kteří se vždy přizpůsobí „venkovní teplotě“, anebo jestli stojíme pod vlivem Ducha svatého. Nechte vaše lampy svítit! Jestliže máme náš život s Bohem podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí v pořádku, potom můžeme přijít i do těžkostí, ale budeme vědět, že nás v nich Bůh chce a může použít! Nech své světlo svítit! V nadcházejících časech k tomu bude velmi mnoho příležitostí!

Jedna praktická rada: zajistěte se na delší čas trvanlivými potravinami, např. konzervami. Není to záruka ničeho, ale může se stát, že na nějakou dobu selže např. doprava, nebo že obchody budou vyrabovány,… až budete nakupovat, myslete také na své sousedy, protože až budou zvonit u vašich dveří a budou od vás něco potřebovat, může to být dobrá příležitost mluvit s nimi o Ježíši!

Ještě jednou:  toto nemá být žádné vyvolávání paniky, nýbrž právě naopak chci, abychom si všichni uvědomili, že my, kteří jsme v Kristu, jsme také v Božím plánu. Takže se ho nemusíme bát, ale máme se nechat právě do těchto Božích skutků uvést (Ef. 2:10).

Chci vás povzbudit k tomu, abyste tento e-mail předali dál těm, pro které to může být důležité a máte-li k tomu odvahu, přečtěte ho i ve svém sboru.

Zdraví vás váš bratr v Pánu Kornelius Novak

Dopis sourozencům a sborům od Kornelia Novaka 11.03.09


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

600_konec_sveta_2012.jpg Blíží se mnohými očekávané datum, datum které hýbe poslední dobou všemi médii. Na mail nám chodí různé dotazy ohledně tohoto data. Datum 21.12.2012, ke kterému končí Mayský kalendář. Bude apokalyptický konec ...
Vloženo: 09.12.2012
Zhlédnuto: 228981x

Video - Hledání pravdy - S Bohem pod stanem

523_hledani_pravdy_s_bohem_pod_stanem.jpg Svatyně – předobrazem plánu spasení. Mojžíš dostal od Boha přesné plány jak postavit svatyni. Jaký měla smysl? Bůh vesmíru chtěl být uprostřed svého lidu, aby se lidé o něm mnoho naučili. ...
Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 13289x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 186101x

Prosby za oživení a vylití Ducha Svatého - 777

424_777prayer.jpg Novozákonní církev mocně ovlivnila svět s dobrou zprávou evangelia v jediné generaci. Naplněni Duchem svatým tito novozákonní věřící sdíleli  přítomnou pravdu o poselství o ukřižovaném a vzkříšeném Pánu  se stovkami tisíců ...
Vloženo: 08.05.2011
Zhlédnuto: 238891x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 176309x

ZnameniCasu.cz - Připravte se, jsou tu porodní bolesti, vzkazuje kazatel Kornelius Novak