ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel

Biblická archeologie

205_sodom_and-gomorrah.jpg

Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel

Vloženo: 05.11.2010
Zhlédnuto: 389746x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
202_sira_test.jpg203_sira_lzicka.jpg204_sira_lzicka2.jpg205_sodom_and-gomorrah.jpg206_4016121850_c04bf8f21e.jpg214_2_sodom_and-gomorrah.jpg208_15_sodom_and-gomorrah.jpg209_dscf0023.jpg210_sg-brim-ball-burn-ring-2.jpg211_sg-still-brimopenlid.jpg212_7_sodom_and-gomorrah.jpg213_1_sodom_and-gomorrah.jpg215_3_sodom_and-gomorrah.jpg217_12_sodom_and-gomorrah.jpg218_analysis.jpg219_ash.jpg220_brimstone01.jpg221_gomora_masada.jpg222_popel.jpg223_sodoma_a_gomora.jpg224_sodoma_a_gomora_1.jpg225_sodoma_a_gomora_2.jpg226_sodoma_a_gomora_3.jpg227_sodoma_a_gomora_sira.jpg229_sodoma_a_gomora_vrstevny_popel.jpg230_sodoma_gomora.jpg231_sodoma_gomora_budova.jpg232_sodoma_gomora_budova2.jpg233_sodoma_gomora_budova3.jpg234_sodoma_sirne_koule.jpg

Mnozí se snaží argumentovat, vyvrátit, zpochybnit tyto úžasné biblické nálezy. Tvrdí že v přírodě se na mnohých místech nachází čistá síra. Ano, souhlasím v přírodě po celém světě je opravdu mnoho nalezišť, kde se nachází čistá síra. Třeba na Jávě, kde se těží velké kusy krystalické  síry z tamních vulkánů. Je ale třeba si prostudovat jaká síra se v přírodě nachází, jaké je její složení a čistota. No a pak tento fakt porovnat se vzorky síry z nalezených měst.

V přírodě je nejčistší síra ve vulkánech, která není ale v podobě jemného slisovaného sirného prachu. Ve vulkánech se nachází krystalická síra o vysoké čistotě, klidně i 99%.

Síra, která byla nalezena v místech všech pěti měst Sodoma, Gomora, Cebojim, Adma, Segor, je v jemné práškové formě slisována do koulí ve spálené kapsli. Nalezená síra je o čistotě až 98%. Bylo provedeno mnoho rozborů vzorků síry po celém světě. Všichni odborníci, kteří měli možnost síru testovat prohlásili, že vzorky jsou naprosto unikátní. Testy si můžete prohlédnout v galerii.

Když byla provedena zkouška síry ze Sodomy ve státní zkušební laboratoři v České republice, paní docentka řekla,  že nejčistší síru tohoto tipu viděla tzv. ferosíru, což je sloučenina dvou prvků a tam byla čistota síry jen 46% a to už bylo maximum říkala.

V přírodě se prachová síra vyskytuje v maximální kvalitě 40-60% čistoty. Nikde na světě se nevyskytuje prachová síra takové kvality jako v nalezištích pěti měst.

Je potřeba tento fakt rozlišovat vulkanická síra = krystalická síra, po světě je jí mnoho a to ve vysoké čistotě. Síra v prachové podobě se v přírodě nachází opravdu v nejvyšší čistotě 40-60%. Tento fakt Vám potvrdí každá dobrá učebnice geologie.

Na nalezištích všech pěti měst byla nalezena síra v podobě jemného prachu slisovaného do sirných koulí, zapouzdřené a okolo se spáleným kruhem a zapuštěno do popele.

Nalezená slisovaná prachová síra v Sodomě a Gomoře má kvalitu až 98%, na světě si nikde takto čistá prachová síra nenachází.

Ve všech sopečných oblastech po světě se nachází již zmíněná krystalická síra. Ukažte tak čistou síru v Pompejích, na Filipínách apod. protože tam byly největší sopečné erupce... a víte co tam je..? Zhola nic ! V Sodomě není sebemenší náznak sopečné erupce a přesto je tam popel a prachová síra vysoké čistoty.

Síra v Sodomě, je unikátní, protože je prachová, je zatavená, je v popelavém obalu a má tzv. spalný okruh, což je fenomén, který na světě nikde nenajdete. Je to zbytek žárového tavení, ale ne z venku směrem dovnitř, jak by se dalo čekat u takovýchto věcí, ale je to směrem zevnitř ven. To naznačuje, že síra se do něčeho zatavila a začala si vysokou teplotou razit cestu protavováním směrem ven, načež po sobě zanechala tzv. spalný okruh.

Zdůrazňuji, že tyto nálezy jsou na tomto světě jedinečné a nezvratně dokazují, že Sodoma a Gomora byly nalezeny!

Nikde na tomto světě se nenašly koule z jemného slisovaného prachu síry uvnitř kapsle, okolo se SPÁLENÝM kruhem a zapuštěno do popele. Jenom tady v Jordánské rovině u Mrtvého moře, kde se podle Bible tato událost odehrála.

Mohou být tyto lokality sopečného původu?

Pojďme se podívat do Pompeje, město v provincii Neapoli, které bylo zničeno sopečným běsněním sopky Vesuv. Když popel spadl na město, všechno bylo pokryto popelem. Avšak samotné město zůstalo zachovalé. Jakmile popel odstraníme najdeme kamenné zdi a na nich dokonce barevné mozaiky a kresby. To je výsledek sopečné činnosti.

Toto se v Sodomě a Gomoře nepřihodilo. Místo nánosu popele byla města a všechno v nich obráceno v popel. To je úplně něco jiného než sopečná činnost. To se nenašlo v žádných jiných zříceninách na světě. Archeologové odkryly mnoho ztracených měst na světě, ale ani jedno nebylo obráceno v popel.

Testy vzorků a výsledky vzorků.

Mnoho testů vzorků prokázalo, že se opravdu jedná o prachovou síru. Síru která je až 98% čistotě.

Ron Wyatt nechal udělat test vzorků v Galbraith Laboratories v Tennessee. Zjistilo se, že vzorky jsou opravdu síra a to zcela unikátního složení a kvality.

Stetson University, Gillespie museum of minerals na Floridě, která má největší soukromou sbírku minerálů na světě. Požádaly o vzorek této síry, jelikož takový vzorek síry ve své sbírce nikdy neměli.

Hlavní geolog na státní universitě ve Virginie prohlásil, že nikdy neviděl síru tak jemné zrnitosti.

Máme tedy jasné a ověřitelné důkazy, že síra takového složení a kvality se nikde jinde nenachází, než v místech pěti ztracených měst v popelu.

Pojďme se podívat na další fakt na popel, ze kterého jsou celé tyto lokality složeny. Když si lokality a místní krajinu pozorně prostudujeme zjistíme, že celá krajina je z jiného materiálu než zmíněných pět měst. Okolí měst je tmavé barvy zatímco města jsou světlá jelikož jsou z popele. Okolní krajina je skalnatá, kamenitá.

Popel v oblasti nalezišť se skládá se uhličitanu vápenatého a síranu vápenatého. V oblasti nalezišť převládá vápencová hornina. Složení je přesně to co očekáváme, když je vápník spálen pomocí síry.

Spálené objekty jsou z vrstveného popela, můžete si prohlédnou ve galerii. Aby vznikl vrstvený popel, materiál musí projít vysokým žárem. Proces při kterém vzniká vrstvený popel se nazývá termická ionizace. Molekuly různých látek jsou ionizovány, oddělí se od sebe ve svých kladných nebo záporných nábojích. Ionty různých látek při spalování se stahují a rozpínají, čímž narušují plamen. Teploty při tomto procesu se pohybují 2000-5000 °C . To je teplota, která si bez problémů poradí s materiály, které ve městech byly. Vápenec, zlato, železo atd. Vše bylo tedy totálně spáleno.

Výzkum R. Wyatta přinesl úchvatný objev. Zjistil, že látky, které se spalují se sírou, produkují jako odpad popel. Tento popel je těžší než původní spalovaná hmota. Tento fakt vysvětluje, jak se tato města mohla uchovat po celých 3960 let!

Podívejte se v galerii co dovedla udělat síra se lžičkou, hravě si s ní poradila a propálila jí.

Závěrem Vám chci dát pár otázek o kterých je dobré si popřemýšlet.

Jak je možné, že se nalezla v lokalitách jemná prachová slisovaná síra o čistotě až 98%, když v přírodě byl nalezen tento tip sýry o maximální čistotě jen 40-60%?

Jak se do těchto míst dostalo ohromné množství sirných koulí, které jsou z jemného slisovaného sirného prachu uvnitř kapsle, okolo se spáleným kruhem a zapuštěno do popele?

Jak je možné, že je na světě jen pět lokalit takto vypadajících, z vrstveného popela a posety nesčetným množství sirných koulí?

Jak je možné, že v bezprostřední blízkosti těchto lokalit pěti měst není popel ani sirné koule? Jen skály, kámen a poušť?

Jak je možné že všech pět těchto lokalit je z vrstveného popela, který vzniká jen při termické ionizaci, kterou doprovází teploty 2000-5000 °C?

Bible nám vypráví o pěti městech zničených sírou, Božím soudem. Síra dle Bible pršela na města a obrátila vše v popel. V Bibli se píše, že města byla u údolí Sidim, dnešního Mrtvého moře. Tak jak Bible vypráví se nalezlo přesně pět lokalit obrácených v popel poseto nespočetným množstvím sirných koulí v různých velikostech.

Vědecky, geologicky není pro tento jev vysvětlení, ač mnozí se o to snaží. Snaží se proto aby skryly pravdivost Biblického příběhu, nedokážou si připustit, že Bible je kniha inspirovaná Bohem naším stvořitelem.

Znáte pojem věda? Každý ho velice dobře v součastné době zná. Věda je business, pokud by se ověřila pravost Bible tato věda by padla a mnozí vědci by přišlo o velice výdělečnou práci. Všechny teorie, evoluce, výzkumy vesmíru a běsnění by se staly pro celý náš svět nesmyslnými. Protože Bible nám jasně sděluje náš původ, kdo jsme, kam po smrti půjdeme, co je účelem našeho života. K Bibli není potřeba žádná věda jen čisté upřímné srdce.

Pamatujte Bible je zdroj pravdy a lásky, zdroj a naděje na věčný život. Vírou v Ježíše Krista a dodržováním jeho zákona lásky jen nám zdarma dán život věčný.


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Turistické návštěvní centrum - Noemova Archa

28_tourist_visitors_center.jpg Turecká vláda nechala provést rozsáhlý výzkum svými archeology. Archeologové prozkoumali všechny fakta, které jim předložil Ron Wyatt a jeho kolegové. Po prozkoumání naleziště a všech nalezených artefaktů, turecká vláda uznala, že ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 173556x

Pravá hora Sinaj - Jebel el Lawz byla nalezena v Arábii

309_hora-sinaj-oltar1.jpg Po tom co objevil  Ron Wyatt místo přechodu Rudého moře Izraelity v Akabském zálivu je nyní jasné, že hora Sinaj se nemůže nacházet na Sinajském poloostrově, jak ho umístili kartografové. Hora ...
Vloženo: 10.01.2011
Zhlédnuto: 345029x

Sodoma a Gomora - Flavius Josephus, Válka Židovská

179_14_sodom_and-gomorrah.jpg Kdo byl  Flavius Josephus? Iosephus nebo Josephus, narodil se kolem roku 37/38 v Jeruzalémě, zemřel kolem roku 100 v Římě. Původním jménem  Josef ben Matitjahu. Byl učenec a historik, který sepsal velice ...
Vloženo: 13.10.2010
Zhlédnuto: 283375x

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 232472x

Kotevní a tažné závěsné kameny - Noemova Archa

14_anchorstone03a.jpg Při návštěvě naleziště Noemovy Archy v létě roku 1977 nalezl Ron Wyatt se svými syny několik dávných masivních kamenů. Tyto kameny jsou proraženy, jedná se o kotevní kameny. Kameny mají na ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 225473x

ZnameniCasu.cz - Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel