ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory

Biblická archeologie

32_4_sodom_and-gomorrah.jpg

Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory

Vloženo: 20.09.2010
Zhlédnuto: 566211x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
29_1_sodom_and-gomorrah.jpg30_2_sodom_and-gomorrah.jpg31_3_sodom_and-gomorrah.jpg32_4_sodom_and-gomorrah.jpg33_5_sodom_and-gomorrah.jpg34_6_sodom_and-gomorrah.jpg35_7_sodom_and-gomorrah.jpg36_8_sodom_and-gomorrah.jpg37_9_sodom_and-gomorrah.jpg38_10_sodom_and-gomorrah.jpg39_11_sodom_and-gomorrah.jpg40_12_sodom_and-gomorrah.jpg41_13_sodom_and-gomorrah.jpg42_14_sodom_and-gomorrah.jpg43_15_sodom_and-gomorrah.jpg240_analysis.jpg245_sodoma_a_gomora_sira.jpg242_sodoma_gomora_budova3.jpg243_sodoma_gomora_budova.jpg244_sodoma_gomora_budova2.jpg

Sodoma a Gomora, Biblická města zničena sírou.

Každý určitě zná pořekadlo Sodoma Gomora, když se mluví o něčem hodně hanebném. Odkud toto pořekadlo pochází, vzniklo čirou náhodou nebo má nějaký pevný základ? Toto pořekadlo nevzniklo čirou náhodou ale pochází z knihy, která se jmenuje Bible.

Sodoma a Gomora a další tři města Adma, Segor, Cebojim byla podle Bible zničena Boží mocí pro svojí zvrácenost. Tato města byla zničena jako varování budoucím generacím. Všechny zmíněná hříšná města byla podle Bible zničena sírou, totálně obrácena v popel.

Na sklonku dějin tohoto světa, byla objevena města, která byla zničena sírou, tak jak je v Bibli zapsáno. Všech pět těchto zmíněných měst bylo lokalizováno blízko Mrtvého moře. Objevy jsou opravdu úchvatné. Jasně poukazují na pravost tohoto Biblického příběhu, který poukazuje na neomezenou Boží moc. Bůh tyto města pro nás zachoval až do dnešní doby, jako varování pro dnešní zvrhlou společnost. Stejný osud, který postihl Sodomu a Gomoru čeká tento svět.

Nalezením těchto měst si můžeme objasnit Biblický příběh o Sodomě a Gomoře, potvrdit si tak jeho pravost. Příběh o městech zničených sírou není pouhý mýtus ale fakt.

Po dlouhá léta nalezené stavby, byly považovány za výtvor přírody. I přes to, že se tyto lokality nacházejí poblíž silnic, civilizovaných míst. Například Gomora se nachází pod pevností Masada, která je na skalním útesu. Z této pevnosti, je úchvatný pohled na celou Gomoru, její stavby a ulice. Přes celkem slušnou dostupnost těchto měst jim nikdo nevěnoval pozornost. Sodoma se nachází pod horou Sodom, která se tak jmenuje po dlouhá tisíciletí až do dnešní doby.

Jsou nějaké důkazy, že nalezené lokality jsou opravdu pozůstatky Biblických měst?

Celé tyto naleziště, stavby jsou z bělavého popela a jsou posety doslova miliony sirnými koulemi. Mimo tyto lokality, žádné sirné koule a popel nebyly nalezeny. Byl proveden rozbor, jedná se opravu o popel a sirné koule. Nalezené sirné koule obsahují 90-95% síry. V přírodě se tak čistá síra v takovém množství nikde na světě nevyskytuje.

Byly nalezeny budovy, hradby, Ziguraty, Sfingy. Všechny tyto stavby jsou kompletně z popela provrtány velkým množstvím sirných koulí. V těchto lokalitách byly nalezeny kosti z popela, byly objeveny vzorky roztaveného železa a zlata.

Kdo objevil tyto ztracená města?

Ron Wyatt projížděl kolem Mrtvého moře dvanáct let, až roku 1989, na jedné z těchto cest ho zaujaly bělostné útvary zvláštních tvarů podél Mrtvého moře. Tyto útvary mu připomínaly městské hradby a domy. Připomínaly mu stavby, které musely být vytvořeny lidskou rukou.

Ron se vydal do těchto ztracených měst se svými kolegy a prozkoumal tyto nálezy. Podal jasné svědectví, že se jedná o Biblická města. Během let navštívilo tyto lokality mnoho lidí z celého světa. Byl mnohokrát proveden rozbor sirných koulí a popela. Bylo zpracováno mnoho materiálů, videí, webů a knih.

Z České republiky navštívil tuto lokalitu pan Milan Latka, přivezl sirné koule a nechal udělat podrobný rozbor v laboratoři. Ověřil tak pro český národ, že tyto lokality opravdu existují a nálezy jsou pravdivé. Můžete se vše prohlédnout na webu www.b-a-n.cz

Jak je možné, že města přežila až do dnešní doby ?

Tvary měst jsou zachovány díky malému množství srážek v této oblasti. V této oblasti jsou minimální dešťové srážky (5 cm/rok). Tento občasný déšť  vytvořil na povrchu staveb z popela tvrdý povrch, což má za následek, že se města zachovala až do dnešní doby. Když by byly dešťové srážky v těchto místech větší, byla by města nadobro zničena, rozpuštěna deštěm. Když by byly srážky menší,  krusta by se na povrchu staveb nevytvořila a města by byla zničena větrem.

Svědectví Flavius Josephus, Válka Židovská.

Flavius Josephus (žil kolem 37-100 n.l.) - v knize Válka Židovská, čtvrtá kniha, v osmé kapitole popisuje okolí Asfaltového (Mrtvého) jezera, kde se na hladině vynořují asfaltové hroudy. Popisuje délku jezera, které se táhne až k arabské Zoaře. Zmiňuje se o pěti zničených městech a popelu, které tam viděl. V dobách Flavia byly místa zničených měst jasně známá.

Bible je kniha inspirovaná naším stvořitelem!

Pomocí těchto archeologických nálezů si můžeme potvrdit, že Bible není kniha bájí, ale opravdu kniha ve které se nacházejí historická fakta. Bible je kniha inspirovaná naším stvořitelem.


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Sodoma a Gomora - unikátní síra a vrstvený popel

205_sodom_and-gomorrah.jpg Mnozí se snaží argumentovat, vyvrátit, zpochybnit tyto úžasné biblické nálezy. Tvrdí že v přírodě se na mnohých místech nachází čistá síra. Ano, souhlasím v přírodě po celém světě je opravdu mnoho ...
Vloženo: 05.11.2010
Zhlédnuto: 389745x

Obětní oltář Noemovy rodiny

26_altarstone01a.jpg Blízko vesnice Erzap byl nalezen oltář Noemovy rodiny. Oltář byl postaven Noemovou rodinou po potopě, na němž bylo obětováno Bohu. Genesis 8:20 - Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 222405x

Exodus - Biblí zmíněná místa Pi-chirot a Baal-cefon

172_pichirot_tarabeen_4.jpg Pi-chirot a Baal-cefon Nuweiba je zkratka pro Nuwayba'al Muzayyinah v arabštině, což znamená v překladu “otevřené vody Mojžíšem“. Můžete se podívat v galerii do mapy, která poukazuje na celý název této oblasti. ...
Vloženo: 08.10.2010
Zhlédnuto: 269309x

Objevené nýty a zkamenělé dřevo - Archa Noemova

47_noahs-ark_petrified_wood.jpg Dne 16.září 1987 byla provedena analýza artefaktu, které byly označeny jako (palubní dřevo, trámy). Galbraith laboratoř ve městě Knowville v Tennessee testovala tyto vzorky. Výsledek analýzy ukázal, že vzorek testovaný z ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 229134x

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 232472x

ZnameniCasu.cz - Objevení Biblických měst Sodomy a Gomory