ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Sodoma a Gomora - Flavius Josephus, Válka Židovská

Biblická archeologie

179_14_sodom_and-gomorrah.jpg

Sodoma a Gomora - Flavius Josephus, Válka Židovská

Vloženo: 13.10.2010
Zhlédnuto: 282874x
Témata: Biblická archeologie
PrintTisk
176_flavius_josephus.jpg177_2_sodom_and-gomorrah.jpg178_4016121560_5264789038.jpg179_14_sodom_and-gomorrah.jpg180_15_sodom_and-gomorrah.jpg235_sodoma_gomora_budova3.jpg236_sodoma_gomora_budova.jpg237_sodoma_gomora_budova2.jpg238_ash.jpg239_sodoma_a_gomora_sira.jpg

Kdo byl  Flavius Josephus?

Iosephus nebo Josephus, narodil se kolem roku 37/38 v Jeruzalémě, zemřel kolem roku 100 v Římě. Původním jménem  Josef ben Matitjahu. Byl učenec a historik, který sepsal velice významné poznámky o první židovské válce, která byla v letech 66-70. Své nové jméno Flavius si přebral od rodového jména římského císaře Vespasiana.

V roce 66 Juda Galilejský obsadil pevnost Antonii a Josef se přidal k bojovníkům o nezávislost. Byl poslán do Galileje, aby jí opevnil a připravil bojovou sílu. Nakonec se opevnil v Jotapatě, která byla dobyta Římany. Josef byl zajat Římany. Vojevůdci Vespasianovi Josef předpověděl, že se stane císařem, proto zůstal na živu. Jeho předpověď se splnila hned po Nerově smrti sebevraždou. Josef zůstal v římském táboře jako rukojmí a byl u dobývání Jeruzaléma pod velením Tita, který byl  Vespasiánův syn. Jeruzalém byl dobyt roku 70. Josef byl odveden do Říma, kde dostal svobodu a byla mu přidělena penze. Byl ubytován na císařovy náklady. Tehdy Josef přijal jméno Flavius od rodového jména císaře Vespasiana. Od této doby je v latinském světě znám jako Flavius Iosephus. Přesto, že Josef žil zbytek svého života v Římě zůstal věrný svému židovskému původu a věnoval se psaní děl, v nichž hájil židovskou víru a tradici.

Josephus popisuje ve svém díle okolí mrtvého moře a ztracená města v popelu

(Válka Židovská, čtvrtá kniha, výňatek z osmé kapitoly)

Délka tohoto jezera je pět set osmdesát stádií, neboť se táhne až k arabské Zaoře, a široké je sto padesát stádií. Sousedí s ním krajina sodomská, kdysi krajina kvetoucí svými plodinami a bohatstvím ve městech, nyní však celá vyprahlá. Říká se, že byla spálená blesky pro bezbožnost obyvatel. Stopy božího ohně je ještě znát a lze vidět stíny pěti měst, dále i popel, který se znovu tvoří i v plodech rostlin, které sice mají stejnou barvu jako plody jedlé, když však se rukama očesají, rozpadnou se v kouř a popel.

Josephus popisuje města, za jeho života byla známa

Josephus jasně popisuje, že s mrtvým mořem sousedí sodomská krajina. Píše o pěti městech, na kterých jsou znát stopy Božího ohně, stopy popelu.

V době, kdy žil Josephus byla města již kolem 2000 let stará. Dochovala se do jeho doby, aby je  mohl jasně popsat.

Všech pět měst, které Josephus popisuje, byla nalezena i v dnešní době. Celá tyto města jsou z bělavého popela a jsou poseta miliony sirných koulí. Mimo lokality těchto pěti nalezených měst, se žádný popel a síra nenachází. Byl proveden rozbor, jedná se opravu o popel a sirné koule. Nalezené sirné koule obsahují 90-98% čistoty prachové síry. V přírodě se tak čistá prachová síra nikde na světě nevyskytuje. V přírodě se nachází krystalická síra, která má vysokou kvalitu. Prachová síra, má ale maximální čistotu v přírodě 40-60%. Nalezená síra je naprostý unikát, vědci nedovedou vysvětlit její původ. Byly nalezeny budovy, hradby, Ziguraty, Sfingy. Všechny tyto stavby jsou z bělavého popela posety sirnými koulemi. V těchto lokalitách byly objeveny vzorky roztaveného železa i zlata.

Města se dochovala i do dnešní doby, po dobu 3960 let, aby mohla svědčit o pravdivosti tohoto biblického příběhu. Sodoma a Gomora a další tři města byla opravdu zničena sírou pro svojí zvrácenost!


Související články z kategorie - Biblická archeologie

Noemův dům a hrob

22_house_noah_3.jpg Ron Wyatt nalezl dvě pamětní desky, na kterých bylo nad řezbou v kameni, která znázorňovala smrt Noema na jedné desce a smrt jeho ženy na druhé desce vyryto osm křížů jako ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 231907x

Pravá hora Sinaj - Jebel el Lawz byla nalezena v Arábii

309_hora-sinaj-oltar1.jpg Po tom co objevil  Ron Wyatt místo přechodu Rudého moře Izraelity v Akabském zálivu je nyní jasné, že hora Sinaj se nemůže nacházet na Sinajském poloostrově, jak ho umístili kartografové. Hora ...
Vloženo: 10.01.2011
Zhlédnuto: 344466x

Kotevní a tažné závěsné kameny - Noemova Archa

14_anchorstone03a.jpg Při návštěvě naleziště Noemovy Archy v létě roku 1977 nalezl Ron Wyatt se svými syny několik dávných masivních kamenů. Tyto kameny jsou proraženy, jedná se o kotevní kameny. Kameny mají na ...
Vloženo: 22.07.2010
Zhlédnuto: 225044x

Exodus - Nuweiba

142_beach.jpg Nuweiba (arabsky : نويبع), je pobřežní město ve východní části Sinajského poloostrova. Nachází se na pobřeží Akabského zálivu. Nuweiba je zkratka pro Nuwayba'al Muzayyinah v arabštině, což znamená “otevřené vody Mojžíšem“.  Už ...
Vloženo: 29.09.2010
Zhlédnuto: 258349x

Exodus - přechod přes Rudé moře

100_pillar.jpg Exodus - Biblický přechod přes Rudé moře Izraelským lidem. V Bibli v knize Exodus najdeme jeden z nejpůsobivějších příběhů. Tento příběh vypráví o putování Izraelitů z Egypta do zaslíbené země. Na této ...
Vloženo: 16.09.2010
Zhlédnuto: 423236x

ZnameniCasu.cz - Sodoma a Gomora - Flavius Josephus, Válka Židovská