ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Seminář o venkovském životě

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

537_vystrizek.jpg

Seminář o venkovském životě

Vloženo: 02.02.2012
Zhlédnuto: 9410x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Jsme připraveni na dobu, kdy nám zakážou prodávat a nakupovat? Také v posledních dnech zjišťujete, jak zranitelná je dnešní vyspělá civilizace? Na jedné straně jsme obklopeni komfortem vyspělé společnosti a na druhé straně jsme bezradní, když přestane jít elektřina, jezdit doprava nebo téct voda. Stačí řádění několika živlů po sobě a náš život je ochromen a paralyzován. Také se neradi ocitáte v situaci, která Vás přesvědčí o tom, že nejste na podobné okolnosti připravení? Existuje vůbec možnost, jak v dnešní uspěchané a nejisté době, zůstat v klidu ať se děje cokoliv? Má Bůh řešení i pro Biblí předpovídanou dobu konce?

Seminář o Venkovském životě nabízí řadu biblických principů pro samostatný, pokojný a smysluplný život v postmoderní společnosti. Nejen Noemova, ale i Enochova zkušenost naznačují, že události podobné těm dnešním vyžadují Boží specifické rady, jako ochranu před morálně upadající společností a umělým životem konzumu. Boží ideál života na venkově přenesl tyto muže a jejich blízké ze světa úpadku do světa nového začátku. Jejich zkušenost jednoduchého života práce a chození s Bohem, nabízí bezpečí všem, kdo touží po pravé jistotě v době krizí.

Přijeďte si poslechnout tento zajímavý a praktický seminář J.Franklina, který nám pomůže odpovědět na mnohé otázky.

Na webu www.tikon.eu/venkovskyzivot/prednasky.html ,najdete záznam i více informací o venkovském životě. Záznam naleznete brzy i zde   www.bibletv.cz

Franklinovi se dlouhodobě zajímají o venkovský život. Přes 40 let Jereho studia Bible a Ducha proroctví odhaluje stále platný Boží plán pro Jeho lid. Závisí na tom naše možnost obstát. Bůh se sice postará o svůj lid při jejich útěku během Jákobova soužení, ale v době mezi vyhlášením nedělního zákona a ukončením doby milosti, bude ostatek zodpovědný za pěstování vlastních potravin. Bude se také muset postarat o ty, kteří opustí města na poslední chvíli. Tento svět není našim domovem. Připravujeme se jej opustit kvůli našemu domovu v nebi. Bůh vede svůj lid vpřed, krok za krokem, aby opustil velká města, pak i menší města do venkovských domovů až k opuštěným příbytkům mezi horami či na poušti (kde bude On sám zabezpečovat potřeby ostatku svého lidu skrze havrany, anděly či mannu), až do nebeského domova.

2SM 142 “Prací Božího lidu je příprava pro události v budoucnosti, které na ně brzy dolehnou s oslepující silou.” Zjevení 13:17 popisuje čas, kdy moc šelmy bude pronásledovat ostatek Božího lidu vnucováním ekonomických sankcí. Jak má Boží lid v této době obstát? Seminář bratra Jere Franklina nastiňuje, jak mají rodiny čelit těmto výzvám doby konce a objasňuje proč, je nutná naléhavá příprava pro dobu konce.

Seminář o Venkovském životě


1.díl - sbor Český Těšín – vysílaný na www.bibletv.cz zahrnuje témata:
Pátek 2.3. v   18 hodin - Brzký návrat Ježíše
Sobota 3.3. v 11 h – Obnova a čas Jákobova soužení
14.30 h Boží vyvolení
16 h – Národní nedělní zákon
17 h – Aby žádný nemohl kupovat ani prodávat
Neděle 4.3. v 10 h – Venkovský život v době konce, Otázky a odpovědi
Jsou připraveny knihy na toto téma. Díky těmto přednáškám odevzdaly stovky lidí své srdce Bohu.

5. března – pondělí – dopoledne nahrávky v TV, v 18 h seminář o Manželství ve sboru Komorní Lhotka (Vzájemná úcta, komunikace a role muže a ženy)

6. března – úterý - dopoledne nahrávky v TV, v 18 h seminář o Manželství ve sboru Komorní Lhotka (Duchovní život v manželství a rodině)

7. březen – středa – v 18 h přednáška v Klubu zdraví Rudná– Přírodní léky – Vodoléčba


Reakce účastníků: Seminář „You can survive“ – „Můžete obstát“ byl pro sbory Hood River a White Salmon skutečným požehnáním. Vážím si jak Kristocentrické a vyvážené to bylo. Nechť Pán Ježíš nadále bohatě žehná ve vaší služebnosti.”Pastor Pat Milligan (Oregon)

“Pozval jsem Lindu a Jere Franklinovi na víkendový seminář do sboru Grants Pass v Oregonu.Udělali úžasnou prezentaci – velmi duchovní, velmi praktickou a velmi vyváženou.” Pastor Marvin Clark

2.díl semináře o Venkovském životě

proběhne 9. – 11. března 2012 na Institutu životního stylu v Nenačovicích (přihlášky do 7.3. na www.magazinzdravi.cz/izs/prijimaci-rizeni.html)

Pátek 9.3. 9.00 Jak založit zahradu (půdní testy, organická hmota, výsev, kultivace,sklizeň…) – Jere Franklin
11.30 – 12.30 Klimatické podmínky v ČR a daná specifika pěstování plodin – Ing.J.Pospíšilík
13.30 – Principy kompostování, ekologické ochrany rostlin a ochrana před škůdci
17.40 –18.00 Enochova zkušenost chození s Bohem a jeho venkovská základna –J.Konečná
19.00 – Požehnán Tím, koho znáš - Jere Franklin

Sobota 10.3. – Program od 9.00
10.30 Jere Franklin: Boží plán pro dobu konce
14.30 Poklady v koši
16.00 Rodinná usnesení
18.00 Zásady pěstování ve sklenících, použití zemědělské mechanizace

Neděle 11.3.
8.00 – Radosti venkovského života, principy soběstačnosti
9.00 – Stavba jednoduchého domku z dostupných materiálů
10.00 – Ekostavitelství – Ing. Garlíková (přírodní stavební materiály,nízkoenergetické varianty..)
11.00 – Zapomenuté dovednosti (šití, svícení, zpracování dřeva, uskladnění,konzervace a zpracování potravin, vodovod, solární kuchyně, pečení chleba, domácí přírodní léky…)
13.30 – Ovocnářství, sadařství
14.30 – Dotazy a odpovědi
Nahrávky semináře budou na www.bibletv.cz. Na jednotlivé díly je možno se přihlásit samostatně.

Přihlášky na 2. díl zašlete nejpozději do 7.3. na izs@pramenyzdravi.cz
Kursovné činí: 300,- Kč. Ubytování 100 Kč/den na posteli nebo 50,- Kč/den na matraci s vlast.spacákem. Strava 100,- den. Objed návku stravy i ubytování zaznačte do přihlášky http://www.magazinzdravi.cz/izs/prijimaci-rizeni.html

13. březen - KZ Praha 4, Společenské centrum za Brumlovkou

3.díl semináře o Venkovském životě

se uskuteční začátkem června na konkrétním venkovském projektu. Obsah: praktické ukázky pěstování nenáročných plodin, stavebních metod, ekologických zdrojů energie, přírodních zdrojů obživy.

Nahrávky semináře na www.bibletv.cz. Na jednotlivé díly je možno se přihlásit samostatně. Více informací na tel. 604 527 939 a www.magazinzdravi.cz/izs.

Venkovský život, str.9- 10, “Znovu a znovu mne Pán poučil, že naši lidé mají vzít své rodiny pryč z měst na venkov, kde si budou moci vypěstovat vlastní zásoby potravin, neboť v budoucnu bude problém nákupu a prodeje velmi vážný.“ 2SM 359 “Přichází bouře, houževnatá ve svém běsnění. Jsme na ni připraveni?” 8T 315 “Vidím nutnost spěchat v přípravě pro krizi.”  AA 21 „Ježíš se snažil povzbudit učedníky a připravit je pro budoucnost. Nesnažil se svádět je falešnými nadějemi. Jako v otevřené knize četl budoucnost… Věděl, že budou pronásledováni, vylučování ze synagog, uvrženi do vězení… někteří budou zabiti. Něco z toho jim řekl. Když představoval budoucnost, hovořil jasně a konkrétně, aby si v přicházející zkoušce vzpomněli na Jeho slova a byli posíleni ve víře v Něj,  jejich Vykupitele. Hovořil k nim slova naděje a odvahy.“


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Maitréja - napodobení příchodu Ježíše Krista

67_maitreya.jpg Satan, se již snaží napodobit a bude stále intenzivněji napodobovat příchod Ježíše Krista. Ježíš Kristus přesně řekl detaily svého druhého příchodu a několikrát varoval, že se nepřítel bude snažit mnohokrát příchod napodobit ...
Vloženo: 12.08.2010
Zhlédnuto: 217334x

Video - Hledání pravdy - Poslední soud

522_hledani_pravdy_posledni_soud.jpg Jak bude probíhat Boží soud?  Na které straně se ocitneme?  Přijmene Ježíše Krista jako obhájce? Daniel dostal vidění, že doba soudu nastane v nebi a až nastane doba konce, lidé dají ...
Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 21440x

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 263237x

Co se děje v arabských zemích - bude další exodus?

370_arabske_zeme.jpg Velké protivládní protesty zasáhly v uplynulých dvou měsících velkou část  blízkého východu. Demonstranti protestují proti špatným životním podmínkám, korupci politiků, vysoké nezaměstnanosti, omezování lidských práv a také za informační svobodu. Největší nepokoje ...
Vloženo: 25.02.2011
Zhlédnuto: 170077x

Volání po nedělním zákonu v USA

456_vlajka_usa.jpg Již v 19. století bylo předpovězeno, že protestanté budou toužit po uzákoněném nedělním dni odpočinku a požádají o pomoc Katolickou církev.  V 19. století by něco takového bylo nemyslitelné a dnes? ...
Vloženo: 05.08.2011
Zhlédnuto: 234158x

ZnameniCasu.cz - Seminář o venkovském životě